ประกาศ

เวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 13 จากรุ่นแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล เราจะลดช่องว่างการสื่อสารด้วยความจริงและความงามได้อย่างไร?

Digital Thinkers Forum เป็นแพลตฟอร์ม Think Tank สำหรับนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของพลเมืองและการกำกับดูแล ไปสู่การเสริมสร้างพลังของพลเมืองกำหนดการเวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 13 “จากรุ่นแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล เราจะลดช่องว่างการสื่อสารด้วยความจริงและความงามได้อย่างไร” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 – 17.00 น. (ถ่ายทอดสด เพจ Cofact Thailand)ลงทะเบียน ที่นี่รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สัมมนา “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตอบโจทย์ SDGS”

ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตอบโจทย์ SDGs” โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) รวมถึงเพื่อสร้างการรับรู้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนเกี่ยวกับเป้าหมายดังกล่าว อันเกี่ยวเนื่องกับตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องลาดพร้าวสูท โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

การประชุมออนไลน์ | การประชุมนานาชาติว่าด้วยการวิจัยเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) GLOBALGOALS2020

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ การประชุมนานาชาติว่าด้วยการวิจัยเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) – INTERNATIONAL SDG RESEARCH SYMPOSIUM – GLOBALGOALS2020ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2020จัดโดย Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University ประเทศเนเธอแลนด์สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://globalgoalsproject.eu/globalgoals2020/registration/ หมายเหตุ: ยังสามารถลงทะเบียนได้ แม้เลยกำหนดลงทะเบียนวันที่ 1 มิถุนายน 2020 แล้วรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Southeast Asia Media Research Opportunity

Climate Tracker เปิดโอกาสให้นักสื่อสารมวลชนเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมการอบรม (online)​ เพื่อพัฒนา media research skills จากผู้มีประสบการณ์ และมีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศเพื่อร่วมงานกับ Climate Tracker และองค์กรผู้เชี่ยวชาญและสำนักพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคุณสมบัติผู้สมัคร มีประสบการณ์ด้านสื่อและการสื่อสารอย่างน้อย 1-2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย หรือ ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นประโยชน์ อาศัยอยู่ในประเทศ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อายุระหว่าง 23-35 ปี สามารถ พูด เข้าใจ และวิเคราะห์ ภาษาประจำชาติตนเองและภาษาอังกฤษได้หมดเขตรับสมัคร 11 มิถุนายน 2020 สมัคร และ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://climatetracker.org/southeast-asia-media-research-opportunity/ ...

รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ | การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จะจัดให้มีการถ่ายทอดสด การบรรรยายใน หัวข้อ “การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)” ผ่านช่องทางออนไลน์ (Live Streaming) ได้แก่ Facebook และ YouTube เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลและการประยุกต์ใช้ รวมถึงขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุดต่อประชาชนและผู้รับบริการในการนี้ สพร. จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การบรรรยายดังกล่าว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. โดยสามารถเลือกรับชมผ่านช่องทาง Facebook: DGA Thailand และ YouTube: DGA Thailandรายละเอียดเพิ่มเติม ...

การสัมมนาออนไลน์ | COVID-19 Rapid Response: อัพเดทจากประเทศไทย

มาร่วมกันในโครงการ USAID Asia CTIP เรายังคงเดินหน้าจัดสัมมนาเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องผ่านทาง webinar โดยหารือเกี่ยวกับความท้าทาย ความต้องการ และแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับองค์กรที่ทำงานกับประชากรที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ นอกจากนี้เรายังหวังว่าการสนทนาเหล่านี้เป็นวิธีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาค ได้แบ่งปันข้อมูล คำแนะนำและกำลังใจแก่ผู้อื่นโปรดเข้าร่วมกับเราสำหรับการประชุมครั้งต่อไปในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคมเวลา 14.00 น. ICT เพื่อรับฟังความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในประเทศไทยวิธีการที่องค์กรตอบสนองต่อการระบาดใหญ่และผลกระทบจาก COVID-19 ต่อแรงงานอพยพที่ยังคงอยู่ในประเทศ .ผู้บรรยายจะประกอบด้วย:Nathalie Hanley IOM ประเทศไทยนายวีรวิทย์ เทียนชัยหนาน The Freedom StoryHarley Hamilton มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและคนกำลังรอการยืนยันอีกมากมาย!กำหนดการ : 12 พฤษภาคม 2020 14:00 น. ในกรุงเทพฯเพิ่มเติม ...

Education Disruption Hackathon 2

กลับมาอีกครั้งกับงานแข่งขันพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา โอกาสสำคัญสำหรับผู้ที่มีใจรักอยากช่วยเปลี่ยนแปลงการศึกษา รวมตัวกันเป็นทีม 3-5 คนมาร่วมกันคิดค้น solution เพื่อพัฒนาการศึกษาแห่งโลกอนาคต และแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้ประเทศไทยได้ไปต่อ ทีมที่เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาเพื่อรับเงินทุนและการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และโครงการ StormBreaker Accelerator เพื่อสานต่อทำไอเดียให้เป็นจริง!รับสมัคร: วันนี้ – 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563จัดกิจกรรม: เสาร์ที่ 23 และ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563สถานที่: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อาคาร เอส.พี. BTS อารีย์เพิ่มเติม ...

ประกาศรับสมัคร | YSEALI Regional Workshop on Good Governance and Civil Society

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค YSEALI ด้านธรรมาภิบาลและประชาสังคมที่ดีได้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!เยาวชนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นผู้นำ ผู้มีอิทธิพลต่อชุมชน นักเคลื่อนไหว ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และนักการศึกษา ผู้ซึ่งเป็นพาหนะที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนความโปร่งใส ความรับผิดชอบ หลักนิติธรรมและประชาธิปไตยและเพื่อให้แน่ใจว่ามีธรรมาภิบาลที่ดี คุณมีแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่นี้หรือไม่?สมัครก่อน 15 พฤษภาคม 2563!www.ysealigovernance.org ...

แบบสำรวจ | ผลกระทบของไวรัสโคโรน่าต่อผู้ประกอบการเยาวชน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้จัดทำแบบสำรวจผลกระทบของไวรัสโคโรน่าต่อผู้ประกอบการเยาวชน มีจุดประสงค์เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบ การปรับตัวและความต้องการของผู้ประกอบการเยาวชนทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะนำมาใช้เพื่อหาช่องทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชน ในการปรับตัวและฟื้นฟูธุรกิจจากวิกฤตสถานการณ์โควิด โดยจะเปิดรับข้อมูลจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นี้มาร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อหาทางออกแก้วิกฤตนี้ไปด้วยกัน!ลิงค์แบบสำรวจ: https://forms.gle/dZPcfmKJqyC9M1MBA ...

เปิดรับสมัคร| เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เล็งเห็นและเชื่อมั่นว่าพื้นที่ ชุมชน l ย่าน l เมือง ของคุณ มีเสน่ห์หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มีแหล่งทรัพยากรที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น มีทักษะฝีมืออันล้ำค่า มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใคร มีอารยธรรมหรือประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน และที่สำคัญมีศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนคนในพื้นที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา ชุมชน l ย่าน l เมือง ให้สามารถต่อยอดสินทรัพย์ของพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดดาวน์โหลดข้อมูลโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย ได้ที่นี่ กรอกแบบประเมินความพร้อมให้ครบถ้วน และส่งแบบประเมินในรูปแบบไฟล์ pdf  ได้ที่ creativedistrict@cea.or.th ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

DBS6g
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!