• ไทยเผยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 6 ล้านคนในไตรมาส 1
 • รัฐบาลคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ประมาณ 6 ล้านคนในไตรมาสแรกของปีนี้ เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวที่สำคัญได้รับแรงผลักนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประมาณ 25-30 ล้านคน โดยจะมีการใช้จ่ายเงินกว่า 1.5 ล้านล้านบาทอ่านต่อ ...

 • การแก้ไขกฎหมายแรงงานให้ความคุ้มครองพนักงานที่ทำงานจากที่บ้าน
 • น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2566 ซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานจากที่บ้าน จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 เมษายน นี้ โดยกล่าวว่า การแก้ไขกฎหมายเป็นความจำเป็น เนื่องจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับเก่า พ.ศ. 2541 ไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน“มีพนักงานจำนวนมากขึ้นทำงานจากที่บ้าน หรือจากสถานที่อื่นแทนที่ทำงานของนายจ้าง” รองโฆษกฯ กล่าวอ่านต่อ ...

  ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

 • หน่วยงานกระตือรือร้นในการควบคุมคุณภาพผลไม้
 • กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการใน 22 มาตรการเพื่อบริหารจัดการปริมาณผลไม้สำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีนี้ โดยคาดว่าผลผลิตจะเติบโต 3% เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6.78 ล้านตันนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ผลผลิตที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่เย็นลงในช่วงปลายปีที่แล้วและต้นปีนี้อ่านต่อ ...

  ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

 • ท่าอากาศยานไทยลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ขยายอาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วางแผนที่จะลงทุน 3.68 หมื่นล้านบาท (1.08 พันล้านดอลลาร์) เพื่อขยายอาคารผู้โดยสารสำหรับสายการบินราคาประหยัดที่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ และเพิ่มความจุผู้โดยสาร โดยจะเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวการก่อสร้างจะเริ่มในปีนี้และใช้เวลาจนถึงปี พ.ศ.2572 ซึ่ง ทอท.ระบุในถ้อยแถลงว่า การขยายอาคารผู้โดยสารจะเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการผู้โดยสารจาก 30 ล้านคนเป็น 40 ล้านคนต่อปีอ่านต่อ ...

 • งบประมาณปี’2567 ของไทย กว่า 98 พันล้านดอลลาร์ จะเลื่อนออกไปหลังการเลือกตั้ง
 • งบประมาณ 3.35 ล้านล้านบาท (98.38 พันล้านดอลลาร์) ของไทยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่เริ่มในเดือนตุลาคมอาจล่าช้าออกไป 4 หรือ 5 เดือน สำนักงบประมาณกล่าวในวันพฤหัสบดี (23 มีนาคม) เนื่องจากกำลังจะเข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมงบประมาณดังกล่าวมีความจำเป็นในการสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งเติบโตเพียงร้อยละ 2.6 ในปีที่แล้ว และได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวหลังจากการส่งออกที่ลดลง เนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกชะลอตัวอ่านต่อ ...

 • การขาดแคลนกำลังคน ท่ามกลางความท้าทายในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ
 • รัฐบาลกำลังได้รับแรงกระตุ้นให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยมากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพระดับแนวหน้า กฤป โรจนเสถียร ประธานและผู้บริหารสูงสุดของ ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท ได้เรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือและการศึกษา รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่านต่อ ...

  ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

 • ตำแหน่งงาน: ผู้ประสานงานอนุรักษ์ป่าชายเลน
 • Open Development Initiative (ODI) ของ East-West Management Institute (EWMI) กำลังดำเนินงานโครงการ Mangroves for Coastal Resilience Initiative ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาศัยบริเวณชายฝั่งและพื้นที่ริมน้ำ เพื่อสนับสนุนนโยบายตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างธรรมาภิบาล และสิทธิครอบครองของชุมชนที่อาศัยพื้นที่ป่าชายเลนในการดำรงชีวิตงานหลักจะครอบคลุมการพัฒนาเครื่องมือทำแผนที่หรือแพลตฟอร์มเพื่อติดตามชุดข้อมูลป่าชายเลน ป่าไม้ สภาพอากาศ และการดำรงชีวิต การพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสนับสนุนเชิงนโยบายด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งในประเทศไทยและพื้นที่เป้าหมายโครงการในระดับภูมิภาค ผู้ประสานงานอนุรักษ์ป่าชายเลนจะให้การสนับสนุนโครงการในประเทศไทย และเป็นผู้นำงานด้านเทคนิคและนโยบายร่วมกับสมาชิกในทีมที่ประจำอยู่ในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค ความรับผิดชอบหลัก: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างพันธมิตรในท้องถิ่นในประเทศไทย ความร่วมมือระดับภูมิภาค การแบ่งปันข้อมูลและงานวิจัย การรณรงค์ด้านนโยบายและให้เกิดการสนับสนุน การสนับสนุนด้านศักยภาพและการฝึกอบรม โดยรวมถึง:สนับสนุนและประสานการทำงานของโครงการมีส่วนร่วมในการออกแบบและแปลแบบสำรวจและแบบจำลองข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับใช้ในภาคสนาม เพื่อรวบรวมชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน นโยบายและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจำแนกประเภทการใช้ที่ดินติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรภาคประชาสังคมในท้องถิ่นและตัวแทนภาครัฐ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการและต่อการปฏิรูปนโยบายสนับสนุนการพัฒนาสื่อการฝึกอบรม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในการอนุรักษ์ป่าชายเลนประสานงานการวิจัยระดับประเทศและการรวบรวมข้อมูลภายในประเทศไทยและระดับภูมิภาค เพื่อจัดทำเนื้อหาและข้อมูลของพื้นที่ป่าชายเลน ป่าไม้ สภาพอากาศ และการดำรงชีวิต อำนวยความสะดวกให้ภาคประชาสังคมในประเทศไทยมีส่วนร่วมในการปกป้องป่าชายเลนและพื้นที่ชายฝั่งอื่นๆมีส่วนร่วมในเครือข่ายป่าชายเลนระดับประเทศและความพยายามของชนเผ่าพื้นเมืองท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในประเทศไทยให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นข้อกำหนดการรายงาน:จัดทำรายงานความคืบหน้ารายเดือนและอัปเดตในการประชุมทีม จัดทำรายงานรายครึ่งปีและประจำปีตามที่โครงการกำหนด มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการคุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล / การจัดการวิทยาศาสตร์และชายฝั่ง ...

 • ขอเชิญชวนทำแบบสอบถาม Thailand's Unsustainable Development Review: 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ"
 • SDG Move ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนความคิดเห็นว่า ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศไทยมีความก้าวหน้าเพียงใด ผ่านการทำแบบสอบถาม “Thailand’s Unsustainable Development Review: 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ”ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำไปประมวลผลและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ “Thailand’s Unsustainable Development Review” ทำแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2566https://www.surveymonkey.com/r/LZ9Q8GDเพิ่มเติม ...

 • งานเปิดตัวรายงาน “4 วาระสิทธิดิจิทัลสำหรับพรรคการเมืองไทย”
 • การใช้อำนาจรัฐในการจำกัดเสรีภาพการแสดงออกสร้างความกังวลให้หลายฝ่ายถึงความเป็นไปได้ของประเทศในการหวนคืนสู่ประชาธิปไตยโดยเฉพาะช่วงที่การเลือกตั้งใกล้จะมาถึง ข้อกังวลเหล่านี้เป็นผลมาจากการใช้กฏหมาย อาทิ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และมาตรา 116 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อดำเนินคดีกับนักข่าว นักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน และนักวิชาการที่วิพากษ์วิจารย์การทำงานของรัฐ นอกจากนี้ รัฐบาลยังปฏิเสธคำขอเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและยังสอดส่องการสื่อสารของประชาชนภายใต้ข้ออ้างด้านความมั่นคงของชาติและความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ ในขณะเดียวกัน กลไกต่อสู้กับข้อมูลบิดเบือนที่รัฐสร้างขึ้นกลับถูกนำไปใช้เพื่อรักษาสถานะรัฐบาล พรรคการเมืองในประเทศไทยจึงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันประเด็นเหล่านี้ขึ้นเป็นวาระของรัฐบาลชุดถัดไป เพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฏหมายและการยุติการปฏิบัติที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเอ็นเกจมีเดีย เอเชียเซ็นเตอร์ และสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวรายงาน “4 วาระสิทธิดิจิทัลสำหรับพรรคการเมืองไทย” พร้อมจัดวงสนทนากับตัวแทนพรรคการเมืองไทย เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งวันที่/เวลา: 24 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 18:30 – 20:00 น.สถานที่: ห้องประชุม Asia Centre Meeting Hub อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 17ภาษา: ภาษาไทยลงทะเบียน: คลิกเพิ่มเติม ...

 • Open Development Thailand ได้จัดทำหน้า "ข้อมูลสำคัญต้องรู้เกี่ยวกับ Covid-19 ในประเทศไทย"
 • Open Development Thailand (ODT)  ได้จัดทำแดชบอร์ดข้อมูลสำคัญต้องรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการภาครัฐ ข้อมูลทรัพยากรทั้งอุปกรณ์และสถานพยาบาลเพื่อรองรับการแพร่ระบาด มือกับโควิด-19 สายด่วน วิดีโอเพื่อการศึกษา และจำนวนผู้ติดเชื้อ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับโรคโควิด-19 ไปยังหน้าข้อมูล >> ...

 • Open Development Thailand ได้จัดทำหน้าข้อมูลใหม่เรื่อง "ผลกระทบ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย"
 • Open Development Thailand ได้จัดทำบทความเรื่องผลกระทบ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการอื่น ๆ ต่อการจ้างงานและแรงงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 อีกทั้งแดชบอร์ดข้อมูลจะช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบต่อแรงงานนอกระบบ การเติบโตของเศรษฐกิจอาชีพอิสระ และการริเริ่มจัดทำต้นแบบเศรษบกิจสมานฉันท์ “ตามสั่ง-ตามส่ง”ไปยังหน้าผลกระทบ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย >> ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

ZFHtV
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!