• ไทยส่งเสริม “ซอฟต์พาวเวอร์” ผ่านเทศกาลสงกรานต์
 • รัฐบาลไทยส่งเสริม “ซอฟต์พาวเวอร์” อย่างแข็งขัน ด้วยการจัดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2567 ( Maha Songkran World Water Festival 2024) โดยมีกิจกรรมต่างๆ จัดขึ้นเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 15 เมษายนกิจกรรมนี้เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่หรือ ประเพณีสงกรานต์ ตามที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของโลกอ่านต่อ ...

 • รายงานพิเศษ: ภายใต้หมอกควัน – ไขปริศนาเปลวเพลิง
 • จากสถานการณ์หมอกควันเมื่อปีที่แล้วที่ปกคลุมทั่วประเทศและส่งให้ผู้คนมากกว่าสองล้านคนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้กำหนดนโยบายได้เริ่มขจัดความเชื่อผิด ๆ ที่กินเวลามานานกว่า 16 ปี เพื่อไขปริศนาและค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ที่ถูกเผาไหม้อย่างมหาศาลและจุดความร้อนจำนวนมากที่พบ ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในชีวิตเกษตรกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุด การพึ่งพาป่าไม้และการเผาไฟ ตลาดเสรีที่ไม่ได้รับการควบคุมและการขยายตัวของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คือความผิดปกติของระบบราชการผู้สูงอายุ ขณะนี้พวกเขากำลังพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นระบบมากขึ้นซึ่งประกอบด้วยมาตรการและนโยบายระยะสั้นและระยะยาวตั้งแต่ “การจับปลาใหญ่” ไปจนถึงการออกกฎหมายอากาศสะอาดฉบับแรกของประเทศอย่างต่อเนื่องอ่านต่อ ...

 • ภาวะโลกร้อน เอลนีโญ 'กระทบประเทศไทยเกิดการขาดแคลนน้ำ'
 • ภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศไทย เนื่องจากระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศลดลงเฉลี่ย 20% เมื่อเทียบกับปีปกติ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมนางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงภาวะโลกร้อนซึ่งทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มอุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิก โดยขัดขวางมรสุมแปซิฟิก ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยลดลง ส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง ปรากฏการณ์เอลนีโญก็มีส่วนทำให้ระดับน้ำลดลงเช่นกัน ซึ่งเอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกสูงกว่าปกติ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนลดลงในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย ธัญธิตา กล่าวอ่านต่อ ...

  ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

 • ไทยเสนอ 6 ข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน
 • คณะรัฐมนตรีไทยได้อนุมัติข้อเสนอ 6 ข้อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จะนำข้อเสนอดังกล่าวไปเสนอในการประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 27 ที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ในวันที่ 24-25 มกราคม และในการประชุมที่คล้ายกันอีก 3 ครั้งข้อเสนอแรก เป็นแถลงการณ์และมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้แนวคิด “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ – ความยั่งยืนของอนาคตของอาเซียน”อ่านต่อ ...

 • คาร์บอนเครดิตจากป่าไม้ แหล่งรายได้ใหม่
 • คาร์บอนเครดิต แสดงถึงการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในหนึ่งตัน (CO2) ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังดำเนินอยู่เครดิตเหล่านี้สามารถซื้อขายได้ในตลาด โดยเสนอวิธีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งต่าง ๆอ้างอิงจากบทความในกรุงเทพธุรกิจ (bangkokbiznews.com) ระบุว่า ป่าไม้เป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้ครั้งนี้ ความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศและกักเก็บไว้ในชีวมวล ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลูกต้นไม้หรือปกป้องป่าไม้ที่มีอยู่ได้กลายเป็นกลยุทธ์อันทรงพลังในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ่านต่อ ...

  ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

 • นโยบายการย้ายถิ่นที่เห็นอกเห็นใจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสังคมที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น
 • กฎระเบียบที่ชัดเจนของรัฐบาลเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติสามารถปรับปรุงทัศนคติของสาธารณชนต่อพวกเขาได้ กล่าวในเวทีสาธารณะโดย ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ศรีประภา เน้นย้ำว่า ประเทศไทยขาดนโยบายการย้ายถิ่นที่ครอบคลุมในระยะยาว ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการบูรณาการและการยอมรับอาจารย์คณะนิติศาสตร์ กล่าวในเวทีสาธารณะหัวข้อ “การกำหนดการรับรู้ของสาธารณะต่อผู้อพยพย้ายถิ่น” ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า การที่สังคมจะยอมรับผู้ย้ายถิ่นได้นั้นจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายที่สนับสนุนดร.ศรีประภา เรียกร้องให้รัฐบาลไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน กำหนดนโยบายการย้ายถิ่นฐานที่ชัดเจน ครอบคลุมไม่เพียงแต่การต้อนรับผู้อพยพเท่านั้น แต่ยังกำหนดโควต้าตามความต้องการของประเทศด้วยอ่านต่อ ...

  ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

 • TOR ผู้ช่วยงานอนุรักษ์ป่าชายเลน
 • กรุณาอ่านรายละเอียดจาก TOR ฉบับภาษาอังกฤษ ด้านล่างนี้———-TERMS OF REFERENCE Mangrove Conservation Assistant    Assignment:Mangrove Conservation AssistantLocation:Southern Thailand, with possible regional travelContract Type:Full-time, on site.Reports to:Foundation DirectorDuration:2 years (contingent on performance and funding continuation)Start:ImmediatelyDeadline:2 March 2024 or Until filledPosition:This position is open to Thai nationals and those eligible to work in ...

 • TOR: ผู้จัดการด้านการเงินและธุรการ
 • ความรับผิดชอบ:ผู้จัดการด้านการเงินและธุรการสถานที่:เชียงใหม่ ประเทศไทย และเดินทางในภูมิภาคได้ในบางโอกาส  ประเภทของสัญญา:ประจำ​​ในสำนักงาน  รายงานตรงต่อ: ผู้อำนวยการโครงการระยะเวลา:2 ปี (ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานและความต่อเนื่องของเงินทุน) วันที่เริ่มงาน: เริ่มงานโดยเร็วที่สุดกำหนดรับสมัคร:จนกว่าจะได้ผู้สมัครที่เหมาะสมหมายเหตุ: ตำแหน่งนี้สำหรับคนสัญชาติไทย  ภาพรวม มูลนิธิองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา (Knowledge for Development Foundation) หรือมูลนิธิ K4D เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นใหม่​ในจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิ K4D ส่งเสริมการพัฒนาแนวทางการพัฒนาใช้ข้อมูลและฐานความรู้ขับเคลื่อนเพื่อสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาสและเปราะบางในสังคม   มูลนิธิ K4D จะทำงานในพื้นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบความรู้และการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การคุ้มครองป่าชายเลน ป่าไม้ สภาพภูมิอากาศ และการดำรงชีพของชุมชนชายขอบและชุมชนพื้นเมืองในประเทศไทยและในภูมิภาคตำแหน่งงาน:ผู้จัดการด้านการเงินและธุรการจะดูแลสำนักงานของมูลนิธิ K4D รับผิดชอบการดำเนินงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการด้านการเงิน ธุรการ และทรัพยากรบุคคล  เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการตรวจสอบทางการเงินและการบริหารสำนักงานเป็นไปอย่างเหมาะสม เขา/เธอจะรับผิดชอบดูแลการเงินและบริหารเงินทุนสนับสนุนของหลากหลายโครงการของมูลนิธิ K4D โดยตรวจสอบว่ากิจกรรมของมูลนิธิ K4D ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ระบุไว้เฉพาะโครงการ และตามข้อบังคับของผู้สนับสนุนเงินทุน  เขา/เธอจะดูแลการดำเนินงานโครงการ การบริหารงาน การติดตามผล และการปิดโครงการความรับผิดชอบทางการเงินและธุรการที่สำคัญ:พัฒนาคู่มือนโยบายด้าน HR การเงิน การเดินทาง และจัดซื้อ และนำไปใช้ในองค์กรได้  จัดการด้านบัญชีและการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...

 • วงแลกเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ “อนาคตแม่น้ำโขงของอาเซียนหลังเลือกตั้งไทย - กัมพูชา” ข้อเสนอแม่น้ำโขงถึงพรรคการเมือง
 • น้ำโขงบ่เคยได้ยิน* เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเเม่น้ำโขงตลอดสายที่ไม่เคยถูกได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขื่อน เรื่องผลกระทบด้านสิ่งเเวดล้อม หรือ เรื่องวิถีชีวิตที่มิอาจหวนคืนของคนตลอดสายเเม่น้ำโขง ที่ไม่เคยได้ “ยิน” ดี กับสิ่งเหล่านี้เลยมาเรียนรู้เรื่องแม่น้ำโขง แลกเปลี่ยน และร่วมเสนอ “ข้อเสนอแม่น้ำโขง” ถึงพรรคการเมืองชวนเรียนรู้โดยชนาง อำภารักษ์ จาก กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง ( Mekong Butterfly) THตัวแทนเสียงแม่น้ำโขง จากกัมพูชา“ข้อเสนอฟื้นชีวิตแม่น้ำโขง” ร่วมกันของ *เยาวรุ่นไทย-กัมพูชา* จะส่งตรงถึงพรรคการเมืองต่างๆ ก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงในปีนี้วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566เวลา 10.00 – 12.00 น. ร่วมแลกเปลี่ยนผ่านระบบ Zoom ติดต่อเราได้ที่ (+66) 92 254 3231 หรือ somrudee.youth@gmail.com ลงทะเบียน : https://forms.gle/XYztXhMrh7ZhTaSt5ติดตามกิจกรรมได้ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ...

 • Open Development Thailand ได้จัดทำหน้า "ข้อมูลสำคัญต้องรู้เกี่ยวกับ Covid-19 ในประเทศไทย"
 • Open Development Thailand (ODT)  ได้จัดทำแดชบอร์ดข้อมูลสำคัญต้องรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการภาครัฐ ข้อมูลทรัพยากรทั้งอุปกรณ์และสถานพยาบาลเพื่อรองรับการแพร่ระบาด มือกับโควิด-19 สายด่วน วิดีโอเพื่อการศึกษา และจำนวนผู้ติดเชื้อ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับโรคโควิด-19 ไปยังหน้าข้อมูล >> ...

 • Open Development Thailand ได้จัดทำหน้าข้อมูลใหม่เรื่อง "ผลกระทบ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย"
 • Open Development Thailand ได้จัดทำบทความเรื่องผลกระทบ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการอื่น ๆ ต่อการจ้างงานและแรงงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 อีกทั้งแดชบอร์ดข้อมูลจะช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบต่อแรงงานนอกระบบ การเติบโตของเศรษฐกิจอาชีพอิสระ และการริเริ่มจัดทำต้นแบบเศรษบกิจสมานฉันท์ “ตามสั่ง-ตามส่ง”ไปยังหน้าผลกระทบ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย >> ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

Ffc3b
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!