กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าการระบาดในประเทศ อยู่ภายใต้การควบคุม [วิดีโอ]

กระทรวงสาธารณสุขมั่นใจควบคุมการระบาดของโควิด -19 ในประเทศได้ กรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้รายวันจะเป็นตัวเลขสามหลักในสัปดาห์ที่ผ่านมาดูต่อ ...

ไทยปฏิเสธรายงานฯฉบับใหม่เกี่ยวกับเขื่อนขนาดใหญ่บนแม่น้ำโขงในลาว

ประเทศไทยได้ปฏิเสธรายงานเชิงวิชาการฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับโครงการเขื่อนสานะคามของประเทศลาว ซึ่งเป็น 1 ใน 9 เขื่อนขนาดใหญ่ในแม่น้ำโขง โดยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของเวียงจันทน์ ในการเป็น “แบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”เขื่อนสานะคาม ขนาด 684 เมกะวัตต์นั้นเป็นหนึ่งในเจ็ดเขื่อนในอนาคต โดยมีขั้นตอนต่างๆของการวางแผน มูลค่าประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะใช้เวลาแปดปีจึงจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดไซยะบุรี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลาวอ่านต่อ ...

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนวหน้า จะได้รับการฉีดวัคซีนก่อน

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่าวัคซีนโรคโควิด -19 จำนวน 50,000 โด๊สแรก ที่คาดว่าจะมาถึงประเทศไทยในต้นเดือนหน้านั้น จะมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์แนวหน้าในจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อเด็กแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า วัคซีนปริมาณ 50,000 ครั้งแรกที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและ บริษัท แอสตร้าเซเนกา จำกัด จะมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ระดับแนวหน้าก่อน เพื่อต่อสู้กับโรคโควิด -19 ในพื้นที่เสี่ยงของประเทศอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

รัฐสภาฯผ่านร่างกฎหมายทำแท้งฉบับใหม่

ในวันพุธ (20 ม.ค. ) รัฐสภาไทยผ่านร่างกฎหมายใหม่ว่าด้วยอนุญาตให้ทำแท้งได้ถึงช่วงสัปดาห์ที่ 12 ของการตั้งครรภ์แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ระบุโทษการทำแท้ง เนื่องจากการทำแท้งหลังการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 12 ยังคงมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับแม้ว่าจะมีข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมให้ยกเลิกมาตรา 301 เพื่อไม่ให้การทำแท้งเป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไปอ่านต่อ ...

สทนช. ศึกษาแม่น้ำมูล เพื่อการบริหารจัดการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กำลังวางแผนที่จะใช้แนวคิดจากกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำตามลุ่มน้ำมูล ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 10 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยคาดว่า การศึกษาจะแล้วเสร็จภายในเดือนหน้าก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแผนปฏิบัติงานอ่านต่อ ...

อภิญญา วิภาตะโยธิน

รัฐบาลอยู่ภายใต้แรงกดดัน จากคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้ปกป้องข้อตกลงเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนของรัฐบาล หลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักดร.สมชัย จิตสุชน ที่ปรึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด-19 ของนายกฯประยุทธ์ ได้โพสต์บน Facebook ว่า รัฐบาลได้พิจารณาทางเลือกในการจัดการวัคซีนหลายอย่างเช่น ควรซื้อจากใคร เมื่อไร ปริมาณ หรือ ผลิตโดยประเทศไหนอ่านต่อ ...

วิชิต ใจตรง

การแข่งขันการจัดการขยะ | โครงการ Envi Mission Year ปีที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ และ CU Radio ขอเชิญชวนนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ “Envi Mission ปีที่ 2” ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวม 70,000 บาทโดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “Waste a moment: เปิดประเด็นเรื่องขยะ” ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมความยั่งยืนในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับเยาวชนทั่วประเทศโครงการนี้รับสมัครเป็นทีม (ใน 1 ทีมประกอบด้วยนักเรียน 3 คน อาจารย์และ/หรือผู้นำชุมชน 2 คน)  โดยแต่ละทีมจะต้องจัดทำโครงการเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับขยะที่ทำได้จริงและสร้างสรรค์ปิดรับสมัคร 28 ก.พ. สมัครได้ทาง curadio.chula.ac.th อีเมล prcuradio@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ CU Radio ชั้น 7 อาคารวิทยาพัฒนา ถ.พญาไทแขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330เพิ่มเติม ...

เวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 13 จากรุ่นแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล เราจะลดช่องว่างการสื่อสารด้วยความจริงและความงามได้อย่างไร?

Digital Thinkers Forum เป็นแพลตฟอร์ม Think Tank สำหรับนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของพลเมืองและการกำกับดูแล ไปสู่การเสริมสร้างพลังของพลเมืองกำหนดการเวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 13 “จากรุ่นแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล เราจะลดช่องว่างการสื่อสารด้วยความจริงและความงามได้อย่างไร” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 – 17.00 น. (ถ่ายทอดสด เพจ Cofact Thailand)ลงทะเบียน ที่นี่รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สัมมนา “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตอบโจทย์ SDGS”

ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตอบโจทย์ SDGs” โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) รวมถึงเพื่อสร้างการรับรู้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนเกี่ยวกับเป้าหมายดังกล่าว อันเกี่ยวเนื่องกับตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องลาดพร้าวสูท โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Open Development Thailand ได้จัดทำหน้า "ข้อมูลสำคัญต้องรู้เกี่ยวกับ Covid-19 ในประเทศไทย"

Open Development Thailand (ODT)  ได้จัดทำแดชบอร์ดข้อมูลสำคัญต้องรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการภาครัฐ ข้อมูลทรัพยากรทั้งอุปกรณ์และสถานพยาบาลเพื่อรองรับการแพร่ระบาด มือกับโควิด-19 สายด่วน วิดีโอเพื่อการศึกษา และจำนวนผู้ติดเชื้อ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับโรคโควิด-19 ไปยังหน้าข้อมูล >> ...

Open Development Thailand ได้จัดทำหน้าข้อมูลใหม่เรื่อง "ผลกระทบ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย"

Open Development Thailand ได้จัดทำบทความเรื่องผลกระทบ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการอื่น ๆ ต่อการจ้างงานและแรงงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 อีกทั้งแดชบอร์ดข้อมูลจะช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบต่อแรงงานนอกระบบ การเติบโตของเศรษฐกิจอาชีพอิสระ และการริเริ่มจัดทำต้นแบบเศรษบกิจสมานฉันท์ “ตามสั่ง-ตามส่ง”ไปยังหน้าผลกระทบ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย >> ...

Open Development Thailand ได้จัดทำหน้าข้อมูลใหม่เรื่อง "โควิด 19 (COVID-19)ในประเทศไทย"

Open Development Thailand ได้จัดทำบทความเรื่องโควิด 19 (COVID-19)ในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการที่สำคัญที่นำมาใช้ในประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด 19ไปยังหน้าโควิด 19 ในประเทศไทย >>  ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

XAFTd
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!