ขอเชิญชวนทำแบบสอบถาม Thailand’s Unsustainable Development Review: 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ”

SDG Move ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนความคิดเห็นว่า ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศไทยมีความก้าวหน้าเพียงใด ผ่านการทำแบบสอบถาม “Thailand’s Unsustainable Development Review: 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ”

ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำไปประมวลผลและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ “Thailand’s Unsustainable Development Review” 

ทำแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2566

https://www.surveymonkey.com/r/LZ9Q8GD

เพิ่มเติม…