วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Facebook Live | แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “ขับเคลื่อนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” รับชม LIVE การชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 พร้อมกันทั่วประเทศมารู้พร้อมกันว่า!! เราจะเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างไร? และประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล ?รับชมได้ที่  เฟสบุ๊ค (Facebook) https://bit.ly/3g1MuL7ยูทูป (YouTube) https://bit.ly/3wAmVGNดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม https://bit.ly/DGPlan-090464-001 ...

เวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 13 จากรุ่นแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล เราจะลดช่องว่างการสื่อสารด้วยความจริงและความงามได้อย่างไร?

Digital Thinkers Forum เป็นแพลตฟอร์ม Think Tank สำหรับนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของพลเมืองและการกำกับดูแล ไปสู่การเสริมสร้างพลังของพลเมืองกำหนดการเวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 13 “จากรุ่นแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล เราจะลดช่องว่างการสื่อสารด้วยความจริงและความงามได้อย่างไร” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 – 17.00 น. (ถ่ายทอดสด เพจ Cofact Thailand)ลงทะเบียน ที่นี่รายละเอียดเพิ่มเติม ...

รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ | การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จะจัดให้มีการถ่ายทอดสด การบรรรยายใน หัวข้อ “การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)” ผ่านช่องทางออนไลน์ (Live Streaming) ได้แก่ Facebook และ YouTube เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลและการประยุกต์ใช้ รวมถึงขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุดต่อประชาชนและผู้รับบริการในการนี้ สพร. จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การบรรรยายดังกล่าว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. โดยสามารถเลือกรับชมผ่านช่องทาง Facebook: DGA Thailand และ YouTube: DGA Thailandรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Thailand Data Challenge 2020

Thailand Data Challenge 2020 คือการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาทีมที่สามารถใช้ทักษะการโค้ดดิ้งและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)เพื่อแก้โจทย์ได้เร็ว ถูกต้องและแม่นยำที่สุดThailand Data Challenge 2020 คือ การแข่งขันการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)โดยการใช้การโค้ดดิ้งเพื่อแก้โจทย์ที่นำมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงการแข่งขันจะแบ่งเป็นทั้งหมด 2 รอบด้วยกันโดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิเคราะห์ หาข้อสรุปและแก้ไขปัญหาจากโจทย์ในระยะเวลาที่จำกัด โจทย์ของการแข่งขันนี้จะถูกออกแบบโดย ทีม Shopee Techผู้เข้าแข่งขันจะได้มีโอกาสใช้ทักษะการโค้ดดิ้งเพื่อแก้โจทย์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงและได้ท้าทายความสามารถของตนเองในสถานการณ์การแข่งขันจริงอีกด้วยวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์หลักคือเตรียมนักเรียนนักศึกษา บุคลากรทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics ให้พร้อมรับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลรวบรวมและเปิดพื้นที่ให้ชุมนุมกลุ่ม(สังคม)เทคโนโลยี (Tech Communities) ได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และแชร์ความรู้ทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลให้แก่กันและกันเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจอีคอมเมิร์ซสมัคร: 25 มกราคม – 8 มีนาคม พ.ศ.2563ฝึกอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการ: 17 กุมภาพันธ์- 14 มีนาคม พ.ศ.2563วันแข่งขัน: 28 มีนาคม พ.ศ.2563รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เศรษฐกิจไทยในยุค Disruptive Technology: พลิกความปั่นป่วนเป็นโอกาส

Disruptive Technology  ความพลิกผันทางเทคโนโลยี ที่นำมาทั้งความปั่นปวนและโอกาสสำหรับประเทศไทยงานสัมมนาเผยผลวิจัยและเวทีเสวนา  “เศรษฐกิจไทยในยุค Disruptive Technology: พลิกความปั่นป่วนเป็นโอกาส” โดย ทีดีอาร์ไอ และ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนบอลลูม โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดาในงานนี้จะมีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยและผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมหนทางการปรับตัวในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ ใน 7 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมสื่อ ภาคบริการขนส่งผู้โดยสารทางบก บริการโรงแรมอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Women in Tech : สร้างธุรกิจ เมือง และสังคมอย่างยั่งยืนผ่านเทคโนโลยี

กิจกรรมนี้ได้เปิดรับผู้มีส่วนได้เสียหลายแห่ง รวมถึงสำนักเลขาธิการอาเซียน และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จากนั้นกิจกรรมจะดำเนินต่อไปด้วยทอล์คโชว์เกี่ยวกับผู้หญิงที่ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างธุรกิจ เมืองและ/หรือสังคมที่ยั่งยืน ปิดท้ายด้วยการประกาศผู้ชนะการแข่งขัน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันกำหนดการ : วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00 น. – 13:00 น.สถานที่ : โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯลงทะเบียนและรายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานประชุม | Tolerance & Coexistence 2.0

งานประชุม Tolerance & Coexistence 2.0 Forum ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ  มุ่งเน้นไปที่การสร้างขีดความสามารถในพยายามที่จะขยายร่องรอยแห่งโลกดิจิทัล (digital footprint) บนโลกออนไลน์ ในการส่งเสริมความอดทน ความเข้าใจกัน และการอยู่ร่วมกัน ท่ามกลางการต่อสู้กับความเกลียดชังความรุนแรงและการบิดเบือนข้อมูลการพูดคุยและการประชุมเชิงปฏิบัตินี้ จะกล่าวถึงเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ข้อมูลใหม่ แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมและสื่อสารในความอดทนอดกลั้น บล็อกเชนเพื่อสังคมที่ดี แอพพลิเคชั่นสำหรับการสร้างชุมชนและเครือข่าย การใช้งานแคมเปญบนเครือข่ายโซเชียล ความรู้ดิจิทัลในการเจาะลึกชุมชน การเล่นเกมและการสร้างเกมเพื่อสังคมที่ดี เครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างอิทธิพลและผลกระทบทางสังคม และ การรวบรวมความหลากหลายด้วยนวัตกรรมและการทำงานร่วมกันวันที่: 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 9.00-17.00 น.สถานที่: โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานครลงทะเบียนและรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ ...

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ | Free and Open Source Software for Geospatial Thailand 2019

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ Free And Open Source Software for Geospatial (FOSS4G) เป็นสมือนแหล่งชุมนุมของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักคิด นักพัฒนา ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและวงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและสร้างโอกาสและไอเดียใหม่ๆ โดยเนื้อหาในงานเปิดกว้างตั้งแต่การบูรณาการใช้งานโปรแกรมแบบอิสระ รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านภูมิสารสนทเทศ การสัมมนานี้ทำให้เกิดความรู้ขึ้นอย่างมหาศาลเพื่อพัฒนาต่อยอดงานด้านภูมิสารสนเทศต่อไปวันที่  : 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ...

งานประชุม | 100 Innovations X Entrepreneurs

งาน 100 Innovation X Entrepreneur (100X) นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการจัดการประชุมลักษณะ “งานวิจัย สู่ การค้า”งาน 100X มุ่งหวังที่จะสร้างนวัตกรรมให้กับนักวิชาการจากหลากหลายสาขาวิชา พร้อมผู้ประกอบการที่มีความต้องการขยายผลกระทบสำหรับมูลค่าทางธุรกิจและสังคมนี่เป็นงานแรกในภูมิภาคที่รวบรวมนวัตกรรมทางสังคม และเทคโนโลยี พร้อมผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรม นักวิชาการ หน่วยงานพัฒนา และองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาความร่วมมือที่ไม่เหมือนใครวันที่: 27 – 28 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 น. – 17:00 น.สถานที่ : C asean (ตรงข้าม The Street รัชดาฯ)ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียน ที่นี่ ...

งานกิจกรรม | Google Cloud Summit Bangkok 2019

สำรวจความคิดใหม่ ๆ เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับผู้คนหลากหลาย เข้าร่วมกับเราในงานที่รวบรวมผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า นักพัฒนา ผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอที และวิศวกรของ Google เพื่อสร้างอนาคตของคลาวด์ (cloud) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตสำหรับระบบคลาวด์ของประเทศไทย งานจัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอนรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน ที่นี่ ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

EzByw
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!