ประกาศ

TK Young Writer 2020 : เขียนได้ เขียนดี

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park ขอเชิญชวนเยาวชนอายุ 16-23 ปี เข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกฝนทักษะด้านการเขียนผ่านการชี้แนะจากนักเขียนชื่อดังและคนทำสื่อมืออาชีพ โดยส่งผลงานในหัวข้อ ‘ทำไมถึงต้องมีนักเขียน’ ในรูปแบบเรื่องสั้น, บทสัมภาษณ์ หรือบทความ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร 16 point ฟอนต์ Cordia พร้อมเขียนแนะนำตัวให้น่าสนใจที่สุด พร้อมข้อมูลที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับ ปิดรับผลงานวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยส่งมาที่ writer@tkpark.or.th (รับผลงานถึง 23.59 น.)ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 30 คน จะได้ไปเข้าค่ายนักเขียนในวันที่ 25-28 มิถุนายน 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ...

My Better Country Hackathon #2 : Korat Move On

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เชิญชวนผู้ที่สนใจ มาร่วมกันสร้างนวัตกรรมในการสร้างความสุข และความปลอดภัยให้กลับคืนสู่บ้านเอง กับกิจกรรม My Better Country Hackathon #2 : Korat Move On ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็นคนรุ่นใหม่ จากนักศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ มาระดมความคิดเห็น ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล และพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ ซึ่งต้นแบบที่ได้ จะนำไปใช้ในการพัฒนางานบริการภาครัฐให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้นในวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 – 16:30 น. (เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส-2019)ณ จังหวัดนครรราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สัมมนา | From ESG to SDGs: Integrating SDGs Impact Measurement and Management Framework in Business and Investment Strategies

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ได้ร่วมกันจัดสัมมนา “From ESG to SDGs: Integrating SDGs Impact Measurement and Management Framework in Business and Investment Strategies”เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ตลอดจนแนะนำแนวทางในการวัดผลและจัดการกับผลกระทบที่มีต่อการบรรลุ SDGsวันที่: วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 08.30 – 13.30 น. สถานที่: ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อกรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน ...

Thailand Data Challenge 2020

Thailand Data Challenge 2020 คือการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาทีมที่สามารถใช้ทักษะการโค้ดดิ้งและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)เพื่อแก้โจทย์ได้เร็ว ถูกต้องและแม่นยำที่สุดThailand Data Challenge 2020 คือ การแข่งขันการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)โดยการใช้การโค้ดดิ้งเพื่อแก้โจทย์ที่นำมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงการแข่งขันจะแบ่งเป็นทั้งหมด 2 รอบด้วยกันโดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิเคราะห์ หาข้อสรุปและแก้ไขปัญหาจากโจทย์ในระยะเวลาที่จำกัด โจทย์ของการแข่งขันนี้จะถูกออกแบบโดย ทีม Shopee Techผู้เข้าแข่งขันจะได้มีโอกาสใช้ทักษะการโค้ดดิ้งเพื่อแก้โจทย์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงและได้ท้าทายความสามารถของตนเองในสถานการณ์การแข่งขันจริงอีกด้วยวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์หลักคือเตรียมนักเรียนนักศึกษา บุคลากรทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics ให้พร้อมรับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลรวบรวมและเปิดพื้นที่ให้ชุมนุมกลุ่ม(สังคม)เทคโนโลยี (Tech Communities) ได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และแชร์ความรู้ทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลให้แก่กันและกันเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจอีคอมเมิร์ซสมัคร: 25 มกราคม – 8 มีนาคม พ.ศ.2563ฝึกอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการ: 17 กุมภาพันธ์- 14 มีนาคม พ.ศ.2563วันแข่งขัน: 28 มีนาคม พ.ศ.2563รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Smogathon Thailand 2020

กิจกรรม Smogathon Thailand 2020 เกิดขึ้นจากจิตอาสาของคนที่มีความเชี่ยวชาญหลาย ๆ ด้านมาคุยกัน ทั้งนักสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการเพื่อสังคม โปรแกรมเมอร์ นักประดิษฐ์ นักศึกษา และนักวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่เรามีในเครือข่ายของคนทำงานเพื่อสังคมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในงาน Smogathon Thailand 2020 คือการรวมกลุ่มของคนที่เก่ง ๆ ในด้านต่างๆ แต่มีจิตอาสาสาธารณะ อยากจะร่วมมือกันคิดและสร้างทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน โดยมาร่วมหัวจมท้ายกันภายในเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อให้ประสบความสำเร็จสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้ออกมาคือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการนำเทคโนโลยีและข้อมูล ไปใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ นวัตกรรมที่ได้จาก Smogathon Thailand 2020 จึงอาจมีได้หลากหลาย ตั้งแต่ โมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ ​ไอเดียในการสร้างอาชีพหรือวิถีชีวิตแบบใหม่ แอพพลิเคชั่นมือถือ เว็บไซต์ หรือสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้นวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563สถานที่ จังหวัดเชียงใหม่เ​ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ...

เวที “คน ป่าไม้ โลกร้อน” People and Forest Forum 2020

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนา “คน ป่าไม้ โลกร้อน” People and Forest Forum 2020 “ให้ป่าปกป้องโลก ให้คนท้องถิ่นปกป้องป่า” พบกับสถานการณ์โลกร้อนและการลงมือทำจริงกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยภาคป่าไม้ นิทรรศการรู้เท่าทันโลกร้อน และผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนท้องถิ่นทั่วไทย “ภาคป่าไม้คือทางเลือกสำคัญในการเก็บกักคาร์บอน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกได้ หากมีกระบวนการฟื้นฟูป่า และการจัดการป่าอย่างยั่งยืนร่วมกับคนในท้องถิ่น”ในงานนี้จะพบกับปาฐกถาและมุมมองในเรื่องป่าไม้จากคนกลุ่มต่างๆ แนะนำและเปิดตัว “พลเมืองสร้างป่า – Citizen’s Forest” เวทีอภิปราย และ workshop ปลูกป่าวันที่ 24-25 ม.ค. 2563 ณ สวนครูองุ่น มาลิก สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯดูรายละเอียดเพิ่มเติม และยืนยันการเข้าร่วมที่โทร: 02-940-5700 ต่อ 1237 หรืออินบ๊อกซ์ทาง https://www.facebook.com/recoftcinThailand/ ...

การประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี พ.ศ.2563

การเข้าร่วมกลุ่มสำคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในฟอรัมเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ได้จัดการประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 7 (Asia-Pacific Forum on Sustainable Development; APFSD) ในกรุงเทพฯ วันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2563นับเป็นปีที่ 7 ของงาน APFSD โดยในแต่ละปีจะมีการจัดเป็นเวทีระหว่างรัฐบาล โดยรวมกลุ่มหลักและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการพัฒนาในระดับภูมิภาค เช่นเดียวกับในปีอื่น ๆ จะมีฟอรัมสำหรับภาคประชาสังคม ในวันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ.2563 และฟอรัมเยาวชนในวันที่ 19-21 มีนาคม พ.ศ.2563เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งกลุ่มหลัก และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 จนถึงวันที่ ...

ชุดหลักสูตรอบรมทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล

ความรอบรู้ด้านข้อมูล (Data Literacy) เป็นทักษะในการอ่าน ทำความเข้าใจข้อมูล ทำงานกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานสนับสนุน ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน ความรอบรู้ด้านข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานและบุคคลที่ต้องรู้เ่ท่าทันและมีทักษะใช้ข้อมูลให้เป็น โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (เช่น ทางคณิตศาสตร์และสถิติ) ในการอ่านและเข้าใจข้อมูล ดังนั้น ด้วยทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลจะสามารถนำเสนอเรื่องราวที่อิงหลักฐานเชิงลึกได้มากขึ้นEast-West Management Institute – Open Development Initiative (EWMI-ODI) ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ดำเนินงานพัฒนาส่งเสริมข้อมูลเปิดในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้โขง ได้เปิดอบรม ‘ชุดหลักสูตรอบรมทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล (A series of Data Literacy Training)’ ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล ได้เรียนรู้ทักษะ สร้างความเข้าใจ และเลือกใช้งานด้านข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน อีกทั้งสามารถนำเสนอเรื่องราวพร้อมหลักฐานข้อมูลเชิงลึกสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรอบรมนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเพื่อนำไปสู่ธรรมาภิบาลป่าไม้ โดยยินดีเปิดรับผู้สนใจจากภาคประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง และสื่อสารมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมชุดหลักสูตรทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล (A series of ...

เศรษฐกิจไทยในยุค Disruptive Technology: พลิกความปั่นป่วนเป็นโอกาส

Disruptive Technology  ความพลิกผันทางเทคโนโลยี ที่นำมาทั้งความปั่นปวนและโอกาสสำหรับประเทศไทยงานสัมมนาเผยผลวิจัยและเวทีเสวนา  “เศรษฐกิจไทยในยุค Disruptive Technology: พลิกความปั่นป่วนเป็นโอกาส” โดย ทีดีอาร์ไอ และ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนบอลลูม โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดาในงานนี้จะมีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยและผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมหนทางการปรับตัวในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ ใน 7 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมสื่อ ภาคบริการขนส่งผู้โดยสารทางบก บริการโรงแรมอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพรายละเอียดเพิ่มเติม ...

เชิญร่วมงานสัมมนา Women in Limitless “Space”

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้เชิญดร.มูไกย์ ไชอากิ (Dr.Chiaki Mukai) มนุษย์อวกาศหญิงคนแรกของเอเชีย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้หญิงศึกษาการประกอบอาชีพและความเป็นผู้นำในหลากหลายสาขาอาชีพ ภายใต้สังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ เช่น วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลังจากการบรรยายปาฐกถาพิเศษของ ดร.มูไกย์ ไชอากิ มีการหารือเกี่ยวกับความท้าทายที่ผู้หญิงต้องเผชิญ และวิธีที่จะสามารถเอาชนะได้ และการแบ่งปันในการฝึกฝนผู้นำสตรี นอกจากนี้ยังเชิญนักประดิษฐ์หญิงรุ่นเยาว์ (โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ) มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562สถานที่: ศศินทร์ ฮอลล์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ ชั้น 9  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* เข้าชมฟรี* ดำเนินโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษ* สำรองที่นั่ง และ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

7MB5c
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!