งานสัมมนา | Carbon Accounting: Observation from Space

GISTDA ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร จัดสัมมนา “Carbon Accounting: Observation from Space”

ปัจจุบันการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก GISTDA ในฐานะองค์กรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของไทย ขอเชิญร่วมเปิดโลกทัศน์ Carbon Credit ด้วยเทคโนโลยี เพื่อโอกาส ธุรกิจ ชีวิต และสังคม 

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

สนใจร่วมงานติดต่อ ceos_poc@gistda.or.th หรือเข้าร่วมงานทาง online ผ่าน Facebook live : GISTDA