การพัฒนาสังคม

การศึกษาและอบรม

หลักสูตรอบรม ASEAN Cybersecurity Skilling Programme

โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe เป็นหลักสูตรระดับอาเซียนโดย ASEAN FOUNDATION อบรมความรู้ที่จำเป็นสำหรับยุคดิจิทัล และช่วยสร้างแรงบันดาลใจไปสู่สายงานที่ขาดแคลน สมัครผ่านห้องเรียน LineOA ได้ฟรี  เปิดให้เรียนถึง 20 ก.พ. 2566 ข้อมูลเพิ่มเติม ...

Education Disruption Hackathon 2

กลับมาอีกครั้งกับงานแข่งขันพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา โอกาสสำคัญสำหรับผู้ที่มีใจรักอยากช่วยเปลี่ยนแปลงการศึกษา รวมตัวกันเป็นทีม 3-5 คนมาร่วมกันคิดค้น solution เพื่อพัฒนาการศึกษาแห่งโลกอนาคต และแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้ประเทศไทยได้ไปต่อ ทีมที่เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาเพื่อรับเงินทุนและการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และโครงการ StormBreaker Accelerator เพื่อสานต่อทำไอเดียให้เป็นจริง!รับสมัคร: วันนี้ – 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563จัดกิจกรรม: เสาร์ที่ 23 และ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563สถานที่: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อาคาร เอส.พี. BTS อารีย์เพิ่มเติม ...

TK Young Writer 2020 : เขียนได้ เขียนดี

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park ขอเชิญชวนเยาวชนอายุ 16-23 ปี เข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกฝนทักษะด้านการเขียนผ่านการชี้แนะจากนักเขียนชื่อดังและคนทำสื่อมืออาชีพ โดยส่งผลงานในหัวข้อ ‘ทำไมถึงต้องมีนักเขียน’ ในรูปแบบเรื่องสั้น, บทสัมภาษณ์ หรือบทความ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร 16 point ฟอนต์ Cordia พร้อมเขียนแนะนำตัวให้น่าสนใจที่สุด พร้อมข้อมูลที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับ ปิดรับผลงานวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยส่งมาที่ writer@tkpark.or.th (รับผลงานถึง 23.59 น.)ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 30 คน จะได้ไปเข้าค่ายนักเขียนในวันที่ 25-28 มิถุนายน 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ...

ชุดหลักสูตรอบรมทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล

ความรอบรู้ด้านข้อมูล (Data Literacy) เป็นทักษะในการอ่าน ทำความเข้าใจข้อมูล ทำงานกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานสนับสนุน ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน ความรอบรู้ด้านข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานและบุคคลที่ต้องรู้เ่ท่าทันและมีทักษะใช้ข้อมูลให้เป็น โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (เช่น ทางคณิตศาสตร์และสถิติ) ในการอ่านและเข้าใจข้อมูล ดังนั้น ด้วยทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลจะสามารถนำเสนอเรื่องราวที่อิงหลักฐานเชิงลึกได้มากขึ้นEast-West Management Institute – Open Development Initiative (EWMI-ODI) ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ดำเนินงานพัฒนาส่งเสริมข้อมูลเปิดในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้โขง ได้เปิดอบรม ‘ชุดหลักสูตรอบรมทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล (A series of Data Literacy Training)’ ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล ได้เรียนรู้ทักษะ สร้างความเข้าใจ และเลือกใช้งานด้านข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน อีกทั้งสามารถนำเสนอเรื่องราวพร้อมหลักฐานข้อมูลเชิงลึกสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรอบรมนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเพื่อนำไปสู่ธรรมาภิบาลป่าไม้ โดยยินดีเปิดรับผู้สนใจจากภาคประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง และสื่อสารมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมชุดหลักสูตรทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล (A series of ...

การประชุมวิชาการด้านการศึกษา หัวข้อ “The Inclusion, Mobility and Multilingual Education Conference”

การประชุมจะจัดพื้นที่สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิจัย และผู้แทนรัฐบาล ร่วมกันค้นคว้าและแลกเปลี่ยนในประเด็นของภาษา การรวบรวม และการเคลื่อนไหวในการศึกษา และการพัฒนา เหตุการณ์จะบูรณาการการประชุม Language and Development Conference (LDC) ครั้งที่ 13 และการประชุม Multilingual Education Conference ครั้งที่ 6 เพื่อแสดงให้เห็นถึงภารกิจที่ใช้ร่วมกันระหว่าง LDC และการประชุมทางภาษา และยกระดับรายละเอียดของปัญหาด้านภาษาที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลกในบริบทของการเคลื่อนไหวระดับโลกเวลา : วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 8:00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.สถานที่ : กรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมเปิดลงทะเบียนออนไลน์ และชำระเงินแล้ว โดยคุณสามารถลงทะเบียนสำหรับการประชุมออนไลน์ได้จนถึง ...

ประกาศ: มหาวิทยาลัยมหิดลมอบทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล – มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน 50 ทุน และทุนการศึกษา 450 ทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอก ปริญญาโทสำหรับนักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนในหลักสูตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (MASD)กำลังเปิดรับสมัคร ในภาคการศึกษาเดือนมกราคม 2562ระยะเวลาสมัคร: 10 ตุลาคม -15 พฤศจิกายน 2561สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก ที่นี่ ...

มหกรรม ‘โลกป่วน...ชวนเปลี่ยนการศึกษาไทยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’

พบกับกิจกรรมเพื่อการศึกษาและเรียนรู้มากมายอาทิ การปาฐกถา บรรยาย เสวนา เวทีชวนเปลี่ยน และพื้นที่ตลาดนัดการเรียนรู้ กิจกรรมและนิทรรศการของภาคีหุ้นส่วนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตลอดทั้งวันวันและเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 25ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปสถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครลงทะเบียนคลิก ที่นี่ ...

ประกาศรับสมัครทุนมหาวิทยาลัยเกียวโต CSEAS ประจำปี 2019

ประกาศรับสมัครผู้ซึ่งเป็นข้าราชการ นักข่าว ปัญญาชนสาธารณะ บรรณารักษ์เจ้าหน้าที่ NGO ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT นักเขียน ศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ในโครงการทุน CSEAS 2562 (CSEAS Fellowship 2019) จำนวน 40 ทุน โดยเป็นทุนรายปีช่วงระยะเวลาสามถึงหกเดือน ในกรณีพิเศษสามารถขยายได้อีกเป็นเวลาหกเดือนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก  ที่นี่ ...

ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

me6Hu
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!