การพัฒนาสังคม

หลักสูตรอบรม ASEAN Cybersecurity Skilling Programme

โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe เป็นหลักสูตรระดับอาเซียนโดย ASEAN FOUNDATION อบรมความรู้ที่จำเป็นสำหรับยุคดิจิทัล และช่วยสร้างแรงบันดาลใจไปสู่สายงานที่ขาดแคลน สมัครผ่านห้องเรียน LineOA ได้ฟรี  เปิดให้เรียนถึง 20 ก.พ. 2566 ข้อมูลเพิ่มเติม ...

Reimagining Development Futures in the Anthropocene and Climate Crisis

วันที่: 28-29 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 – 17:00 ICT สถานที่: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทยประเภทงาน: ทั้งออนไลน์และออฟไลน์งานเสวนาทางวิชาการและของพลเมือง เป็นเวทีที่รวมกันของนักวิชาการและนักวิจัยหลากหลายภาคส่วน องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศและระดับชาติ และองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มชุมชนท้องถิ่นเพื่อหารือเป็นเวลาสองวันเกี่ยวกับการพัฒนาหลายมิติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก อ่านเพิ่มเติม ...

Webinar | การกำกับดูแลป่าไม้ของชนพื้นเมือง: กลยุทธ์พื้นฐานในการรักษาป่าไม้และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

22 เมษายน พ.ศ.2564 | 20.00-21.30 น. (ตามเวลาประเทศไทยเข้าร่วมกับ Ford Foundation Land Portal Foundation Tenure Facility และ Thomson Reuters Foundation สำหรับการสัมมนาผ่านเว็บในวันที่ 22 เมษายน ซึ่งเป็นวันคุ้มครองโลก การสัมมนาทางเว็บนี้เปิดโอกาสในการทบทวนรายงาน “การกำกับดูแลป่าไม้โดยชนพื้นเมืองและชนเผ่า” โดย FAO และ FILAC โดยจะกล่าวถึงวิธีที่รัฐบาลสามารถเดินหน้าพร้อมกับการยอมรับอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสิทธิในอาณาเขตต่อดินแดนของชนพื้นเมือง ชนเผ่าและป่าที่ยังไม่ได้รับการยอมรับดังกล่าว ในขณะที่บรรลุข้อตกลงกับหน่วยงานดั้งเดิมของชนพื้นเมืองและชนเผ่าเกี่ยวกับกฎที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอาณาเขตและการจัดการป่าไม้ตลอดจนประสานการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ากฎเหล่านั้นเป็นที่ยอมรับเพิ่มเติม ...

เสวนา | เปิดข้อมูลรัฐสู่สาธารณะ เพื่อประชาธิปไตย

“เรามีสิทธิรู้ข้อมูลของรัฐจริงหรือไม่?”“อะไรจะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ารัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเเละตรวจสอบได้”ร่วมหาคำตอบในงานTalk แห่งปี “เปิดข้อมูลรัฐสู่สาธารณะ เพื่อประชาธิปไตย (Open Data for Democracy)” เนื่องในวัน International Open Data Day 2021พบกับ 2 sessions เเละ 8 Speakers จากหน่วยงาน(ไม่)ลับ ที่นำข้อมูลรัฐมาเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเเละร่วมพัฒนาประเทศTalk session : ความฝันเเละความหวัง หาก Open Data ช่วยขับเคลื่อนประชาธิปไตยในไทยได้จริงPanel session : เปิดเผย โปร่งใส สร้างประชาธิปไตยไทยผ่าน Open Governmentพบกันวันที่ 6 มีนาคมนี้ ตั้งเเต่เวลา 14.30 น.เป็นต้นไปสถานที่ : Punch Up ...

Education Disruption Hackathon 2

กลับมาอีกครั้งกับงานแข่งขันพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา โอกาสสำคัญสำหรับผู้ที่มีใจรักอยากช่วยเปลี่ยนแปลงการศึกษา รวมตัวกันเป็นทีม 3-5 คนมาร่วมกันคิดค้น solution เพื่อพัฒนาการศึกษาแห่งโลกอนาคต และแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้ประเทศไทยได้ไปต่อ ทีมที่เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาเพื่อรับเงินทุนและการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และโครงการ StormBreaker Accelerator เพื่อสานต่อทำไอเดียให้เป็นจริง!รับสมัคร: วันนี้ – 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563จัดกิจกรรม: เสาร์ที่ 23 และ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563สถานที่: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อาคาร เอส.พี. BTS อารีย์เพิ่มเติม ...

ประกาศรับสมัคร | YSEALI Regional Workshop on Good Governance and Civil Society

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค YSEALI ด้านธรรมาภิบาลและประชาสังคมที่ดีได้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!เยาวชนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นผู้นำ ผู้มีอิทธิพลต่อชุมชน นักเคลื่อนไหว ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และนักการศึกษา ผู้ซึ่งเป็นพาหนะที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนความโปร่งใส ความรับผิดชอบ หลักนิติธรรมและประชาธิปไตยและเพื่อให้แน่ใจว่ามีธรรมาภิบาลที่ดี คุณมีแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่นี้หรือไม่?สมัครก่อน 15 พฤษภาคม 2563!www.ysealigovernance.org ...

TK Young Writer 2020 : เขียนได้ เขียนดี

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park ขอเชิญชวนเยาวชนอายุ 16-23 ปี เข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกฝนทักษะด้านการเขียนผ่านการชี้แนะจากนักเขียนชื่อดังและคนทำสื่อมืออาชีพ โดยส่งผลงานในหัวข้อ ‘ทำไมถึงต้องมีนักเขียน’ ในรูปแบบเรื่องสั้น, บทสัมภาษณ์ หรือบทความ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร 16 point ฟอนต์ Cordia พร้อมเขียนแนะนำตัวให้น่าสนใจที่สุด พร้อมข้อมูลที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับ ปิดรับผลงานวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยส่งมาที่ writer@tkpark.or.th (รับผลงานถึง 23.59 น.)ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 30 คน จะได้ไปเข้าค่ายนักเขียนในวันที่ 25-28 มิถุนายน 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ...

ชุดหลักสูตรอบรมทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล

ความรอบรู้ด้านข้อมูล (Data Literacy) เป็นทักษะในการอ่าน ทำความเข้าใจข้อมูล ทำงานกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานสนับสนุน ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน ความรอบรู้ด้านข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานและบุคคลที่ต้องรู้เ่ท่าทันและมีทักษะใช้ข้อมูลให้เป็น โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (เช่น ทางคณิตศาสตร์และสถิติ) ในการอ่านและเข้าใจข้อมูล ดังนั้น ด้วยทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลจะสามารถนำเสนอเรื่องราวที่อิงหลักฐานเชิงลึกได้มากขึ้นEast-West Management Institute – Open Development Initiative (EWMI-ODI) ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ดำเนินงานพัฒนาส่งเสริมข้อมูลเปิดในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้โขง ได้เปิดอบรม ‘ชุดหลักสูตรอบรมทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล (A series of Data Literacy Training)’ ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล ได้เรียนรู้ทักษะ สร้างความเข้าใจ และเลือกใช้งานด้านข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน อีกทั้งสามารถนำเสนอเรื่องราวพร้อมหลักฐานข้อมูลเชิงลึกสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรอบรมนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเพื่อนำไปสู่ธรรมาภิบาลป่าไม้ โดยยินดีเปิดรับผู้สนใจจากภาคประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง และสื่อสารมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมชุดหลักสูตรทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล (A series of ...

เชิญร่วมงานสัมมนา Women in Limitless “Space”

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้เชิญดร.มูไกย์ ไชอากิ (Dr.Chiaki Mukai) มนุษย์อวกาศหญิงคนแรกของเอเชีย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้หญิงศึกษาการประกอบอาชีพและความเป็นผู้นำในหลากหลายสาขาอาชีพ ภายใต้สังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ เช่น วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลังจากการบรรยายปาฐกถาพิเศษของ ดร.มูไกย์ ไชอากิ มีการหารือเกี่ยวกับความท้าทายที่ผู้หญิงต้องเผชิญ และวิธีที่จะสามารถเอาชนะได้ และการแบ่งปันในการฝึกฝนผู้นำสตรี นอกจากนี้ยังเชิญนักประดิษฐ์หญิงรุ่นเยาว์ (โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ) มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562สถานที่: ศศินทร์ ฮอลล์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ ชั้น 9  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* เข้าชมฟรี* ดำเนินโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษ* สำรองที่นั่ง และ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Women in Tech : สร้างธุรกิจ เมือง และสังคมอย่างยั่งยืนผ่านเทคโนโลยี

กิจกรรมนี้ได้เปิดรับผู้มีส่วนได้เสียหลายแห่ง รวมถึงสำนักเลขาธิการอาเซียน และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จากนั้นกิจกรรมจะดำเนินต่อไปด้วยทอล์คโชว์เกี่ยวกับผู้หญิงที่ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างธุรกิจ เมืองและ/หรือสังคมที่ยั่งยืน ปิดท้ายด้วยการประกาศผู้ชนะการแข่งขัน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันกำหนดการ : วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00 น. – 13:00 น.สถานที่ : โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯลงทะเบียนและรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

dwTrm
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!