การพัฒนาสังคม

ข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
A Moken family, mostly men are going out for fishery. Women and kids are left alone at home.

รายงานสังเคราะห์: ชนเผ่าพื้นเมือง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยต้องอยู่อย่างยากลำบากมานานหลายทศวรรษต่อสู้กับข้อจำกัดต่างๆ อาทิเช่น การเข้าถึงที่ดินทำกินของบรรพบุรุษ และสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะจากรัฐ เนื่องจากยังมีชนเผ่าพื้นเมืองอีกหลายคนยังไม่ได้รับสัญชาติไทย จากรายงานสังเคราะห์ปี 25611 ระบุการศึกษากรณีของชนเผ่าพื้นเมือง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ประกอบด้วย ชนเผ่ามละบริ ก่อ (อึมปี้) บีซู ชอง ญัฮกุร ไทแสก มอแกน มอแกลน อูรักลาโว้ย และมานิ พบว่าทั้ง 10 ชนเผ่าพื้นเมืองนี้ได้เผชิญกับปัญหาด้านสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิในที่ดินทำกินการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิความเป็นตัวตนที่ได้รับการยอมรับจากสังคม มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคีได้จัดทำการศึกษานี้เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแกนนำชนเผ่าพื้นเมืองด้านการสื่อสาร รณรงค์ และต่อรองเพื่อสร้างกลไกการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชายขอบและเปราะบางในประเทศไทย สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป (European Union) และคณะทํางานระหว่างประเทศว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง (International Workgroup for Indigenous Affairs)  ภาพข้อมูลด้านล่างนี้จัดทำโดย Open Development Thailand ...

การระบาด
Preventive measurement at the hospital by ILO/Alin Siirisaksopit from Flickr under CC-BY-NC-ND 3.0 IGO.

โควิด 19 (COVID-19)ในประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศแรกนอกประเทศจีน ที่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา (หรือ โควิด 19) โดยพบรายแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563  กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ว่า  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาออกไปอีกหนึ่งเดือน จากรายงานสถานการณ์โควิด 19 จากศูนย์ควบคุมสถานการณ์โควิด 19 (CCSA) กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

2NfKk
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!