การพัฒนาสังคม

ดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 'ต่ำมาก'

ดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษประจำปี 2023 ซึ่งจัดทำโดย EF สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงและมีเครือข่ายทั่วโลก ระบุว่า ประเทศไทยมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ 8 หรือ “ต่ำมาก” ในกลุ่มประเทศอาเซียนและอันดับที่ 101 ของโลกดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยไม่เพียงตามหลังสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย แต่ยังตามหลังเวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และกัมพูชาในด้านความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษปี 2023 อิงตามผลการทดสอบของผู้ใหญ่ 2.2 ล้านคนใน 113 ประเทศและภูมิภาค ประเทศไทยได้คะแนน 416 คะแนน และจัดอยู่ในอันดับที่ 101อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

'สังคม 5.0' ต้องการยกระดับทักษะ

รัฐบาลควรลงทุนเพิ่มเติมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมรับมือสังคม 5.0 ซึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (Al) จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตามที่นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) กล่าวบรรยายในงาน GCNT Forum 2023 ในหัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อทุนมนุษย์ 5.0 สู่สังคมอัจฉริยะที่ยั่งยืน” นายศุภชัย เจียรวนนท์ กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)ทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนสังคม 5.0 เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงจะมีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

คณะรัฐมนตรีไฟเขียว เห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

เมื่อวันอังคาร คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันและได้รับการคุ้มครองและสิทธิพิเศษทางกฎหมายเช่นเดียวกับคู่รักต่างเพศนายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ มุ่งหวังที่จะอนุญาตให้คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานได้โดยมีสิทธิตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้กลุ่ม LGBTQ สามารถสร้างครอบครัวและรับรองว่าคู่สมรสทั้งสองมีสิทธิเท่าเทียมกันรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลักการสำคัญของร่างกฎหมายคือ กำหนดให้บุคคล 2 คน ไม่ว่าเพศใดสามารถทำการหมั้นหรือสมรสกันได้ แก้ไขคำว่า “ชาย” “หญิง” “สามี” “ภริยา” และ “สามี ภริยา” เป็น “บุคคล” “ผู้หมั้น” “ผู้รับหมั้น” และ “คู่สมรส” เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมคู่หมั้น หรือคู่สมรส ไม่ว่าจะมีเพศใด รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นมีสิทธิ หน้าที่ และสถานะทางครอบครัวเท่าเทียมกับคู่สมรสที่เป็นชายและหญิงอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ยกระดับ “นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค”รักษาได้ทุกแห่ง เป็นนโยบาย Quick Win ของไทย

กระทรวงสาธารณสุขได้รวมแผนประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 แผนก่อนหน้านี้ ไว้ในนโยบายเร่งด่วนหรือ “นโยบายควิกวิน” 10 นโยบาย โดยมีโครงการ “รักษาที่ไหนก็ได้ 30 บาท” เป็นศูนย์กลางโครงการ “นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ทุกที่” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสำคัญในการเลือกตั้งที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เป้าหมายของ 10 นโยบายเร่งด่วนคือการบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 100 วัน ในขณะที่เขาประกาศนโยบายดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้ว และเสริมว่าว่านโยบายบางอย่างได้เริ่มต้นแล้วและคาดว่าจะมีผลทันปีใหม่โดยเป็นของขวัญสำหรับประชาชนอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

อายุเกษียณของไทยอาจเพิ่มขึ้น

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยอย่างจริงจังในการเพิ่มอายุเกษียณเกินกว่า 55 ปี เพื่อรองรับ “สังคมสูงวัย” และจัดการกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องในประเทศ กระทรวงแรงงานมีความสนใจที่จะกำหนดอายุเกษียณใหม่ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจส.อ.ท. อยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมทั้งผู้ทำงานอาวุโส เพื่อนำเสนอให้กระทรวงแรงงานออกแบบแผนการให้การดูแลผู้สูงอายุที่ดีขึ้นอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

บิ๊กดาต้ากับการจัดการด้านสุขภาพ จะส่งมอบยาที่ดีกว่าให้กับคนไทยทุกคน

ประเทศไทยจะมีระบบข้อมูลการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทุกที่ภายในไม่กี่ปีนี้ กล่าวโดยนาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์คำแถลงดังกล่าวมีขึ้น เนื่องจากสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ Big Data Institute (BDI) ของประเทศ ได้สาธิตความก้าวหน้าล่าสุดในการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยจำนวนมหาศาลจากโรงพยาบาลของรัฐเกือบทั้งหมดผ่านระบบ Health Link ซึ่งเป็นระบบเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพระดับชาติอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคม 'สังคมสูงวัยระดับสุดยอด' ภายในปี พ.ศ. 2579

กรมอนามัย คาดการณ์ว่า ประชากรไทยมากถึง 30% คาดว่าจะก้าวข้ามกำแพง “ผู้สูงอายุ” ภายในปี พ.ศ.2579 และจะอยู่ในรายชื่อประเทศที่เข้าสู่ ‘สังคมสูงวัยระดับสุดยอด’ (Super Aged Society) ในวันอังคาร นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย ได้ประกาศเนื่องในวันประชากรโลกองค์การสหประชาชาติซึ่งได้เลือกวันที่ 11 กรกฎาคมเป็นวันประชากรโลกของทุกปี เพื่อดึงความสนใจไปที่ความเร่งด่วนและความสำคัญของความกังวลด้านประชากรนพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” เมื่อ 2 ปีที่แล้ว และคาดว่าจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ภายในปี พ.ศ.2579อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

กว่าครึ่งของคนสูงอายุ ต้องการการดูแลจากครอบครัว ไม่ใช่รัฐ : นิด้าโพล

จากผลสำรวจทั่วประเทศที่จัดทำโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เปิดเผลว่า ผู้สูงอายุไทยมากกว่าครึ่งเชื่อว่า ควรได้รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวการสำรวจผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 1,310 คน ดำเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม เพื่อวันผู้สูงอายุแห่งชาติในวันที่ 13 เมษายนผลสำรวจพบว่า 53.05% ของผู้สูงอายุที่สำรวจ มีความเชื่อว่าสมาชิกในครอบครัวมีส่วนรับผิดชอบต่อสวัสดิการของพวกเขา ในขณะที่ 41.91% ระบุว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐในการดูแลรวมถึงบ้านพักคนชรา ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.59 คิดว่าวัดและมูลนิธิเพื่อสังคมควรดูแล และร้อยละ 1.45 ระบุว่าความรับผิดชอบตกอยู่กับภาคเอกชนอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 'อุปสรรคเป้าหมายสุขภาพ'

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมยังคงเป็นอุปสรรคในการดูแลสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ ประเทศต่างๆ จึงไม่ควรให้ความสำคัญในด้านการเงินของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น แต่ควรเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนด้วย กล่าวโดย ดร.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ณ กระทรวงสาธารณสุข ใน “วันอนามัยโลก” (World Health Day) เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมาอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

เตือนระวังไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นในเดือน ม.ค. เสียชีวิต 1 ราย

กรมควบคุมโรคเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วย 2,683 รายในเดือนมกราคม โดยจากการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ของ กรมควบคุมโรค คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 12-18 ก.พ. พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 2,683 ราย และเสียชีวิต 1 ราย โดยในช่วงวันที่ 1 ม.ค.-1 ก.พ. ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อ 1 ราย ต่อประชากร 405,000 คนในประเทศไทยอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

tCwnV
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!