เสวนา | เปิดข้อมูลรัฐสู่สาธารณะ เพื่อประชาธิปไตย

“เรามีสิทธิรู้ข้อมูลของรัฐจริงหรือไม่?”

“อะไรจะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ารัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเเละตรวจสอบได้”

ร่วมหาคำตอบในงานTalk แห่งปี “เปิดข้อมูลรัฐสู่สาธารณะ เพื่อประชาธิปไตย (Open Data for Democracy)” เนื่องในวัน International Open Data Day 2021

พบกับ 2 sessions เเละ 8 Speakers จากหน่วยงาน(ไม่)ลับ ที่นำข้อมูลรัฐมาเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเเละร่วมพัฒนาประเทศ

  • Talk session : ความฝันเเละความหวัง หาก Open Data ช่วยขับเคลื่อนประชาธิปไตยในไทยได้จริง
  • Panel session : เปิดเผย โปร่งใส สร้างประชาธิปไตยไทยผ่าน Open Government

พบกันวันที่ 6 มีนาคมนี้ ตั้งเเต่เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป
สถานที่ : Punch Up office (อาคารหมายเลข 1 ถนนพัฒน์พงษ์)

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ tinyurl.com/opendataday2021  (งานจัดรูปแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมได้ผ่านทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-4768586 / 099-2479991

รายละเอียดเพิ่มเติม…