หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

เวที “คน ป่าไม้ โลกร้อน” People and Forest Forum 2020

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนา “คน ป่าไม้ โลกร้อน” People and Forest Forum 2020 “ให้ป่าปกป้องโลก ให้คนท้องถิ่นปกป้องป่า” พบกับสถานการณ์โลกร้อนและการลงมือทำจริงกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยภาคป่าไม้ นิทรรศการรู้เท่าทันโลกร้อน และผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนท้องถิ่นทั่วไทย “ภาคป่าไม้คือทางเลือกสำคัญในการเก็บกักคาร์บอน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกได้ หากมีกระบวนการฟื้นฟูป่า และการจัดการป่าอย่างยั่งยืนร่วมกับคนในท้องถิ่น”ในงานนี้จะพบกับปาฐกถาและมุมมองในเรื่องป่าไม้จากคนกลุ่มต่างๆ แนะนำและเปิดตัว “พลเมืองสร้างป่า – Citizen’s Forest” เวทีอภิปราย และ workshop ปลูกป่าวันที่ 24-25 ม.ค. 2563 ณ สวนครูองุ่น มาลิก สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯดูรายละเอียดเพิ่มเติม และยืนยันการเข้าร่วมที่โทร: 02-940-5700 ต่อ 1237 หรืออินบ๊อกซ์ทาง https://www.facebook.com/recoftcinThailand/ ...

ชุดหลักสูตรอบรมทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล

ความรอบรู้ด้านข้อมูล (Data Literacy) เป็นทักษะในการอ่าน ทำความเข้าใจข้อมูล ทำงานกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานสนับสนุน ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน ความรอบรู้ด้านข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานและบุคคลที่ต้องรู้เ่ท่าทันและมีทักษะใช้ข้อมูลให้เป็น โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (เช่น ทางคณิตศาสตร์และสถิติ) ในการอ่านและเข้าใจข้อมูล ดังนั้น ด้วยทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลจะสามารถนำเสนอเรื่องราวที่อิงหลักฐานเชิงลึกได้มากขึ้นEast-West Management Institute – Open Development Initiative (EWMI-ODI) ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ดำเนินงานพัฒนาส่งเสริมข้อมูลเปิดในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้โขง ได้เปิดอบรม ‘ชุดหลักสูตรอบรมทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล (A series of Data Literacy Training)’ ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล ได้เรียนรู้ทักษะ สร้างความเข้าใจ และเลือกใช้งานด้านข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน อีกทั้งสามารถนำเสนอเรื่องราวพร้อมหลักฐานข้อมูลเชิงลึกสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรอบรมนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเพื่อนำไปสู่ธรรมาภิบาลป่าไม้ โดยยินดีเปิดรับผู้สนใจจากภาคประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง และสื่อสารมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมชุดหลักสูตรทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล (A series of ...

เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการ: องค์กรที่สนใจดำเนินงานแนวทางช่วยเหลือตนเองของ Kindernothilfe ประเทศไทย

Kindernothilfe กำลังมองหาองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่จดทะเบียนแล้วและมีใจเดียวกัน นำแนวทางช่วยเหลือตนเองของ Kindernothilfe ไปดำเนินการในพื้นที่โครงการที่รับผิดชอบ พื้นที่โครงการควรอยู่ในภาคเหนือและบริเวณชายแดนไทย-พม่า ที่มีแรงงานข้ามชาติและเด็ก ๆ พำนักอยู่ทั่วไป  องค์กรที่ผ่านการคัดเลือกควรมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเด็ก การเสริมสร้างพลังสตรี และการพัฒนาชนบท มีความรู้ด้านแนวทางฐานสิทธิมนุษยชนจะเป็นข้อได้เปรียบ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ เรากำลังมองหาองค์กรที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาความคิดที่เชื่อในศักยภาพของคนที่มา:Kindernothilfe (KNH ประเทศไทย) ให้การสนับสนุนหลายโครงการที่ดำเนินงานโดยองค์กรพัฒนาเอกชนของไทย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสิทธิของเด็ก อีกทั้งส่งเสริมการเสริมสร้างพลังสตรีเพื่อปกป้องเด็ก กลุ่มเป้าหมายในการทำงานของเราคือ กลุ่มเด็กอพยพ ​​งบประมาณและระยะเวลา:20,000 ยูโร/ปี สำหรับระยะนำร่อง (2 ปี) ​และระยะถัดไปที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (5-6 ปี) เพื่อให้แนวทางนี้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ โครงการที่ได้รับการอนุมัติคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้​เดือนมีนาคม 2563  ระยะเวลาการสมัคร:องค์กรที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ คุณแสงศุภา เพ็ญรัชฎ (Sangsupa Penrach, National Self-help Approach Coordinator) อีเมล์: sangsupa.penrach@kindernothilfe.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 องค์กรที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับและเชิญให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ...

มหกรรม ‘โลกป่วน...ชวนเปลี่ยนการศึกษาไทยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’

พบกับกิจกรรมเพื่อการศึกษาและเรียนรู้มากมายอาทิ การปาฐกถา บรรยาย เสวนา เวทีชวนเปลี่ยน และพื้นที่ตลาดนัดการเรียนรู้ กิจกรรมและนิทรรศการของภาคีหุ้นส่วนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตลอดทั้งวันวันและเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 25ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปสถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครลงทะเบียนคลิก ที่นี่ ...

ปฏิรูปการพัฒนาและความเสี่ยงต่อภัยพิบัติในเอเชีย: เวทีงานประชุมระดับภูมิภาค

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคมนี้ International Centre of Excellence on Transforming Development and Disaster Risk (ICoE-TDDR) จะจัดงานเสวนาและระดมความคิดเรื่อง ‘Transforming Development and Disaster Risk in Asia: A Regional Forum’ ประกอบด้วยการอภิปรายและกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาว่า โมเดลการพัฒนาปัจจุบันในเอเชียจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติมากขึ้นจริงหรือ และข้อเสนอแนะการปฏิรูปเพื่อลงมือปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยพิบัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อชุมชนที่เท่าเทียม ยืดหยุ่น และยั่งยืน ทั้งปัจจุบันและในอนาคตลงทะเบียนฟรี ที่นี่! ...

ลงทะเบียนออนไลน์ “The SDGs and Big Data”

บิ๊กดาต้ากำลังช่วยให้เราสามารถเข้าใจโลกรอบตัวเราดีขึ้นเหตุการณ์นี้จะแสดงให้เห็นว่าบิ๊กดาต้าและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยให้เมืองและชุมชนท้องถิ่นสามารถคว้าโอกาสใหม่ ๆ ในการหางานและการผลิตได้อย่างไร ให้บริการขนส่งและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมรับมือกับภัยพิบัติ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด เข้าร่วมกับเราเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการที่ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันปลดปล่อยศักยภาพของบิ๊กดาต้าเวลา: 19 เมษายน 2561, 14:30 ถึง 16:00 ET หรือ 18:30 ถึง 20:00 GMTหรือ 01.30 น. ถึง 03.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน ตามเวลาประเทศไทยสถานที่: ห้องประชุมเพรสตัน, สำนักงานใหญ่ของกลุ่มธนาคารโลกสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก  ที่นี่ ...

ประชาสัมพันธ์งานอนาคตชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – การประชุมเนื่องด้วยการย้ายถิ่น การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พวกเรากำลังประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเรื่อง “อนาคตชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – การประชุมเนื่องด้วยการย้ายถิ่น การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ซึ่งเป็นความร่วมมือของโครงการ TransRe, IPSR / Mahidol University และมูลนิธิรักษ์ไทยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนทางข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อม การอพยพและการพัฒนา (รวมถึงการปรับตัวและความยืดหยุ่น) ซึ่งได้รวบรวมนักวิชาการจากหลากหลายอาชีพและสาขาต่างๆ มาทำการวิจัยร่วมกัน (การศึกษาความเสี่ยงและภาวะเสี่ยงสูง การศึกษาเกี่ยวกับการอพยพ การปรับตัวกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง การศึกษาด้านการพัฒนา การเกษตร ฯลฯ )สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก  ที่นี่ ...

UNESCO Hackathon ในงาน FOSSASIA Summit

UNESCO Hackathon ในงาน FOSSASIA Summit จะจัดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561 ที่สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเทศสิงคโปร์งานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมความคิดของพลเมืองต่อนักประดิษฐ์ แฮกเกอร์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ผลิตจากทั่วโลก ในเอเชีย สร้างแอพพลิเคชันและเกมโอเพ่นซอร์สที่สามารถจัดการกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และความท้าทายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมสตรีและให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถทำซ้ำและสามารถปรับได้โดย hackathon เป็นเหตุการณ์ความร่วมมือที่ครอบคลุม ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและการลงทะเบียน กรุณาคลิก  ที่นี่ ...

UNESCO Hackathon

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

MwAr3
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!