ประกาศ

เปิดรับสมัครอาสาสมัครเยาวชนไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาสาสมัคร IAVE Asia Pacific ครั้งที่ 16

การประชุมอาสาสมัครเยาวชน IAVE Asia Pacific เปิดโอกาสที่ดีแก่อาสาสมัครรุ่นเยาว์ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ในการพบปะ แบ่งปัน และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับอาสาสมัครที่เกิดขึ้นในประเทศของพวกเขา เช่นเดียวกับ การเสริมสร้างมิตรภาพ และเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถอยู่ได้นานหลายปี การประชุมเยาวชนจะไม่เพียง แต่กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมคิด และได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติผ่านกิจกรรมกลุ่ม แต่ยังทำความรู้จักกับประเทศเจ้าภาพ และวัฒนธรรมอันหลากหลายตอนนี้เรากำลังสรรหาเยาวชนไทยที่มีประสบการณ์ในการเป็นอาสาสมัคร และต้องการแบ่งปัน และเรียนรู้กับเพื่อน ๆ จากทั่วภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนเต็มจำนวน เพื่อเข้าร่วมการประชุม IAVE Asia Pacific Youth และการประชุมอาสาสมัครระดับภูมิภาครายละเอียดเพิ่มเติม ...

การประชุมสุดยอดผลกระทบด้านสังคมเอไอในเอเชียแปซิฟิก

การประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ ESCAP โดยมีรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพ ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะเป็นการสำรวจจะสามารถใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อส่งเสริมผลกระทบทางสังคม และเศรษฐกิจ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำเสนอการวิจัย และการอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโต และการใช้ AI ผลกระทบทางสังคม ความเสี่ยง และความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับ AIสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่ ...

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการลดความยากจนในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกที่มีความต้องการพิเศษ

แม้จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่ประเทศที่มีความต้องการพิเศษ (CSN) ในเอเชียและแปซิฟิกยังคงต่อสู้กับความยากจนที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เช่น ติมอร์เลสเต (30%) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (23%) และบังกลาเทศ (15%) นอกจากนี้ความยากจนยังสูงที่สุดในพื้นที่ชนบทของ CSN ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสายการผลิต และการจ้างงาน ภาคการเกษตรกรรมวันที่: 12-13 พฤศจิกายน 2561สถานที่: กรุงเทพฯ ประเทศไทยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก ที่นี่ ...

เวทีเสวนาการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 6

เวทีเสวนาการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 6 จัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยเครือข่ายการปรับตัวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (APAN) ซึ่งเป็นโครงการระดับภูมิภาค เพื่อการจัดการ และใช้ความรู้ ความเข้าใจในการปรับตัวในภูมิภาค และสนับสนุนรัฐบาล และองค์กรอื่นที่ทำงานเกี่ยวกับการปรับตัว โดยเน้นด้านการจัดการความรู้ และการเสริมสร้างศักยภาพวันที่ : 17-19 ตุลาคม 2561สถานที่ : กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก ที่นี่ ...

ประกาศหางานวิจัยและรูปถ่ายของการทำไร่เลื่อนลอยในเอเชียแปซิฟิก

บรรณาธิการของหนังสือเล่มใหม่ ” Farmer Innovations and Best Practices by Shifting Cultivators in Asia-Pacific ” ประกาศตามหางานวิจัยและรูปถ่ายเพื่อลงในเล่มหนังสือเล่มนี้จะค้นหาวิธีการพัฒนาและปรับปรุงวิถีดั้งเดิมของการทำไร่เลื่อนลอยเพื่อรับมือกับการเติบโตของประชากร ตลาดเศรษฐกิจ การขาดแคลนที่ดินและพืชเชิงเดี่ยวกำหนดเวลา: 1 กรกฎาคม 2561สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก  ที่นี่ ...

Center for International Forestry Research

การประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 5

การประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 5 มุ่งเน้นในหัวข้อ  “การเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน”นอกจากการหารือในหัวข้อการประชุมที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2561 ในเรื่องของการเมืองระดับสูงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (HLPF 2018) ซึ่งสัมพันธ์กับมุมมองในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยการเตรียมความพร้อมนี้จะทบทวนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)ที่จะหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ HLPF 2018 ได้แก่ เป้าหมายที่ 6 (การจัดการน้ำและสุขาภิบาล) เป้าหมายที่ 7  (พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้) เป้าหมายที่ 11 (เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน) เป้าหมายที่ 12 (แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน) เป้าหมายที่ 15 (การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก) และเป้าหมายที่ 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)วันที่: 28-30 มีนาคม 2561สถานที่: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยติดต่อ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP)อีเมล์: escap-apfsd@un.orgเว็บไซต์: http://www.unescap.org/events/apfsd5สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม ที่นี่ ...

การประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

ในฐานะการเตรียมความพร้อมระดับภูมิภาคและครบวงจรสำหรับประชุมการเมืองระดับสูงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (HLPF) ที่คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council : ECOSOC) เป็นเจ้าภาพ การประชุมจะจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่นครนิวยอร์กในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 โดยการประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิกจะประกอบด้วยประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ หน่วยงานระหว่างประเทศ กลุ่มต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆที่ให้ความสำคัญกับมุมมองของภูมิภาคและอนุภูมิภาคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองระดับสูงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ.2561 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” สำหรับการประชุมจะเป็นการทบทวนกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึกของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองระดับสูง ได้แก่ เป้าหมายที่ 6 (การจัดการน้ำและสุขาภิบาล) เป้าหมายที่ 7  (พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้) เป้าหมายที่ 11 (เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน) เป้าหมายที่ 12 (แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน) เป้าหมายที่ 15 (การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก) และเป้าหมายที่ 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) รวมถึงการเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่นๆ การประชุมสนับสนุนการนำเสนอผลการทบทวนระดับนานาชาติและจะประเมินความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนนำทางสู่เป้าหมายในระดับภูมิภาคสำหรับวาระการประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิกที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ.2573กิจกรรมที่จะจัดขึ้นก่อนเวทีประชาสังคม ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

gKXG8
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!