การประชุมสุดยอดผลกระทบด้านสังคมเอไอในเอเชียแปซิฟิก

การประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ ESCAP โดยมีรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพ ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะเป็นการสำรวจจะสามารถใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อส่งเสริมผลกระทบทางสังคม และเศรษฐกิจ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำเสนอการวิจัย และการอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโต และการใช้ AI ผลกระทบทางสังคม ความเสี่ยง และความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับ AI

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่