เปิดรับสมัครอาสาสมัครเยาวชนไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาสาสมัคร IAVE Asia Pacific ครั้งที่ 16

การประชุมอาสาสมัครเยาวชน IAVE Asia Pacific เปิดโอกาสที่ดีแก่อาสาสมัครรุ่นเยาว์ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ในการพบปะ แบ่งปัน และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับอาสาสมัครที่เกิดขึ้นในประเทศของพวกเขา เช่นเดียวกับ การเสริมสร้างมิตรภาพ และเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถอยู่ได้นานหลายปี การประชุมเยาวชนจะไม่เพียง แต่กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมคิด และได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติผ่านกิจกรรมกลุ่ม แต่ยังทำความรู้จักกับประเทศเจ้าภาพ และวัฒนธรรมอันหลากหลาย

ตอนนี้เรากำลังสรรหาเยาวชนไทยที่มีประสบการณ์ในการเป็นอาสาสมัคร และต้องการแบ่งปัน และเรียนรู้กับเพื่อน ๆ จากทั่วภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนเต็มจำนวน เพื่อเข้าร่วมการประชุม IAVE Asia Pacific Youth และการประชุมอาสาสมัครระดับภูมิภาค

รายละเอียดเพิ่มเติม…