UN ESCAP

การประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี พ.ศ.2563

การเข้าร่วมกลุ่มสำคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในฟอรัมเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ได้จัดการประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 7 (Asia-Pacific Forum on Sustainable Development; APFSD) ในกรุงเทพฯ วันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2563นับเป็นปีที่ 7 ของงาน APFSD โดยในแต่ละปีจะมีการจัดเป็นเวทีระหว่างรัฐบาล โดยรวมกลุ่มหลักและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการพัฒนาในระดับภูมิภาค เช่นเดียวกับในปีอื่น ๆ จะมีฟอรัมสำหรับภาคประชาสังคม ในวันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ.2563 และฟอรัมเยาวชนในวันที่ 19-21 มีนาคม พ.ศ.2563เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งกลุ่มหลัก และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 จนถึงวันที่ ...

รายงานภัยพิบัติแห่งเอเชียแปซิฟิก ปี 2562

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต้องเผชิญกับอันตรายจากธรรมชาติที่น่ากลัว อันที่จริงแล้วหลายประเทศอาจถึงจุดเปลี่ยนที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายงานภัยพิบัติแห่งเอเชียแปซิฟิก ปี 2562 นี้แสดงให้เห็นว่าภัยพิบัติเหล่านี้เชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำ และความยากจนอย่างใกล้ชิดกัน แต่ละสิ่งนำไปสู่วงจรขาลง มันประเมินขนาดของการสูญเสียผ่านภัยพิบัติ “ความเสี่ยง” และประเมินจำนวนเงินที่ประเทศต่างๆ จะต้องลงทุน เพื่อแซงหน้าการเติบโตของความเสี่ยงจากภัยพิบัติ มันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงลบของภัยพิบัติต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค และการลงทุนที่มีแนวโน้มว่าจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพิ่มเติม ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคครั้งที่ 9 เรื่องการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการในเมืองในเอเชีย: The Urban Nexus

การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงแนวทางการบริโภค การผลิตที่ไม่ยั่งยืน และเศรษฐกิจขูดรีดทรัพยากร (Extractive economy) ที่กำลังทวีความรุนแรงและความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากร และการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศบริการ (Ecosystems services) ทรัพยากรทั้งหมด พลังงาน น้ำ และอาหาร / ที่ดิน คือสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่พวกเขายังมีความเสี่ยงมากที่สุดต่อความต้องการในอนาคตวันที่: 22 ถึง 23 พฤษภาคม 2562ณ โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพเพิ่มเติม ...

การมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก และเป็นตัวเร่งของ SDG 16 และ SDG 10 องค์กรภาคประชาสังคมแนวปฏิบัติ และบทเรียนที่ดีที่สุดในการสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วม และความเท่าเทียม สู่ความสำเร็จของ SDG

องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้สะสมประสบการณ์ และบทเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมโดยตรงของชุมชนในกระบวนการพัฒนาที่นำไปสู่การยอมรับนโยบาย และโปรแกรมในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลกผู้เข้าร่วมจะสามารถหารือเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในบริบท และภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงธรรมาภิบาลการพัฒนาเศรษฐกิจ และการศึกษา (TBC) โดยมีวัตถุประสงค์ โดยมีจุดประสงค์ในการจำลองเพิ่มขนาด และนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดไปใช้ เพื่อการรวบรวม และการมีส่วนร่วมในทุกระดับรายละเอียดเพิ่มเติม ...

การประชุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่หกภายใต้หัวข้อ “เสริมกำลังคนและสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมและความเสมอภาค”

APFSD เป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมมากที่สุดในเอเชียและแปซิฟิกงานประชุมครั้งที่ 6 เหมือนดังเช่นในปีก่อนหน้า โดยจะทำหน้าที่เป็นงานเตรียมความพร้อมสำหรับประชุมทางการเมืองระดับสูงในปี 2562 เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (HLPF) ซึ่งจะมีส่วนร่วมกับภาครัฐ สมาชิกองค์การสหประชาชาติ และสถาบันต่างๆ กลุ่มสำคัญ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยเน้นไปทั้งระดับภูมิภาค พร้อมมองไปยังระดับอนุภูมิภาค ภาคใต้หัวข้อ HLPF ปี 2562 คือ “การเสริมกำลังคน และสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วม และความเท่าเทียม”รายละเอียดเพิ่มเติม ...

การประชุมสุดยอดผลกระทบด้านสังคมเอไอในเอเชียแปซิฟิก

การประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ ESCAP โดยมีรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพ ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะเป็นการสำรวจจะสามารถใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อส่งเสริมผลกระทบทางสังคม และเศรษฐกิจ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำเสนอการวิจัย และการอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโต และการใช้ AI ผลกระทบทางสังคม ความเสี่ยง และความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับ AIสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่ ...

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการลดความยากจนในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกที่มีความต้องการพิเศษ

แม้จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่ประเทศที่มีความต้องการพิเศษ (CSN) ในเอเชียและแปซิฟิกยังคงต่อสู้กับความยากจนที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เช่น ติมอร์เลสเต (30%) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (23%) และบังกลาเทศ (15%) นอกจากนี้ความยากจนยังสูงที่สุดในพื้นที่ชนบทของ CSN ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสายการผลิต และการจ้างงาน ภาคการเกษตรกรรมวันที่: 12-13 พฤศจิกายน 2561สถานที่: กรุงเทพฯ ประเทศไทยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก ที่นี่ ...

การประชุมความร่วมมือในการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561

นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญความร่วมมือภาคสนามด้านการพัฒนาในภูมิภาคตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีและรัสเซีย กำลังเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายนที่กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในปีนี้งานฟอรั่มจะสำรวจเกี่ยวกับระบบการประเมินผลความร่วมมือด้านการพัฒนาในโครงการ ระดับโครงการและนโยบาย การอภิปรายคาดว่าจะสะท้อนถึงแนวโน้ม และนโยบายการทบทวนความร่วมมือด้านการพัฒนาโดยการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศสำหรับหลายฝ่าย และเสริมสร้างศักยภาพของประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ฟอรั่มนี้จัดโดยสำนักงาน ESCAP ENEA ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (KAIDEC)วันที่: 14 – 15 กันยายน 2561สถานที่: โซล, เกาหลีใต้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก ที่นี่ ...

เปิดตัวแพลทฟอร์ม ARTNET ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เครือข่ายงานอบรมและวิจัยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ( The Asia-Pacific Research and Training Network-ARTNET) เพื่อนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation – STI) คือ ชุมชนความรู้ที่เน้นนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ARTNET on STI เป็นพื้นที่สำหรับแบ่งปันผลงานวิจัยทางวิชาการและที่มีผลเชิงนโยบาย สะท้อนนโยบายด้าน STI ในปัจจุบัน และสนับสนุนการวิจัยในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อจัดทำเป็นนโยบาย STI ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เยี่ยมชมเว็บไซต์.. ...

การจัดนิทรรศการครั้งที่สองของคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และวาระที่สองของคณะกรรมการกำกับข้อมูลทางด่วนซูเปอร์ไฮเวย์เอเชียแปซิฟิก

วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการคือการจัดหาพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการให้แก่ประเทศสมาชิกรัฐ ภาคประชาสังคม องค์การสหประชาชาติ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับแนวทางบูรณาการ และครบวงจรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก ที่นี่ ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

BARSw
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!