การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการลดความยากจนในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกที่มีความต้องการพิเศษ

แม้จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่ประเทศที่มีความต้องการพิเศษ (CSN) ในเอเชียและแปซิฟิกยังคงต่อสู้กับความยากจนที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เช่น ติมอร์เลสเต (30%) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (23%) และบังกลาเทศ (15%) นอกจากนี้ความยากจนยังสูงที่สุดในพื้นที่ชนบทของ CSN ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสายการผลิต และการจ้างงาน ภาคการเกษตรกรรม

วันที่: 12-13 พฤศจิกายน 2561
สถานที่: กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก ที่นี่