การแข่งขันการจัดการขยะ | โครงการ Envi Mission Year ปีที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ และ CU Radio ขอเชิญชวนนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ “Envi Mission ปีที่ 2” ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวม 70,000 บาท

โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “Waste a moment: เปิดประเด็นเรื่องขยะ” ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมความยั่งยืนในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับเยาวชนทั่วประเทศ

โครงการนี้รับสมัครเป็นทีม (ใน 1 ทีมประกอบด้วยนักเรียน 3 คน อาจารย์และ/หรือผู้นำชุมชน 2 คน)  โดยแต่ละทีมจะต้องจัดทำโครงการเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับขยะที่ทำได้จริงและสร้างสรรค์

ปิดรับสมัคร 28 ก.พ. สมัครได้ทาง curadio.chula.ac.th อีเมล prcuradio@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ CU Radio ชั้น 7 อาคารวิทยาพัฒนา ถ.พญาไทแขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เพิ่มเติม…