Academic institution

(หลากหลาย) ปัญหาร่วมด้านน้ำ​: ทรัพยากร บริการสังคม และความยุติธรรมเชิงนิเวศวิทยาในเอเชีย

ความมั่นคงทางด้านน้ำอย่างครอบคลุมเป็นธรรม ถูกจัดว่าเป็นความท้าทายหลักในยุค ‘แอนโทรโปซีน (Anthropocene)’  ความไม่มั่นคงของน้ำส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชากรทั้งในชนบทและในชุมชนเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และครอบคลุมซีกโลกทางใต้งานสัมมนานี้เป็นการรวมตัวของนักวิชาการและนักปฏิบัติงานพรมแดนในการจัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อนและความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านน้ำและความยุติธรรมทางนิเวศวิทยาขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 18.30 – 20.00 น. ณ Alliance Française Media Library กรุงเทพฯข้อมูลเพิ่มเติม Inclusive and just water security is widely recognized as principal challenge in the era of the Anthropocene. Water insecurity affects the livelihoods of both rural and ...

การแข่งขันการจัดการขยะ | โครงการ Envi Mission Year ปีที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ และ CU Radio ขอเชิญชวนนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ “Envi Mission ปีที่ 2” ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวม 70,000 บาทโดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “Waste a moment: เปิดประเด็นเรื่องขยะ” ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมความยั่งยืนในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับเยาวชนทั่วประเทศโครงการนี้รับสมัครเป็นทีม (ใน 1 ทีมประกอบด้วยนักเรียน 3 คน อาจารย์และ/หรือผู้นำชุมชน 2 คน)  โดยแต่ละทีมจะต้องจัดทำโครงการเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับขยะที่ทำได้จริงและสร้างสรรค์ปิดรับสมัคร 28 ก.พ. สมัครได้ทาง curadio.chula.ac.th อีเมล prcuradio@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ CU Radio ชั้น 7 อาคารวิทยาพัฒนา ถ.พญาไทแขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330เพิ่มเติม ...

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ | Free and Open Source Software for Geospatial Thailand 2019

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ Free And Open Source Software for Geospatial (FOSS4G) เป็นสมือนแหล่งชุมนุมของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักคิด นักพัฒนา ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและวงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและสร้างโอกาสและไอเดียใหม่ๆ โดยเนื้อหาในงานเปิดกว้างตั้งแต่การบูรณาการใช้งานโปรแกรมแบบอิสระ รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านภูมิสารสนทเทศ การสัมมนานี้ทำให้เกิดความรู้ขึ้นอย่างมหาศาลเพื่อพัฒนาต่อยอดงานด้านภูมิสารสนเทศต่อไปวันที่  : 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ...

สัมมนา | บทบาทเยาวชนในการเมือง: โอกาสและความท้าทายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใน

ในการเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ของประเทศไทย ได้เห็นแล้วว่ามีคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่เข้าไปในรัฐสภา ในขณะที่พรรคอนาคตใหม่ได้ดึงดูดความสนใจ และพรรคต่างๆ ได้ส่งผู้สมัครรุ่นใหม่ลงชิงชัยในสนามอย่างกระตือรือร้น โดยปัจจุบันนับเป็นระยะร่วม 4 เดือน ที่ผู้สมัครเหล่านี้ได้เข้าร่วมในรัฐสภา ในงานสัมมนาครั้งนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องบางประการที่สมาชิกหนุ่มสาวเหล่านี้ต่างประสบพบเจอในฐานะสมาชิกรัฐสภาครั้งแรกวัน พุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา18:30 น. – 20:30 น.ที่ตั้ง : อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์เพิ่มเติม ...

งานสัมมนาเปิดตัวหนังสือ “Knowing the Salween River : Resource Politics of a Contested Transboundary River”

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ห้องประชุมศิษย์เก่าชั้น 12 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครแม่น้ำสาละวิน ซึ่งไหลผ่านจีน พม่า และไทย เป็นหัวใจสำคัญของการถกเถียงในการพัฒนาภูมิภาคโดยการสัมมนาครั้งนี้จะสำรวจอนาคตที่เป็นไปได้ของลุ่มน้ำสาละวินผ่านมุมมอง : การเมืองทรัพยากร  การเมืองการสร้างความรู้ และความรู้ด้านการประนีประนอมในทุกด้านซึ่งในงานสัมมนาจะมีการเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ ที่ชื่อว่า : “Knowing the Salween River: Resource Politics of a Contested Transboundary River”กรุณาลงทะเบียน โดย ส่งอีเมลชื่อ องค์กรและตำแหน่ง ถึงคุณอนิสา วิทยาสาริ (CSDS) ได้ที่ communications.csds@gmail.com  ที่นั่งมีจำนวนจำกัดเพิ่มเติม ...

เวทีเสวนา | สถานการณ์ภัยแล้งแม่น้ำโขง: ผลกระทบและทางออก

ปัจจุบันลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงกำลังเผชิญกับความแห้งแล้งอย่างรุนแรง อันมีผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำ ความแห้งแล้งเกิดขึ้นในบริบทของการสร้างเขื่อนที่แผ่ขยายขึ้นเรื่อย ๆ ในลุ่มแม่น้ำโขงทั้งแม่น้ำสายหลัก และแม่น้ำสาขา ในขณะที่โครงการเหล่านี้ได้ขยายขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำ ซึ่งสามารถบรรเทาความแห้งแล้งได้ แต่ก็ส่งผลกระทบต่ออุทกวิทยาและนิเวศวิทยาของแม่น้ำด้วยเช่นกัน ผลกระทบเชิงลบหลายประการสำหรับวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันความร่วมมือระหว่างรัฐบาลที่มีต่อลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงนั้นกำลังพัฒนาด้วยการเปิดตัวความร่วมมือลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ในปี 2559 ควบคู่ไปกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง โดยกลุ่มนี้จะหารือเกี่ยวกับผลกระทบจากภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนประมงพร้อมสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาในทันทีและระยะยาวขอเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อหารือเกี่ยวกับ “สถานการณ์ภัยแล้งแม่น้ำโขง: ผลกระทบและทางออก” โดยงานเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ที่ 8 ของจุฬาอาเซียน และเวทีชุมชนอาเซียนครั้งที่ 5สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิก ที่นี่ ...

ประกาศส่งรายงานวิจัย : การประชุมครั้งแรกของสมาคมโรงเรียนกฎหมายแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

ศูนย์กฎหมายจีน – แม่โขง ได้สนับสนุนการจัดตั้งซีรีส์การประชุมประจำปีในประเด็นด้านกฎหมายนโยบายสาธารณะ และการศึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกจะดำเนินการในวันที่ 9-10 ธันวาคม พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำโครงการกฎหมายเกษตร: ฝึกอบรมทนายความ เพื่อเป็นตัวแทนชุมชนในชนบท” ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะจัดขึ้นพร้อมกับการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกของสมาคมโรงเรียนกฎหมายในภูมิภาคแม่น้ำโขง รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เชิญชวนส่งบทคัดย่อ: การประชุมระหว่างประเทศครั้งที่ 6 ว่าด้วยความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ (ICIRD) ประจำปี 2562

เครือข่ายวิชาการ ICIRD เปิดตัวในปี 2553 ซึ่งเป็นเวทีสำหรับความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 5 ผู้ให้บริการการวิจัยและการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาการศึกษานานาชาติ (MAIDS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (สสมส.)มหาวิทยาลัยมหิดล /ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผู้ที่ต้องการนำเสนอบทความวิจัย  สามารถส่งบทคัดย่อไม่เกิน 300 คำ และชีวประวัติสั้นๆไม่เกิน 150 คำ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มายังอีเมล :icirdconference2019@gmail.comFacebook: https://www.facebook.com/icirdmfu2019/ ...

หลักสูตรภาคฤดูร้อนในการวิจัยเรื่องการจัดการที่ดิน และความสัมพันธ์ทางสังคมเกี่ยวกับที่ดินในภูมิภาคแม่น้ำโขง

ศูนย์ภูมิภาคเพื่อสังคมศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน (RCSD) และ Mekong Land Research Forum จะเปิดสอนหลักสูตรภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลานาน 1 สัปดาห์ในการวิจัยเกี่ยวกับที่ดินในภูมิภาคแม่น้ำโขงโดยผู้เข้าร่วมจากประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามจะได้รับทุนการศึกษา ซึ่งครอบคลุมการเดินทาง ที่พัก อาหาร และการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ผู้เข้าร่วมจากประเทศไทยและจีนจะได้รับรับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าอาหาร โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายการเดินทางและที่พักโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมัครได้ที่ https://form.jotform.me/70811659795469 (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤษภาคม) ...

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการการพัฒนา สถาบันการจัดการแห่งเอเชีย

ธนาคารพัฒนาเอเชีย – โครงการทุนการศึกษาของญี่ปุ่น และสถาบันวิทยาการจัดการแห่งเอเชียมีเป้าหมาย เพื่อให้เอเชียมีความเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน ครอบคลุม และมีความยืดหยุ่นผ่านหลักสูตรปริญญาโทการจัดการการพัฒนา (MDM) 12 เดือนแบบเต็มเวลา นักเรียนพร้อมที่จะเป็นผู้นำ เพื่อการพัฒนาและยั่งยืน – พร้อมสามารถนำโปรแกรมการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและช่องว่าง โดยใช้ทักษะการจัดการ และการดำเนินธุรกิจที่ดีที่สุด โปรแกรมนี้เหมาะที่สุดสำหรับมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีเริ่มต้นของผู้สมัครโปรแกรม MDM จะสามารถรับโอกาสได้รับการคัดเลือก สำหรับโครงการทุนการศึกษา ADB – Japan ลงทะเบียนที่นี่ เพื่อรับรายละเอียดเกี่ยวกับ MDM, ADB – JSP และรีวิวสำหรับการทดสอบการรับสมัคร AIM: https://bit.ly/2GvxN0L ADB – JSP มีจำนวนจำกัด สำหรับคลาสเรียน MDM ในปี 2563 ซึ่งเริ่มในวันที่ 13 ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

vajaW
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!