สัมมนาออนไลน์ | เตรียมความพร้อม และ นับถอยหลัง PDPA

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดีๆ ในหัวข้อเรื่อง  “เตรียมความพร้อม และ นับถอยหลัง PDPA” หัวข้อต่างๆ ดังนี้:

  • The Essential Keys of PDPA in Thailand
  • Introduction to Legal Tech
  • The Journey of PDPA compliance with Expert Sharing
  • Introduction to GEC
  • Thailand Personal Data Protection Act Tool

ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน Zoom ได้ที่ https://forms.gle/5qaegwz21Nt7ZJte8 และเผยแพร่ผ่าน Facebook Live เพจ GEC

วันที่ 23 กุุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30-12.00 น.