ขยายวันรับสมัคร!! การประกวดเรื่องเล่าด้วยข้อมูล (Data-Driven Storytelling Contest) ประเทศไทย

การประกวดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์​เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบข้อมูลไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่น คนที่ประกอบอาชีพนักวิจัย นักศึกษา หรือกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง ได้แสดงฝีมือนำเสนอคุณค่าของข้อมูลผ่านการเล่าเรื่องด้วยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนข้อมูลเปิด โดยแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงข้อมูลบริการสาธารณะที่เพิ่มขึ้น

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นี้ เราขอเชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมส่งผลงานเรื่องเล่าที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เน้นการใช้ทักษะด้านข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์นำเสนอผลกระทบของ COVID-19 ด้วยข้อมูลจากแพลตฟอร์ม ODI และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การส่งผลงาน:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถส่งผลงานมาทางอีเมลที่ opendev.thailand@gmail.com พร้อมทั้งระบุชื่อและนามสกุล หมายเลขติดต่อ และชื่อองค์กร (ถ้ามี) โดยระบุหัวข้ออีเมล์ให้ชัดเจนว่า “ส่งผลงานประกวด Covid-19 Contest – [ชื่อผู้เข้าร่วม]” ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 (เวลา 24:00 น.) โปรดดูหลักเกณฑ์การส่งผลงานด้านล่าง

เกณฑ์การตัดสิน:

ผลงานแต่ละชิ้นจะได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์ตัดสิน ต่อไปนี้:

 • เรื่องราวที่นำเสนอ (ผลกระทบจาก COVID-19) (25%)
 • รูปแบบการนำเสนอ (ความคิดริเริ่มและความสร้างสรรค์) (25%)
 • ข้อมูล (การบูรณาการ) (25%)
 • ฟังก์ชันหรือการใช้งาน (ประโยชน์ของข้อมูลที่วิเคราะห์) (25%)
 • ข้อมูลมาจากแพลตฟอร์ม ODI (บวกคะแนนพิเศษ)

รางวัลที่จะได้รับ:

 • ผู้ชนะเลิศ: รางวัลมูลค่า 200 เหรียญสหรัฐ และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: รางวัลมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: รางวัลมูลค่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ และประกาศนียบัตร
 • เรื่องราวที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ODI และบล็อก ODM Medium

___________________

คำแนะนำแนวทางการส่งผลงานประกวด: 

Open Development Initiative (ODI) ภายใต้ East-West Management Institute (EWMI) จัดกิจกรรมในแต่ละประเทศให้ผู้ที่สนใจจากประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ สปป. ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ไทยและเวียดนาม ได้ส่งเรื่องเล่าที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล​เข้าประกวด​​

แพลตฟอร์ม ODI และเครือข่ายการพัฒนาข้อมูลเปิดส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล​ โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในปัจจุบัน และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แพลตฟอร์มนี้รวบรวมให้ข้อมูลอยู่เป็นศูนย์กลางเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง​ต่าง ๆ

การประกวดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วม โดยไม่จำกัดขีดความสามารถ เพื่อสร้างสรรค์เรื่องเล่าจากข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบของ COVID-19 โดยข้อมูลสามารถดึงมาจากแพลตฟอร์ม ODI และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

กติกาการแข่งขัน:

 • ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานในนามบุคคลหรือกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน) และผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น
 • ผลงานสามารถเป็นการผสมผสานเรื่องราวของข้อมูล (Data Story) และการแสดงภาพขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Visualization) เชิงโต้ตอบกับผู้อ่าน เพื่อเล่าถึงผลกระทบของ COVID-19 ในประเทศไทย ​
 • ข้อมูลที่ใช้ต้องมาจากโอเพ่นซอร์สที่เชื่อถือได้และต้องอ้างอิงอย่างถูกต้อง หากใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ ODI จะได้รับคะแนนพิเศษ
 • ผลงานสามารถเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้
 • ODI ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเผยแพร่ผลงานของผู้ชนะบนเว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ เอกสาร หรือสื่อเผยแพร่อื่น ๆ โดย ODI จะระบุผู้จัดทำในสิ่งพิมพ์และสื่อที่เผยแพร่
 • ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในแพลตฟอร์มอื่นก่อนการประกวดนี้ ข้อมูลที่ใช้จะต้องเปิดและอนุญาตให้เผยแพร่ซ้ำได้ (เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์) เจ้าของผลงานจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกรณีลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลที่ยังไม่ได้เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม ODI และ/หรือ เนื้อหาของงานที่ส่งประกวด

กำหนดการ:

 • หมดเขตรับผลงานเรื่องเล่าด้วยข้อมูล: 29 มีนาคม 2564 (24:00 น.)
 • ประกาศผลรางวัล: 19 เมษายน 2564 (ทางอีเมลและเว็บไซต์ ODT)

ข้อมูลติดต่อ:

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดนี้รวมถึงข้อกำหนด​ โปรดส่งอีเมลสอบถามได้ที่ opendev.thailand@gmail.com