การประชุมความร่วมมือในการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561

นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญความร่วมมือภาคสนามด้านการพัฒนาในภูมิภาคตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีและรัสเซีย กำลังเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายนที่กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในปีนี้งานฟอรั่มจะสำรวจเกี่ยวกับระบบการประเมินผลความร่วมมือด้านการพัฒนาในโครงการ ระดับโครงการและนโยบาย การอภิปรายคาดว่าจะสะท้อนถึงแนวโน้ม และนโยบายการทบทวนความร่วมมือด้านการพัฒนาโดยการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศสำหรับหลายฝ่าย และเสริมสร้างศักยภาพของประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ฟอรั่มนี้จัดโดยสำนักงาน ESCAP ENEA ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (KAIDEC)

วันที่: 14 – 15 กันยายน 2561

สถานที่: โซล, เกาหลีใต้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก ที่นี่