การแก้ปัญหาน้ำของประเทศไทย

ประเทศไทยประสบกับวิกฤตการณ์น้ำเป็นเวลานานผิดปกติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฤดูแล้งจะยาวนานขึ้นและแห้งแล้งขึ้น ในขณะที่ฤดูฝนจะสั้นลงแต่มีฝนตกชุกมากขึ้น รูปแบบของภัยแล้งและน้ำท่วมที่ผันผวนนี้ยากต่อการคาดเดาและก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นการแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องง่าย การจัดการน้ำในประเทศไทยมีความซับซ้อนและน่ากังวล เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางปัจจัยขัดแย้งกันเอง เช่น การขาดแคลนน้ำที่เกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนต่างๆ อุทกภัยร้ายแรง การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ตลอดจนน้ำในเมืองที่ล้าสมัย ระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทาน ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้น ความกดดันและปัญหาเหล่านี้ก็ยากที่จะรับมืออ่านต่อ ...

การศึกษาคือก้าวแรกสู่การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถเริ่มต้นทำงานเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนได้โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ กล่าวโดย เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านความยั่งยืนของIndorama Ventures PCL ในงานสัมมนาของธนาคารโลกเมื่อเดือนที่แล้วแอนโทนี วาตานาเบะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน จาก Indorama Ventures PCL ผู้ร่วมอภิปรายในการสัมมนาเรื่องการจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง กล่าวว่า การศึกษาเป็นความคิดริเริ่มที่มีต้นทุนต่ำและง่ายต่อการปฏิบัติ ในการเริ่มต้นการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน“เราต้องตระหนักว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และน้ำเป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน” วาตานาเบะกล่าว พร้อมเสริมว่าเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการน้ำอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

รัฐบาลโชว์ความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำ

เมื่อฤดูแล้งสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ โดยไม่มีประกาศภัยแล้งใดๆ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวถือเป็นหลักฐานในการดำเนินการรแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง นอกจากนี้ เป็นที่ยอมรับในความพยายามของการจัดหาน้ำที่เพียงพอสำหรับการบริโภคในครัวเรือนดูต่อ ...

น้ำบาดาล: ทำสิ่งที่มองไม่เห็นมองเห็นได้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ทำให้แหล่งน้ำที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดตกอยู่ในความเสี่ยง จากสเปนสู่บางส่วนของทวีปแอฟริกา ความแห้งแล้งกำลังเกิดขึ้นในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน เมื่อปีที่แล้วมาดากัสการ์ต้องเผชิญกับวิกฤตด้านอาหารที่ทำให้ผู้คน 1.3 ล้านคนต้องเผชิญความหิวโหยอย่างรุนแรงหลังภัยแล้งครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบสี่ทศวรรษประเทศไทยประสบปัญหาทั้งอุทกภัยรุนแรงในฤดูฝนและภัยแล้งที่รุนแรงในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นตัวแทน 2 แหล่งสำคัญของวิกฤตการณ์น้ำของประเทศ การรุกล้ำของน้ำเค็มสู่แหล่งน้ำผิวดินอันเนื่องมาจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นก็กลายเป็นปัญหามากขึ้นเช่นกันอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ชาวบ้านค้านรายงานอีไอเอโครงการผันน้ำยวม

ชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ที่คัดค้านโครงการผันน้ำจากแม่น้ำยวมไปยังเขื่อนภูมิพลเตรียมยื่นหนังสือประท้วงถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีโดยกลุ่มชาวบ้าน กล่าวว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการขาดความโปร่งใสและโครงการจะส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตของพวกเขานายสะท้าน ชีววิชัยพงศ์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำยวม เงา เมย สาละวิน เปิดเผยว่า เขารู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการอนุมัติ EIA ที่ยังเป็นประเด็นขัดแย้งอยู่อ่านต่อ ...

อภิญญา วิภาตะโยธิน

ความร่วมมือของจีนกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงสามารถเอาชนะการขาดดุลความไว้วางใจได้อย่างไร

กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (LMC) ที่เสนอครั้งแรกในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 17 ในปี พ.ศ.2557 เมื่อปี พ.ศ.2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความพยายามในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลทรัพยากรน้ำข้ามพรมแดนระหว่างประเทศตามความยาวของแม่น้ำโขง ได้แก่ จีน เมียนมาร์ ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนามแม้ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ (MRC) ซึ่งไม่รวมพม่าและจีนและก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538 โดยกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (LMC) สร้างความแตกต่างจากองค์กรระหว่างรัฐบาลที่คล้ายคลึงกันโดยรวมประเทศในแม่น้ำโขงทั้งหมดโดยไม่มีรัฐที่ไม่ใช่ชายฝั่งท่ามกลางการเป็นสมาชิกอ่านต่อ ...

ความเหลื่อมล้ำ ทำให้มลภาวะในมหาสมุทรแย่ลง

มลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทรกำลังคุกคามมนุษยชาติ และประเทศไทยไม่สามารถหลีกหนีจากการตำหนิว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อมลพิษทางทะเลที่เลวร้ายที่สุดในโลก แม้ว่ารัฐบาลได้ให้คำมั่นว่าจะจัดการกับมลพิษทางทะเล แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอน ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมหากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในฐานะหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันตามข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่าประเทศไทยติด10 อันดับประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปีพ.ศ.2563) แต่ยังเป็นที่แปลกใจมากนัก เนื่องจากประเทศมีขยะที่ได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกต้องโดยเฉลี่ย 1.03 ตันในแต่ละปี เกือบครึ่งหนึ่ง (0.41 ตัน) ไหลลงทะเล ซึ่งขยะพลาสติกต้องใช้เวลานานในการย่อยสลายถึง 20 ถึง 500 ปีอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ESCAP และพันธมิตรเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์เชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดการกับขยะพลาสติกในทะเลและเมืองต่างๆ

เนื่องในวันมหาสมุทรโลก คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) และพันธมิตรได้เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากมลภาวะพลาสติก โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Closing the Loop ซึ่งหลักสูตรนี้มีชื่อว่า Cities and Marine Plastic Pollution: Building a Circular Economy สาธิตเทคโนโลยีและเทคนิคอันล้ำสมัยที่สามารถวัดและตรวจสอบขยะพลาสติกทั้งสภาพแวดล้อมจากเมืองและทางทะเล หลักสูตรนี้มีความรู้ที่โอเพนซอร์ซสำหรับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มาตรการ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีน้ำสะอาดให้สำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคตอ่านต่อ ...

บทวิเคราะห์ - 'การแย่งน้ำ' บนแม่น้ำโขง

ในขณะที่โครงการสร้างเขื่อนยังคงขยายตัวตามแนวแม่น้ำโขงที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เชี่ยวชาญในกระดานสนทนาออนไลน์เมื่อไม่นานนี้เห็นพ้องกันว่าพื้นที่ดังกล่าวกำลังล้นไปด้วยผู้มีความคิดตรงกัน โดยขุดคุ้ยปัญหาในวงกว้างตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม “การแก่งแย่งน้ำ” ไปจนถึง ภัยพิบัติทางนิเวศวิทยาในวงกว้างและผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะกรรมการเสมือนจริงโครงการวิจัยศูนย์ East-West ในหัวข้อ “Mekong Dams: Debates and the Politics of Evidence” โดยเห็นพ้องต้องกันว่าประเด็นเร่งด่วนดังกล่าวจำเป็นต้องมีการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเร่งด่วนอ่านต่อ ...

ทำไมอาเซียนต้องใส่ใจปัญหาแม่น้ำโขง เช่นเดียวกับปัญหาหมอกควัน

แม่น้ำโขงซึ่งไหลผ่านจีน เมียนมาร์ ลาว ไทยกัมพูชา และเวียดนาม ถือเป็นหัวใจของแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันเป็นที่ดำรงชีวิตของประชากรราว 66 ล้านคน ถึงกระนั้นแม่น้ำก็แห้งขอด โดยมีระดับน้ำต่ำสุดในรอบ 100 ปี ระบบนิเวศก็ใกล้จะล่มสลายจากผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างเขื่อน และกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นอื่น ๆ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การขุดทราย การชลประทานที่กว้างขวาง และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุ่มน้ำอ่านต่อ ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

zMATc
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!