ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจไทยชอบคาร์บอนเครดิต แต่จะส่งผลเสียต่อสภาพภูมิอากาศและประชาชนรากหญ้าหรือไม่?

แม้ว่าคาร์บอนเครดิตจะได้รับการยกย่องในบางไตรมาสว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ แต่มีนักสิ่งแวดล้อมเตือนว่าอาจทำให้โลกตกอยู่ในภัยพิบัติที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นระบบเครดิตคาร์บอนเป็นวิธีการที่ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ สามารถซื้อเครดิตสำหรับโครงการลดคาร์บอน (เช่น การปลูกป่า) เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม เตือนว่า คาร์บอนเครดิตเหล่านั้นก็จะกลายเป็นอีกวิธีหนึ่งในการฟอกเขียว เว้นแต่จะมีกฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าคาร์บอนเครดิตได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมอ่านต่อ ...

ผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกคาดการณ์ภัยพิบัติทางน้ำของประเทศไทยจะเลวร้ายยิ่งขึ้น

นายสาโรจ คุมาร์ จาร์ (Mr. Saroj Kumar Jha) ผู้อำนวยการใหญ่ด้านภารกิจทรัพยากรน้ำของธนาคารโลก กล่าวเตือนว่า ประเทศไทยอาจประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์น้ำท่วม เมื่อเดือนที่แล้วในการบรรยาย “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยงและบรรเทาอุทกภัยในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง”  นายสาโรจเน้นย้ำถึงผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ำต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทย“ทั่วโลกมีน้ำสำรองไว้ประมาณ 2.7 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าที่ประชากรโลกต้องการถึง 50 เท่า” เขากล่าว “อย่างไรก็ตาม จำนวนประชากรก็จะเพิ่มมากขึ้น การขาดแคลนน้ำจึงยังคงมีอยู่และกลายเป็นปัญหาใหญ่ในที่สุด”อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด ต่อ ครม. ในปลายเดือนนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะผลักดันร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาด ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในปลายเดือนนี้ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปิดเผยว่า ได้เสนอให้ประชาชนพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวบนเว็บไซต์ จนถึงวันที่ 13 พ.ย. และในวันที่ 16 พ.ย. ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐต่อไป ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 21 พ.ย.อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ประเทศลุ่มน้ำโขงจับมือกัน ยุติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสทนช. เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 และการประชุม World Water Congress ครั้งที่ 18 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน ที่ผ่านมานอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก 6 ประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation; MLC) เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยแม่น้ำโขงมีความยาว 4,880 กิโลเมตร และหล่อเลี้ยงผู้คน 326 ล้านคนในประเทศเหล่านั้นอ่านต่อ ...

แผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหม่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สกอ.) ได้ร่างแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียบร้อยแล้วนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร กล่าวว่า สกอ. ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่างแผนฯฉบับใหม่ พร้อมเสริมว่า แผนเดิม ซึ่งครอบคลุมช่วงปี พ.ศ.2560-2565 ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบในการดำเนินนโยบายในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเกษตรได้รับมอบหมายให้ร่างแผนใหม่ฉบับนี้อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ความพยายามร่วมกันในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค่าไฟฟ้าในครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นในเดือนเมษายนเนื่องจากอุณหภูมิในประเทศไทยพุ่งสูงถึง 44.6 องศาเซลเซียส ตามด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยโลกที่สูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งธุรกิจและรัฐบาลต่างคำนึงถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศองค์การสหประชาชาติได้ออกคำเตือน เกี่ยวกับการมาถึงของยุค “ภาวะโลกเดือด” เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นได้ดำเนินการ เพื่อจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเป็นการเพิ่มต้นทุนในการดำเนินธุรกิจและการครองชีพในครัวเรือนรัฐบาลและบริษัทบางแห่งเริ่มดำเนินนโยบายเพื่อจัดการกับปัญหานี้ เช่น การผลักดันแบบจำลองเศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG) หรือการนำหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาใช้ แต่ความพยายามเหล่านี้อาจพิสูจน์ได้ว่าน้อยเกินไป สายเกินไปเนื่องจากระดับของภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากขึ้นอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อ กรมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็น กรมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มีผลบังคับใช ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การเปลี่ยนชื่อมีผลบังคับใช้เมื่อวานนี้ พร้อมเสริมว่ากรมฯใหม่จะปรับโครงสร้างเพื่อตอบสนองความท้าทายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใหม่ถ้อยแถลงล่าสุดของ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส (António Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับ “ภาวะโลกเดือด (global boiling)” โดยนายวราวุธ กล่าวว่า หน่วยงานใหม่นี้มีความสำคัญต่อความพยายามของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกูแตร์เรสได้กล่าวว่า อุณหภูมิพื้นผิวโลกและมหาสมุทรพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าภาวะโลกร้อนสิ้นสุดลงแล้ว และยุค “ภาวะโลกเดือด” ได้มาถึงแล้วอ่านต่อ ...

อภิญญา วิภาตะโยธิน

การจัดการอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทานมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่า การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย และลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโส ด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ TDRI กล่าวว่า ผลกระทบจากปรากฏการณ์สภาพอากาศเอลนีโญ ซึ่งคาดว่าจะคงอยู่ต่อไปอีก 1-2 ปี อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนอาหารอาจรุนแรงหรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรอาหารอุดมสมบูรณ์และเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

การแก้ปัญหาน้ำของประเทศไทย

ประเทศไทยประสบกับวิกฤตการณ์น้ำเป็นเวลานานผิดปกติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฤดูแล้งจะยาวนานขึ้นและแห้งแล้งขึ้น ในขณะที่ฤดูฝนจะสั้นลงแต่มีฝนตกชุกมากขึ้น รูปแบบของภัยแล้งและน้ำท่วมที่ผันผวนนี้ยากต่อการคาดเดาและก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นการแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องง่าย การจัดการน้ำในประเทศไทยมีความซับซ้อนและน่ากังวล เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางปัจจัยขัดแย้งกันเอง เช่น การขาดแคลนน้ำที่เกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนต่างๆ อุทกภัยร้ายแรง การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ตลอดจนน้ำในเมืองที่ล้าสมัย ระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทาน ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้น ความกดดันและปัญหาเหล่านี้ก็ยากที่จะรับมืออ่านต่อ ...

ภัยคุกคามทางนิเวศวิทยาของการประมงขนาดเล็กในประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเปิดเผยถึงการขยายขอบเขตการจับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ โดยการประมงขนาดเล็กในประเทศไทยเป็นครั้งแรกการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลเป็นการประเมินครั้งแรกของการจับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ประจำปี ซึ่งรวมถึงปลากระเบน ฉลาม เต่าทะเล โลมา และพะยูน ในการประมงขนาดเล็กของไทย การประมงโดยใช้เรือขนาดเล็ก อุปกรณ์เทคโนโลยีต่ำ และบ่อยครั้ง ลากเครื่องมือจับปลาด้วยมือมีการเผยแพร่ในวารสาร Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Research ผลการวิจัย เผยว่า การจับปลากระเบน 5.6 ล้านตัวต่อปี ฉลาม 457,000 ตัว เต่าทะเล 2.4 พันตัว สัตว์จำพวกวาฬขนาดเล็ก 790 ตัว และพะยูน 72 ตัวในการประมงขนาดเล็กของไทยอ่านต่อ ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

k5V3U
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!