รัฐบาล 'ชะลอ' โครงการจะนะ

การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในการชะลอโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะที่เป็นข้อพิพาทในจังหวัดสงขลา ตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านโครงการเรียกร้องตั้งแต่วันพุธ จนกระทั่งการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมที่ “เป็นกลาง” เสร็จสิ้น ก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงจากผู้ชุมนุมผู้นำการประท้วงรายหนึ่งกล่าวว่า รัฐบาลพยายามซื้อเวลาให้เพียงพอเพื่อจัดการกับการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ในขณะที่อีกคนบอกเป็นนัยว่าการประท้วงจะบานปลายหลังจากการตัดสินใจของรัฐบาลอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ชาวบ้านค้านรายงานอีไอเอโครงการผันน้ำยวม

ชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ที่คัดค้านโครงการผันน้ำจากแม่น้ำยวมไปยังเขื่อนภูมิพลเตรียมยื่นหนังสือประท้วงถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีโดยกลุ่มชาวบ้าน กล่าวว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการขาดความโปร่งใสและโครงการจะส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตของพวกเขานายสะท้าน ชีววิชัยพงศ์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำยวม เงา เมย สาละวิน เปิดเผยว่า เขารู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการอนุมัติ EIA ที่ยังเป็นประเด็นขัดแย้งอยู่อ่านต่อ ...

อภิญญา วิภาตะโยธิน

ผลประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะเดินหน้านิคมอุตสาหกรรมจะนะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในจังหวัดสงขลา แม้ว่าจะกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม (EHIA) รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต. ) เพื่อหาทางประนีประนอมนิคมอุตสาหกรรมที่มีความขัดแย้ง  ซึ่งทางศอ.บต. จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการในลำดับต่อไปอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

โครงการกำแพงกั้นคลื่นจะถูกตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น เพื่อต่อสู้กับการกัดเซาะชายฝั่ง

คณะกรรมการการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติได้อนุมัตินโยบายที่กำหนดให้ผู้พัฒนาโครงการกำแพงกั้นคลื่น (seawall) ปฏิบัติตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเพื่อขออนุญาตพัฒนาในวันศุกร์ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ซึ่งมีพลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณเป็นประธานประกาศว่าแนวชายฝั่งในประเทศไทย 3,148 กิโลเมตรจะเป็น “เขตป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง” และห้ามมิให้มีการสร้างกำแพงกั้นคลื่น เว้นแต่นักพัฒนาจะทำตามรายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ปลดล็อกรายงานตรวจสอบแทนที่ EIA เขื่อนกันคลื่น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจะใช้ “รายการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น” เพื่อตรวจสอบข้อเสนอเกี่ยวกับการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งรายการตรวจสอบจะได้รับการออกแบบในลักษณะที่แสดงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ยื่นโครงการต้องระบุในการวางแผนโครงการ โดยทางกระทรวงฯระบุว่ารายการตรวจสอบนี้จะเข้ามาแทนที่ข้อกำหนดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับกำแพงกันคลื่นอ่านต่อ ...

อภิญญา วิภาตะโยธิน

พบโรงงานใหม่สามารถสร้างได้โดยไม่ต้องรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พบการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ก่อนที่รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะแล้วเสร็จ เนื่องจากช่องโหว่ทางกฎหมาย ซึ่งในหลายกรณีได้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมสำหรับคนในท้องถิ่นอ่านต่อ ...

ธนา บุญเลิศ

สศช. จัดระดมความเห็นการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ได้จัดสัมมนาเพื่อหารือและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยเป็นการเคลื่อนไหวที่จะช่วยปรับปรุงองค์กรโดยรวมดูต่อ ...

ดาวเคราะห์แห่งพลาสติก​: คนไทยประสบปัญหาติดใช้พลาสติกและระบบจัดการขยะล้มเหลว (วีดีโอ)

บ่อฝังกลบขยะ “ขนาดใหญ่”19,200 ตารางเมตร บนเกาะล้าน ​ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวที่สวยที่สุดของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมขยะสะสมมากกว่า 50,000 ตันในช่วงหกปีที่ผ่านมา และสามารถค้นหาได้บนแผนที่กูเกิล โดยบ่อขยะส่วนใหญ่จะไม่ปรากฎชื่อแผนที่ของกูเกิล​นักต่อสู้ด้านสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านกล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า รัฐบาลไทยขาดแนวทางจัดการขยะในพื้นที่ ​และประเทศไทยได้รับการจัดอันดับว่า​สร้างขยะพลาสติกสู่มหาสมุทรมากที่สุดของโลกเป็นอันดับหก ประเทศไทยยิ่งจำเป็นต้องมีมาตรการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ​อ่านต่อ  ...

อนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่พักอาศัยและรถไฟรางคู่

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้อนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยให้เช่าราคาประหยัดในจังหวัดชลบุรีและโครงการรถไฟรางคู่สายหนองคาย – ขอนแก่นสมาชิกคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการทั้งสองโครงการในระหว่างการประชุมโดยมีพลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอ่านต่อ ...

Nuppol Suvansombut

EIA ข้ามแดนอาจลดความขัดแย้งในโครงการบนแม่น้ำ

ในลุ่มน้ำโขงกำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อน ถนน รถไฟความเร็วสูง และท่าเรือ แม้ว่าโครงการเหล่านี้จะพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต้องลดลง การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศที่ไม่สนใจผลกระทบข้ามพรมแดนอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นการบั่นทอนเป้าหมายของการเชื่อมโยงที่ดีขึ้นอ่านต่อ ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

YJphg
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!