รัฐบาลโชว์ความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำ

เมื่อฤดูแล้งสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ โดยไม่มีประกาศภัยแล้งใดๆ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวถือเป็นหลักฐานในการดำเนินการรแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง นอกจากนี้ เป็นที่ยอมรับในความพยายามของการจัดหาน้ำที่เพียงพอสำหรับการบริโภคในครัวเรือน

ดูต่อ…