ข่าว

ภาคเอกชนกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียน

ภาคเอกชนได้รับการส่งเสริมให้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างรายได้จากโมเดลธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า การนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เพื่อตอบสนองการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแนวคิดนี้ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจที่ทรัพยากร วัสดุ และผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการผลิตหรือการบริโภคถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อดึงผลประโยชน์ใหม่ ๆอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

กทม. ลงนามในปฏิญญาเอเชีย สำหรับน้ำ-ดิน-อากาศสะอาด

เมืองหลวงของไทยได้เข้าร่วมกับเมืองอื่น ๆ ในเอเชีย ในข้อตกลงที่มีผลผูกพันเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับพลเมืองปฏิญญา3R อินดอร์ฯ ของผู้นำเมืองต่าง ๆ ในเอเชีย ว่าด้วยการบรรลุเป้าหมาย น้ำสะอาด ดินสะอาด และอากาศสะอาด ในเมืองต่างๆ ได้รับการลงนาม ในการประชุมระดับสูงด้าน 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในกัมพูชาอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ESCAP และพันธมิตรเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์เชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดการกับขยะพลาสติกในทะเลและเมืองต่างๆ

เนื่องในวันมหาสมุทรโลก คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) และพันธมิตรได้เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากมลภาวะพลาสติก โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Closing the Loop ซึ่งหลักสูตรนี้มีชื่อว่า Cities and Marine Plastic Pollution: Building a Circular Economy สาธิตเทคโนโลยีและเทคนิคอันล้ำสมัยที่สามารถวัดและตรวจสอบขยะพลาสติกทั้งสภาพแวดล้อมจากเมืองและทางทะเล หลักสูตรนี้มีความรู้ที่โอเพนซอร์ซสำหรับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มาตรการ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีน้ำสะอาดให้สำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคตอ่านต่อ ...

เศรษฐกิจหมุนเวียนต่อการแก้ปัญหามลพิษจากพลาสติก

สภาพที่เลวร้ายของมหาสมุทรโลกไม่สามารถละเลยได้อีกต่อไป ขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งโดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลตกอยู่ในความเสี่ยงไม่เพียง แต่พลาสติกและถุงจำนวนมากเท่านั้นที่ก่อให้เกิดอันตราย พลาสติกที่สัมผัสกับน้ำเค็มและรังสีอัลตราไวโอเลตสามารถแตกตัวออกเป็นไมโครพลาสติกขนาดเล็กที่น กปลาและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเลกินเข้าไป ในที่สุดสารเคมีเหล่านั้นก็ได้เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

เยอรมนีเสนอช่วยไทยก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้คำมั่นที่จะร่วมมือกับหอการค้าเยอรมัน – ไทย (GTCC) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สะอาดเพื่อลดปัญหามลพิษรวมถึง PM2.5 และทำให้อุตสาหกรรมของไทยมีความยั่งยืนมากขึ้น“หอการค้าเยอรมัน – ไทยเสนอที่จะช่วยให้ประเทศไทยสร้างภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่จะทำให้ภาคธุรกิจมีความยั่งยืนมากขึ้นและอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสันติ” นายสุริยะ กล่าวภายหลังจากการประชุมร่วมกับ  Andreas C Richter ประธาน GTCCอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

การสัมมนารับฟังข้อเสนอหลัก 4 ประการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน

งานสัมมนาในกรุงเทพฯ ได้เน้นย้ำถึงมาตรการหลัก 4 ประการในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน โดยการสร้างระบบน้ำรับมือภัยแล้งสนับสนุนการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาทต่อปี ยกระดับการจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ และสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมก่อสร้างดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวในงานสัมมนา SD Symposium Bangkok 2020 เรื่อง “Circular Economy: Actions for a Sustainable Future” ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริษัทเอสซีจีอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

รัฐบาลหวังใช้โมเดล BCG นำมาซึ่งความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ [วิดีโอ]

ปัญหาขยะพลาสติกเริ่มมีมากขึ้นหลังเศรษฐกิจโลกเริ่มได้รับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และคุณภาพชีวิตของผู้คน ขณะที่นานาประเทศต่างยกให้เป็นวาระสูงสุด สิ่งนี้ทำให้ชีวิตกับแนวคิดของเศรษฐกิจแบบวงกลม สอดคล้องกับโมเดล Bio-Economy, Circular Economy และ Green Economy (BCG) และรัฐบาลหวังว่าจะใช้มันเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนดูต่อ ...

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจะสามารถแก้ปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก

พวกเรากำลังจมอยู่ในกองขยะพลาสติก หากเราไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายในปี พ.ศ.2593 ขยะพลาสติกจะมีปริมาณมากกว่าปลาในมหาสมุทร การแก้วิกฤติครั้งนี้ทำให้ต้องดำเนินการแก้ไขมากกว่าแค่ห้ามใช้หลอดพลาสติก โดยต้องเปลี่ยนกรอบความคิด ต้องนำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงลึกมาปรับใช้กับรูปแบบการผลิตและการบริโภคพลาสติก เพื่อที่จะย้ายออกจากระบบเศรษฐกิจเดิมที่เป็นเส้นตรงคือ “Take-Make-Use-Dispose” ไปสู่ “closed-loop” อย่างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน อ่านต่อ ...

สมอ.เผยแพร่แผนแม่บทเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

นายวันชัย พนมชัย. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ทางสมอ.ได้ประกาศถึงการนำปรัชญาเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดขึ้น สำหรับทุกองค์กรที่ต้องการจัดการทรัพยากรให้ดีขึ้นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ไปจนถึงกระบวนการรีไซเคิล และยังมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการ และการดำเนินงา เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรใน ขณะเดียวกับการลดของเสียให้เหลือศูนย์อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

สนับสนุนเปลี่ยนของเสียจากโรงงานน้ำตาลให้กลายเป็นปุ๋ย

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ทางสถาบันฯได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี ให้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากการของเสียที่เหลือจากโรงงานน้ำตาลภายในจังหวัด โดยยกตัวอย่าง เช่น โรงงานผลิตปุ๋ยเยื่อแม้นพงศ์อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

J9P8M
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!