ข่าว

การแก้ปัญหาน้ำของประเทศไทย

ประเทศไทยประสบกับวิกฤตการณ์น้ำเป็นเวลานานผิดปกติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฤดูแล้งจะยาวนานขึ้นและแห้งแล้งขึ้น ในขณะที่ฤดูฝนจะสั้นลงแต่มีฝนตกชุกมากขึ้น รูปแบบของภัยแล้งและน้ำท่วมที่ผันผวนนี้ยากต่อการคาดเดาและก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นการแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องง่าย การจัดการน้ำในประเทศไทยมีความซับซ้อนและน่ากังวล เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางปัจจัยขัดแย้งกันเอง เช่น การขาดแคลนน้ำที่เกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนต่างๆ อุทกภัยร้ายแรง การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ตลอดจนน้ำในเมืองที่ล้าสมัย ระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทาน ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้น ความกดดันและปัญหาเหล่านี้ก็ยากที่จะรับมืออ่านต่อ ...

การศึกษาคือก้าวแรกสู่การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถเริ่มต้นทำงานเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนได้โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ กล่าวโดย เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านความยั่งยืนของIndorama Ventures PCL ในงานสัมมนาของธนาคารโลกเมื่อเดือนที่แล้วแอนโทนี วาตานาเบะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน จาก Indorama Ventures PCL ผู้ร่วมอภิปรายในการสัมมนาเรื่องการจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง กล่าวว่า การศึกษาเป็นความคิดริเริ่มที่มีต้นทุนต่ำและง่ายต่อการปฏิบัติ ในการเริ่มต้นการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน“เราต้องตระหนักว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และน้ำเป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน” วาตานาเบะกล่าว พร้อมเสริมว่าเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการน้ำอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

รัฐบาลต้องเตรียมรับมือเอลนีโญ

ผู้เชี่ยวชาญเตือนให้ประเทศไทยเตรียมรับมือกับปริมาณฝนเฉลี่ยที่ต่ำผิดปกติ ซึ่งอาจนำไปสู่ภัยแล้งอันเป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศแบบเอลนีโญ ดังนั้น รัฐบาลต้องดำเนินการเชิงรุกด้วยแผนการจัดการน้ำที่ครอบคลุม เพื่อลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อวานนี้ (15 มิถุนายน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดประชุมวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะเกิดขึ้นในปีนี้ต่อไปอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

รัฐบาลโชว์ความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำ

เมื่อฤดูแล้งสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ โดยไม่มีประกาศภัยแล้งใดๆ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวถือเป็นหลักฐานในการดำเนินการรแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง นอกจากนี้ เป็นที่ยอมรับในความพยายามของการจัดหาน้ำที่เพียงพอสำหรับการบริโภคในครัวเรือนดูต่อ ...

ความท้าทายของการจัดการน้ำในประเทศไทย

ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา เผยการจัดการน้ำในประเทศไทยมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเมือง บวกกับระบบที่ล้าสมัยขณะที่พายุโซนร้อน “โกนเซิน”เคลื่อนตัวเข้าหาทะเลจีนใต้อย่างช้าๆ ผลกระทบก็รู้สึกได้ในประเทศไทยหลายคนถอนหายใจด้วยความโล่งอก จากการมาของฝนที่เข้ามาเติมเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่แห้งขอด หลังเมื่อปีที่แล้วประเทศไทยได้ประสบกับภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 40 ปีอ่านต่อ ...

ไทย ออสเตรเลีย ลงนาม MOU ว่าด้วยการจัดการน้ำ [วิดีโอ]

ประเทศไทยและออสเตรเลียได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการน้ำ ส่งเสริมความพยายามร่วมกันของทั้งสองประเทศในการวางแผนน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับ “ทศวรรษแห่งการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับโลก” ของสหประชาชาติดูต่อ ...

ประยุทธ์เร่งทำแผนน้ำป้องกันน้ำท่วมภาคกลาง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พยายามที่จะบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยพล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าได้จัดทำแผนการจัดการน้ำเพื่อป้องกันภัยพิบัติดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นพล.อ.ประยุทธ์ประกาศยืนยันหลังจากที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากระดับที่เพิ่มขึ้นตามแม่น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ไหลจากที่ราบภาคกลางถึงกรุงเทพฯ และอ่าวไทยเป็นระยะทาง 372 กิโลเมตรอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

การจัดการน้ำในประเทศไทยที่เท่าเทียมกันนั้นจำเป็นต้องมีการรวมกลุ่มในระดับรากหญ้า

การขาดแคลนน้ำถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศไทย เนื่องด้วยความพยายามของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครอบคุลมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราทำให้ความต้องการน้ำในภูมิภาคนี้ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งสิ่งนี้เบี่ยงเบนน้ำออกไปจากเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นทำให้เกิดการกระจายทรัพยากรน้ำที่ไม่เป็นธรรมมากขึ้นอ่านต่อ ...

จัดตั้งระบบจัดการน้ำแบบดิจิทัลในประเทศไทย

การจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทย และสำหรับภาคการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โซลูชันดิจิตอลของ Cloudasset ที่รวบรวมฐานข้อมูลการจัดการน้ำกว่า 40 ฐานข้อมูล ข้อมูลจากดาวเทียม และเซ็นเซอร์มากกว่า 30,000 รายการ เพื่อให้ประเทศไทยมีการติดตามและการจัดการแบบเรียลไทม์ด้วยการคาดการณ์ระยะสั้น และระยะยาวสำหรับความพร้อมในการใช้น้ำ พยากรณ์น้ำท่วม และภัยแล้งอ่านต่อ ...

กระทรวงเกษตรฯสรุปมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี’63 [วิดีโอ]

1 ใน 7 โครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดไว้สำหรับปี พ.ศ.2563 เป็นมาตรการเกี่ยวกับการจัดการน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงภัยแล้ง พร้อมกับการดูแลเกษตรกรและชาวประมงดูต่อ ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

Enu3K
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!