ธนาคารอาหารในทะเล

การประมงถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในแถบทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย อุตสาหกรรมนี้นับเป็นเสาหลักของผู้คนจำนวนมากในภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 10% ของการผลิตประมงทั่วโลกในทุกปีแต่ความสำเร็จของภูมิภาคในฐานะผู้ส่งออกอาหารทะเลมาพร้อมกับความสูญเสีย ได้แก่ การหายไปของปลาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมเสียหาย รวมถึงความมั่นคงด้านอาหาร และโอกาสในการทำมาหากินของชุมชนท้องถิ่นที่ลดลงอ่านต่อ ...

ปกป้องท้องทะเลไทย

หลายโครงการที่ดำเนินการเพื่อประเมินทรัพยากรทางทะเลภายในเขตแดนทางทะเลแห่งชาติที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดชายฝั่งทะเลโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางทะเล โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิตในทะเลของเรายั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เราจำเป็นต้องใช้ความรู้ทั้งหมดของเรา เพื่อการพัฒนาสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และธรรมชาติ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับปรุงชีวิตของผู้คน และสิ่งแวดล้อมดูต่อ ...

เจตจรัส ณ ระนอง

สิ่งที่จำเป็น: ระบบนิเวศของหุ้นส่ว เพื่อสนับสนุนสุขภาพของมหาสมุทร

มีการประมาณการณ์ว่ากว่าสามพันล้านคนทั่วโลกต้องพึ่งพาอาหารทะเลเป็นแหล่งโปรตีนหลัก ดังนั้นมหาสมุทรที่อุดมสมบูรณ์จะเป็นส่วนสำคัญของโลก นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคต่ออาหารทะเล ผู้ซื้อต้องการความมั่นใจว่าปลาได้มีกระบวนการจับ การแปรรูป และการขนส่งให้กับผู้บริโภคอย่างมีความรับผิดชอบอ่านต่อ ...

ยุติความเสียหาย

รองศาสตราจารย์สุชนา ชวนิชย์ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล และทีมงานได้บรรยายงานใหม่ของทีมหลังจากเดินทางไปทั่วโลกรวมถึงแถบทวีปอาร์กติก และแอนตาร์กติก เพื่อสังเกต รวบรวมและศึกษาตัวอย่าง ด้วยภารกิจเพื่อช่วยโลกที่เสื่อมสภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรศ.สุชนา นักชีววิทยาทางทะเลจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ตอนนี้เราเป็นผู้วางแผนครอบครัวสำหรับแนวปะการัง” และ “หน้าที่ของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเหล่าปะการังสามารถปล่อยไข่และสเปิร์ม เพื่อการสืบพันธุ์ ถ้าไม่เช่นนั้น เราจะหาวิธีช่วยพวกมันให้ได้”อ่านต่อ ...

อรุษา พิสุทธิพันธ์

วช. สานต่อ ‘โครงการทะเลไทยไร้ขยะ’

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับผิดชอบในการลดขยะทางทะเลด้วยแคมเปญ “โครงการทะเลไทยไร้ขยะ” ของรัฐบาลโดยแคมเปญนี้จะมุ่งเน้นไม่เพียง แต่ขยะ และเศษซากในมหาสมุทร แต่ยังรวมถึงสารตกค้าง และสารพิษ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะทำให้ท้องทะเลไทยปลอดจากขยะทางทะเล โดยใช้การผสมผสานของนวัตกรรมทางสังคม และเทคโนโลยีอ่านต่อ ...

การดำเนินการของ SDG: การที่ไทยยูเนี่ยนบรรลุเป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

มหาสมุทรครอบคลุมพื้นที่ 3 ใน 4 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และทั้งโลกมีน้ำมากถึงร้อยละ 97 ซึ่งมนุษยชาติต้องพึ่งพามหาสมุทรสำหรับปัจจัยจำเป็นในชีวิตประจำวันตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มและอาหาร ออกซิเจนในอากาศที่เราหายใจ และเป็นเส้นทางการค้า เพื่อการขนส่งสินค้าโดยมูลค่าตลาดของมหาสมุทรทั่วโลกในแง่ของทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งปัจจุบันอยู่ที่ 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี อย่างไรก็ตามมหาสมุทรกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต อันเกิดจากผลกระทบโดยมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอ่านต่อ ...

ครั้งแรกที่สหประชาชาติให้ความสำคัญกับภัยคุกคามต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเล

สหประชาชาติระบุว่าการจับปลา และแพขยะพลาสติกทะเลเป็นภัยคุกคามที่สำคัญ ไม่เฉพาะกับความหลากหลายทางชีวภาพในมหาสมุทร แต่ยังรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนหลายพันล้านคนที่พึ่งพาท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์เมื่อวานนี้ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลต่อเศรษฐกิจโลก และความมั่นคงด้านอาหาร ได้รับการเน้นย้ำในวันสัตว์ป่าโลก ภายใต้หัวข้อหลัก “ ชีวิตใต้ผืนน้ำ เพื่อมนุษย์และโลกของเรา”อ่านต่อ ...

ปรัชญ์ รุจิวนารมย์

อาเซียนกับการจัดการขยะทะเล

ในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม ภูมิอาเซียนได้ให้ความสำคัญกับปัญหามลพิษทางทะเล ซึ่งแหล่งที่มาของขยะทะเลมาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ในปีนี้ประเทศไทยจะมีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เพื่อจัดการกับมลพิษทางทะเลดูต่อ ...

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEM Meeting on Sustainable Marine Environment: Marine Debris

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEM Meeting on Sustainable Marine Environment: Marine Debris ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในฐานะสมาชิกกรอบการประชุมเอเชีย – ยุโรป (Asia – Europe Meeting: ASEM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากภูมิภาคเอเชียและยุโรปได้แลกเปลี่ยนความรู้และความเห็นเกี่ยวกับปัญหาขยะทะเล (marine debris) ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวอ่านต่อ ...

การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 เน้นการบริหารและมูลค่าของทรัพยากรทางทะเลที่ดีขึ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย กำลังแสดงความมุ่งมั่นที่จะใช้การวิจัย เพื่อการจัดการที่ดีและเพิ่มคุณค่าทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย ในการประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 ที่จัดขึ้นที่อำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรีอ่านต่อ ...

อติพร ละการชั่ว

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

kBBzx
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!