ข่าว

เริ่มแล้ว! งดแจกถุงพลาสติกทั่วประเทศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการลดปริมาณของถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว โดยมีห้างสรรพสินค้า 75 ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าอื่น ๆ ที่มีมากกว่า 24,500 สาขาทั่วประเทศได้ตกลงหยุดการแจกถุงเหล่านี้ฟรี เริ่ม 1 มกราคมนี้ในขณะเดียวกันลูกค้าของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งกำลังบอกว่าไม่ให้ถุงพลาสติกส่วนหนึ่งเป็นเพราะการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตในทะเลอ่านต่อ ...

อภิญญา วิภาตะโยธิน

สหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทบทวนปัญหามลพิษจากพลาสติก

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ตามรายงานของสหประชาชาติระบุว่า ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ป็นหนึ่งในผู้ก่อมลพิษทางทะเลที่เลวร้ายที่ต้องการกฎระเบียบที่เข้มงวดสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อควบคุมการรั่วไหลของมลพิษลงสู่ทะเลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวการหลักในการทิ้งขยะพลาสติกบนพื้นดินสู่มหาสมุทรของโลก โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจาก 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทยรวมถึงจีนซึ่งเป็นผู้ก่อมลพิษอันดับหนึ่งอ่านต่อ ...

การเปลี่ยนแนวคิดในปัญหามลพิษพลาสติกในทะเล

ในปัจจุบันพลาสติกได้กลายเป็นส่วนสำคัญในสร้างความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตในระดับอุตสาหกรรมในปี ค.ศ.1940 พลาสติกกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวัน แต่สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความสะดวกสบาย ในตอนนี้ทำให้นึกถึงภาพของบ่อขยะที่เต็มไปด้วยพลาสติก โดยมีพลาสติกที่ท่วมมหาสมุทรและคร่าสิ่งมีชีวิตในทะเลอ่านต่อ ...

Lieselot Nguyen

'Climate Strike Thailand' เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลังจากเกิดการตายของ 2 สัตว์ทะเลล้ำค่าของไทย ทำให้เกิดการเรียกร้องการกระทำบางอย่าง แต่เยาวชนผู้ต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศกังวลว่า สังคมจะไม่ให้ตกใจจนไปสู่การดำเนินการที่ยั่งยืน“ลิน” นัททิชา โอเจริญชัย ซึ่งเป็นผู้จัดงาน Climate Strike ครั้งที่ 3 ในเดือนหน้า ที่กรุงเทพฯ  กล่าวว่า ถึงเวลาสำหรับคนไทยทุกคนจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาการผลิตพลาสติก และการกำจัดทุกผลิตภัณฑ์พลาสติกที่พวกเราบริโภค แล้วหรือไม่อ่านต่อ ...

ไทยลดการนำเข้าพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์

กรมศุลกากร รายงานว่า การนำเข้าขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์ลดลงอย่างมากหลังจากที่รัฐบาลระงับการนำเข้าขยะจากต่างประเทศนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า การนำเข้าขยะพลาสติกมายังประเทศไทยลดลงเหลือ 174,000 ตัน ในช่วง 5 เดือนจนถึงพฤษภาคม จากจำนวน 571,000 ตันตลอดทั้งปี 2561 ในขณะที่ปริมาณนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ลดลงเหลือ 12,200 ตันในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม จาก 51,500 ตันในปีที่แล้ว อ่านต่อ ...

วิชิต จันทนุสรณ์ศิริ

ขยะพลาสติกล้นทะเล

ประเทศไทยตระหนักถึงภัยคุกคามจากขยะพลาสติกที่มีต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะในมหาสมุทร ตามที่เห็นในข่าว สิ่งมีชีวิตในทะเลต่างกินขยะพลาสติกเข้าไป และต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากประเทศอื่น ๆ ก็ประสบปัญหาขยะพลาสติกล้นประเทศ โดยองค์กรไม่แสวงผลกำไร ‘Ocean Conservancy’ รายงานว่าขยะพลาสติกจำนวนกว่า 150 ล้านตัน กำลังไหลเวียนในมหาสมุทร ทะเลและแหล่งน้ำอื่น ๆ นับตั้งแต่ปี 2493 เป็นต้นมาอ่านต่อ ...

ยุทธนา ไพรวัลย์ และ ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์

เด็ก 10 ขวบกับแนวคิดเรื่องปัญหาขยะพลาสติก

เด็กหญิงวัย 11 ปีคนหนึ่งได้ทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยพลังแห่งการอ้อนวอน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และบางทีอาจมากกว่าคนทั้งประเทศร่วมกันนับตั้งแต่เธออายุได้ 8 ขวบ “ลิลลี่” เด็กหญิงระริน  สถิตธนาสาร ได้เข้าประชุมกับผู้บริหารห้างเพื่อเรียกร้องให้ลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว การตัดสินใจล่าสุดของกลุ่มเซ็นทรัลที่จะหยุดให้ถุงในห้างสรรพสินค้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของคำเรียกร้องของเธออ่านต่อ ...

เอสรี ไทยตระกูลพาณิช

ภายในสิ้นปีนี้ ประเทศไทยจะสั่งแบนพลาสติก 3 ชนิด

ตามโรดแมปที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ระบุว่า ภายในสิ้นปี 2562 ประเทศไทยจะปลอดจากพลาสติก 3 ประเภท คือ ไมโครบีด ซีลฝาปิด และพลาสติกที่ย่อยสลายได้ (OXO – Biodegradable Plastic)จากนั้นในปี 2565 จะมีการสั่งห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวอีก 4 ชนิด คือ ถุงพลาสติกน้ำหนักเบาหนาไม่เกิน 36 ไมครอน  ภาชนะบรรจุอาหารโฟมสำหรับกลับบ้าน ถ้วยพลาสติก และหลอดพลาสติกอ่านต่อ ...

ประเทศไทยจะสั่งแบนพลาสติกสามชนิดภายในสิ้นปีนี้

ภายในสิ้นปี 2562 นี้ ประเทศไทยจะปลอดจากพลาสติก 3 ประเภทคือ ไมโครบีด ซีลฝาปิด และพลาสติกแตกสลายได้ชนิดอ๊อกโซ (Oxo-Degradable Plastics)จากนั้นในปี 2565 พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอีก 4 ชนิดจะถูกสั่งห้าม ได้แก่ ถุงพลาสติกน้ำหนักเบาหนาไม่เกิน 36 ไมครอน  ภาชนะบรรจุอาหารโฟมสำหรับกลับบ้าน ถ้วยพลาสติกและหลอดพลาสติก ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอ่านต่อ.. ...

ดาวเคราะห์แห่งพลาสติก​: คนไทยประสบปัญหาติดใช้พลาสติกและระบบจัดการขยะล้มเหลว (วีดีโอ)

บ่อฝังกลบขยะ “ขนาดใหญ่”19,200 ตารางเมตร บนเกาะล้าน ​ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวที่สวยที่สุดของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมขยะสะสมมากกว่า 50,000 ตันในช่วงหกปีที่ผ่านมา และสามารถค้นหาได้บนแผนที่กูเกิล โดยบ่อขยะส่วนใหญ่จะไม่ปรากฎชื่อแผนที่ของกูเกิล​นักต่อสู้ด้านสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านกล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า รัฐบาลไทยขาดแนวทางจัดการขยะในพื้นที่ ​และประเทศไทยได้รับการจัดอันดับว่า​สร้างขยะพลาสติกสู่มหาสมุทรมากที่สุดของโลกเป็นอันดับหก ประเทศไทยยิ่งจำเป็นต้องมีมาตรการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ​อ่านต่อ  ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

e7nhT
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!