อาเซียนกับการจัดการขยะทะเล

ในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม ภูมิอาเซียนได้ให้ความสำคัญกับปัญหามลพิษทางทะเล ซึ่งแหล่งที่มาของขยะทะเลมาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ในปีนี้ประเทศไทยจะมีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เพื่อจัดการกับมลพิษทางทะเล

ดูต่อ…