สสส.ออกคำเตือนถึงปัญหามลพิษฝุ่นละเอียดและความมั่นคงทางอาหาร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า แนวโน้มสำคัญ 7 ประการที่ต้องการความสนใจทันทีเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศ ตามที่ระบุในรายงาน ThaiHealth Watch 2024

ข้อกังวลที่ระบุในรายงาน ได้แก่ ความขัดแย้งในครอบครัวหลายช่วงอายุ ผลกระทบของของว่างที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การพนันออนไลน์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตรายในครัวเรือน การเข้าถึงยาได้ง่าย ระดับมลพิษทางอากาศ PM2.5 ที่น่าตกใจ และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเสถียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า แนวโน้มเหล่านี้อ้างอิงจากหัวข้อเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุดบนอินเทอร์เน็ต

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น