ข่าว

สภาพัฒน์เผย 6 จังหวัดในประเทศไทยประสบปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง

รายงานล่าสุดจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่าความพยายามในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียมในประเทศไทยยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าความไม่เท่าเทียมกันโดยรวมจะลดลง แต่บางจังหวัดยังคงต่อสู้กับปัญหาความยากจนที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องสศช. ร่วมกับธนาคารโลก จัดการประชุมหัวข้อ “Bridging the Gap: Thailand’s Path to Inclusive Prosperity”ในการประชุมเปิดเผยว่า การประเมินสถานการณ์โดยรวมของประเทศไทยในปี พ.ศ.2565 บ่งชี้ว่า สถานการณ์ความยากจนของประเทศดีขึ้น โดยอัตราความยากจนลดลงจาก 6.32% ในปี พ.ศ.2564 เหลือ 5.43%อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงมีอยู่ในภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตามลำดับ แม้ว่าความยากจนโดยทั่วไปจะลดลงทั่วประเทศเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2564 แต่กรุงเทพฯ และภาคเหนือกลับเผชิญกับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

รายงานของธนาคารโลกเสนอแนวทางเบื้องต้นให้กับประเทศไทยในการจัดการกับความไม่เท่าเทียมและความยากจน

ในรายงานล่าสุดของธนาคารโลกที่เผยแพร่ ระบุว่า การปรับปรุงทักษะของคนทำงานและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงที่เพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานเป็นข้อเสนอแนะที่สำคัญบางประการสำหรับประเทศไทยรายงานเรื่อง “Bridging the Gap: Inequality and Jobs in Thailand” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาพรวมความเคลื่อนไหวของรายได้และความไม่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของประเทศ โดยพยายามตอบคำถาม 3 ข้อ ได้แก่ ความยากจนและความไม่เท่าเทียมที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา และ อะไรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ความไม่เท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง และวิกฤตโควิด-19 ส่งผลต่อแนวโน้มความยากจนและความไม่เท่าเทียมอย่างไรนายฟาบริซิโอ ซาร์โคเน ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ของประเทศไทยและมาตรการปฏิบัติเพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันและความยากจนอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

การฆ่าตัวตายจากวิกฤต COVID-19ในประเทศไทยของ ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายจากความไม่เท่าเทียม

เมื่อประเทศไทยจำเป็นต้องชัตดาวน์ เพื่อการแพร่กระจายของโควิด-19 ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องสูญเสียรายได้ และยอดการฆ่าตัวตายได้พุ่งขึ้น ซึ่งบางครั้งก็เป็นรูปแบบของการประท้วงวิกฤตดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของประเทศ และชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปฏิรูปเศรษฐกิจ รวมถึงระบบการเมืองที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอ่านต่อ ...

ธนาคารโลกเผยความยากจนเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว

ตามรายงานฉบับใหม่ของธนาคารโลกระบุว่า ร้อยละความยากจนของคนไทยลดลงอย่างมากในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา จากร้อยละ 65 ในปี พ.ศ.2531 สู่ระดับต่ำกว่าร้อยละ 10 ในปี พ.ศ.2561 อย่างไรก็ตามแนวโน้มดังกล่าวได้พลิกผันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยรายได้ครัวเรือนและการบริโภคที่ลดลง ส่งผลให้เกิดความยากจนเพิ่มขึ้นอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนอีสาน ระหว่างการต่อสู้หรือหนีภัย

ประชาชนกว่า 300 คน ได้รวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานะของสิทธิมนุษยชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยเทศกาลสิทธิมนุษยชนภาคอีสานครั้งที่ 10 ได้รวบรวมผู้คนจากทั่วทั้งภูมิภาค นักกิจกรรม นักวิชาการ นักเรียน และนักการทูตต่างประเทศ นาย Staffan Herrström เอกอัครราชทูตสวีเดนเข้าร่วมงาน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนอ่านต่อ ...

ความท้าทายทั่วไป: ภูมิศาสตร์ และความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย และอเมริกา

ความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจได้กลายเป็นอุปสรรคบนเส้นทางสำคัญเพื่อความเจริญรุ่งเรือง และประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยช่องว่างการพัฒนาขนาดใหญ่ระหว่างพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคกลาง และตะวันออกที่แสนเจริญ และภูมิภาคเกษตรกรรมอันห่างไกลอันเป็นแหล่งของการแบ่งแยกทางการเมือง และศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงมานานหลายทศวรรษ  20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ภาคอีสาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของหนึ่งในสามของประชากรทั้งประเทศมาหลายชั่วอายุคน และเป็นศูนย์กลางของความท้าทายระดับชาติที่น่ากลัวนี้อ่านต่อ ...

Thomas Parks

การศึกษาใหม่ได้ขุดลึกลงไปเพื่อสลายความเชื่อเกี่ยวกับภาคอีสาน

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานประมาณ 22 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศนั่นถูกตราหน้าว่าเป็นพวกหลอกง่าย หัวรุนแรง และไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นอคติที่ได้รับจากชนชั้นกลางในประเทศไทยมาอย่างยาวนานจากการศึกษาใหม่โดย Asia Foundation เพื่อตรวจสอบว่าอคติเหล่านี้ผ่านการสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติและความคิดเห็นของคนอีสานอ่านต่อ ...

ความเหลื่อมล้ำที่กว้างขึ้น

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจนมากที่สุด โดยมีสัดส่วนความมั่งคั่ง และรายได้ของชาติตกอยู่ในมือของประชากรร้อยละ 1 ซึ่งมีฐานะร่ำรวยอ่านต่อ ...

การลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ

แม้ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของทหารได้ทยอยออกมาตรการกระตุ้น และมาตรการบรรเทาทุกข์ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจระดับรากหญ้า แต่การใช้จ่าย และหนี้สินของผู้ด้อยโอกาสยังคงเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่อ่านต่อ ...

วิชิต จันทนุสรณ์ศิริ

อภิปรายเกี่ยวกับช่องว่างความไม่เท่าเทียมของรายได้

โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่รายงานความมั่งคั่งประจำปีของ Global Weigh จาก Credit Suisse (CS) รายงานที่ว่าความไม่เท่าเทียมของรายได้ในประเทศไทย มันเป็นเรื่องง่ายที่สามารถมองเห็นได้ว่าช่องว่างรายได้กว้างขึ้นได้อย่างไร รายงาน CS 2561ระบุแค่ข้อเท็จจริง แต่สิ่งที่สำคัญคือเราพร้อมที่จะยอมรับหรือไม่อ่านต่อ ...

ศูนย์รัฐ บุญยมณี

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

cHB7x
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!