ไทยส่งเสริม “ซอฟต์พาวเวอร์” ผ่านเทศกาลสงกรานต์

รัฐบาลไทยส่งเสริม “ซอฟต์พาวเวอร์” อย่างแข็งขัน ด้วยการจัดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2567 ( Maha Songkran World Water Festival 2024) โดยมีกิจกรรมต่างๆ จัดขึ้นเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 15 เมษายน

กิจกรรมนี้เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่หรือ ประเพณีสงกรานต์ ตามที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของโลก

อ่านต่อ…