VietnamPlus

ประเทศลุ่มน้ำโขงจับมือกัน ยุติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสทนช. เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 และการประชุม World Water Congress ครั้งที่ 18 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน ที่ผ่านมานอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก 6 ประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation; MLC) เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยแม่น้ำโขงมีความยาว 4,880 กิโลเมตร และหล่อเลี้ยงผู้คน 326 ล้านคนในประเทศเหล่านั้นอ่านต่อ ...

เวียดนามและไทย ร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม คณะรัฐมนตรีของไทยได้อนุมัติบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่จะลงนามระหว่างประเทศไทยและเวียดนามเกี่ยวกับกฎหมายการเดินเรือโดยข้อตกลงนี้เสนอโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่เข้มงวดมากขึ้นในการบังคับใช้กฎหมาย และเพิ่มความมั่นคงทางทะเลสำหรับทั้งสองประเทศ ซึ่งเวียดนามได้เสนอให้ลงนามบันทึกความเข้าใจในเดือนกันยายน พ.ศ.2566ความร่วมมือดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคใน 4 ด้าน ได้แก่ การลักลอบค้ามนุษย์ ผู้อพยพและสินค้าที่ผิดกฎหมาย ยับยั้งการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมหรือ IUU การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและเพิ่มความปลอดภัยในการกู้ภัยอ่านต่อ ...

ไทยจะมีฝนน้อยลงในปีหน้า เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าประเทศไทยอาจประสบภาวะแห้งแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญจนถึงต้นปีหน้าดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ปริมาณฝนในทุกภาคของประเทศไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย แม้ว่าฤดูฝนจะเริ่มต้นมากว่า 1 เดือนแล้วก็ตาม ปริมาณน้ำฝนทั่วประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 25% และคาดการณ์ช่วงแห้งแล้งในหลายภูมิภาคจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม โดยสถานการณ์อาจรุนแรงขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี พ.ศ.2567อ่านต่อ ...

เวียดนาม-ไทย กระชับความร่วมมือรอบด้าน

นายฟาน จี๊ ทัญ (H.E. Mr. Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความชื่นชมยินดีที่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศประสบผลสำเร็จในทุกด้าน ทั้งการเมือง การต่างประเทศ เศรษฐกิจ การลงทุน การค้าและวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตฯ เน้นย้ำถึงการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นผ่านกลยุทธ์ “สามสายสัมพันธ์” ซึ่งดอนกล่าวถึงในการประชุมธุรกิจเวียดนาม-ไทยที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ในประเทศไทย โดยเสริมว่าทั้งสองฝ่ายควรเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ของหน่วยงานรัฐบาล องค์กรและประชาชนในอนาคตอันใกล้นี้อ่านต่อ ...

ไทยต่อสัญญาจ้างแรงงานข้ามชาติกว่า 2 แสนคน

การตัดสินใจล่าสุดของคณะรัฐมนตรีไทยในการขยายสัญญาจ้างแรงงานข้ามชาติกว่า 200,000 คน ได้คลายความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในประเทศดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และประธานคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและฝีมือแรงงาน กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวจากประเทศกัมพูชา ลาวและเมียนมาร์ และข้อตกลงแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนามอ่านต่อ ...

ประเทศไทยแสวงหาการลงทุน เพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

ประเทศไทยกำลังส่งเสริมบทบาทการบุกเบิกการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในระดับภูมิภาคอย่างแข็งขันในบริบทของคลื่นการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวในพิธีเปิดงาน Future Energy Asia and Future Mobility Asia Summit กล่าวว่า ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 ด้วยความมุ่งมั่น ความพยายาม และมาตรการเชิงนโยบายที่สอดคล้องกันอ่านต่อ ...

5 ชาติอาเซียนหารือปัญหาหมอกควันข้ามแดน ณ ประเทศสิงคโปร์

ตัวแทนจาก 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย วางแผนที่จะรวมตัวกันที่สิงคโปร์ในระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย. เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันข้ามแดนการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมครั้งที่ 24 นับตั้งแต่มีการลงนามความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในปี พ.ศ.2545Nik Nazmi Nik Ahmad รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมาเลเซีย กล่าวว่า มาเลเซียตั้งตารอที่จะหารือเกี่ยวกับประเด็นสภาพอากาศร้อน ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์หมอกควัน และกลยุทธ์ในการรับมืออ่านต่อ ...

ประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เพื่อให้บรรลุพันธกรณีด้านสภาพอากาศ ประเทศไทยกำลังเริ่มเปลี่ยนไปสู่แบบโมเดลเศรษฐกิจ บีซีจี หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ที่สร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยรัฐบาลได้จัดทำ “แผนที่สิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในทุกพื้นที่ของประเทศภายในปี พ.ศ.2570อ่านต่อ ...

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยสูงสุดในรอบ 3 ปี

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกันในเดือนมีนาคม แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี โดยได้แรงหนุนที่สำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 เมษายน พบว่า ดัชนีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 53.8 ในเดือนมีนาคม จาก 52.6 ในเดือนกุมภาพันธ์อ่านต่อ ...

ไทยหามาตรการลดราคาตั๋วเครื่องบิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการตามแผน 5 ประการ เพื่อจัดการกับราคาตั๋วเครื่องบินที่พุ่งสูงขึ้นในระยะสั้นและระยะยาวนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้แจ้งให้นายกฯ ทราบถึงมาตรการที่ดำเนินการและมาตรการที่อยู่ในขั้นตอน เพื่อจัดการกับการปรับขึ้นของราคาตั๋ว ซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังการระบาดของโควิด-19อ่านต่อ ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

S76Gj
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!