ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานพิเศษ: ภายใต้หมอกควัน – ไขปริศนาเปลวเพลิง

จากสถานการณ์หมอกควันเมื่อปีที่แล้วที่ปกคลุมทั่วประเทศและส่งให้ผู้คนมากกว่าสองล้านคนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้กำหนดนโยบายได้เริ่มขจัดความเชื่อผิด ๆ ที่กินเวลามานานกว่า 16 ปี เพื่อไขปริศนาและค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ที่ถูกเผาไหม้อย่างมหาศาลและจุดความร้อนจำนวนมากที่พบ ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในชีวิตเกษตรกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุด การพึ่งพาป่าไม้และการเผาไฟ ตลาดเสรีที่ไม่ได้รับการควบคุมและการขยายตัวของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คือความผิดปกติของระบบราชการผู้สูงอายุ ขณะนี้พวกเขากำลังพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นระบบมากขึ้นซึ่งประกอบด้วยมาตรการและนโยบายระยะสั้นและระยะยาวตั้งแต่ “การจับปลาใหญ่” ไปจนถึงการออกกฎหมายอากาศสะอาดฉบับแรกของประเทศอย่างต่อเนื่องอ่านต่อ ...

ภาวะโลกร้อน เอลนีโญ 'กระทบประเทศไทยเกิดการขาดแคลนน้ำ'

ภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศไทย เนื่องจากระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศลดลงเฉลี่ย 20% เมื่อเทียบกับปีปกติ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมนางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงภาวะโลกร้อนซึ่งทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มอุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิก โดยขัดขวางมรสุมแปซิฟิก ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยลดลง ส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง ปรากฏการณ์เอลนีโญก็มีส่วนทำให้ระดับน้ำลดลงเช่นกัน ซึ่งเอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกสูงกว่าปกติ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนลดลงในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย ธัญธิตา กล่าวอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

คาร์บอนเครดิตจากป่าไม้ แหล่งรายได้ใหม่

คาร์บอนเครดิต แสดงถึงการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในหนึ่งตัน (CO2) ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังดำเนินอยู่เครดิตเหล่านี้สามารถซื้อขายได้ในตลาด โดยเสนอวิธีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งต่าง ๆอ้างอิงจากบทความในกรุงเทพธุรกิจ (bangkokbiznews.com) ระบุว่า ป่าไม้เป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้ครั้งนี้ ความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศและกักเก็บไว้ในชีวมวล ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลูกต้นไม้หรือปกป้องป่าไม้ที่มีอยู่ได้กลายเป็นกลยุทธ์อันทรงพลังในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

หมอกควัน PM2.5 กระทบเศรษฐกิจไทย ธนาคารโลกกล่าว

ตามข้อมูลของธนาคารโลก ระบุว่า มลพิษทางอากาศ PM2.5 ทำให้ประเทศไทยสูญเสีย GDP ต่อปีถึง 6% รายงาน “ตามติดเศรษฐกิจประเทศไทย” (ธันวาคม 2566) ระบุว่า ความสูญเสียทางเศรษฐกิจมาจากค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ PM2.5 แม้ว่าประเทศไทยจะตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ทะเยอทะยาน นั่นคือความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ.2593 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2508 แต่ความก้าวหน้ายังตามหลังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เช่น กัมพูชาและเวียดนามธนาคารโลกแนะนำให้ประเทศไทยกำหนดต้นทุนที่สูงขึ้นในการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพื่อไม่ให้บริษัทและครัวเรือนใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ผลสำรวจพบมลภาวะ PM2.5 เป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ของคนไทยส่วนใหญ่

ผลสำรวจความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า คนไทยส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษทางอากาศ PM2.5 การสำรวจความคิดเห็นซึ่งดำเนินการผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้ตอบแบบสอบถามที่สุ่มเลือก 1,123 ราย จากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 ธันวาคม พบว่าเกือบ 90% มีความกังวลเกี่ยวกับ PM2.5ผลการสำรวจความคิดเห็นได้รับการประกาศเมื่อวันอาทิตย์ ในคำถามหลักที่ว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับ PM2.5 หรือไม่ คำตอบคือ:48.89% ค่อนข้างกังวล41.58% กังวลมาก8.19% ไม่กังวลจนเกินไป1.34% ไม่กังวลเลยผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 74.53% เชื่อว่ารัฐบาลสามารถจัดการกับปัญหา PM2.5 ได้ ในขณะที่ 25.47% เชื่อว่ารัฐบาลสามารถแก้ไขได้อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

รองนายกฯ เร่งดำเนินการระดับโลก แสวงหาพันธกรณีกองทุนสภาพภูมิอากาศประจำปีมูลค่า 1 แสนล้านดอลลาร์

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหมดบริจาคเงิน 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพลตำรวจเอก พัชรวาทกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ครั้งที่ 28 ซึ่งเริ่มต้นขึ้นที่ดูไบเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน และจะสิ้นสุดในวันอังคาร การประชุมดังกล่าวเรียกว่า COP28ก่อนหน้านี้มีการคาดเดาว่า COP28 จะเห็นด้วยกับแผนการระดมทุน 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (3.5 ล้านล้านบาท) ทุกปีจนถึงปี พ.ศ.2568 เพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนาจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ธุรกิจไทยชอบคาร์บอนเครดิต แต่จะส่งผลเสียต่อสภาพภูมิอากาศและประชาชนรากหญ้าหรือไม่?

แม้ว่าคาร์บอนเครดิตจะได้รับการยกย่องในบางไตรมาสว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ แต่มีนักสิ่งแวดล้อมเตือนว่าอาจทำให้โลกตกอยู่ในภัยพิบัติที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นระบบเครดิตคาร์บอนเป็นวิธีการที่ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ สามารถซื้อเครดิตสำหรับโครงการลดคาร์บอน (เช่น การปลูกป่า) เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม เตือนว่า คาร์บอนเครดิตเหล่านั้นก็จะกลายเป็นอีกวิธีหนึ่งในการฟอกเขียว เว้นแต่จะมีกฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าคาร์บอนเครดิตได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมอ่านต่อ ...

ผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกคาดการณ์ภัยพิบัติทางน้ำของประเทศไทยจะเลวร้ายยิ่งขึ้น

นายสาโรจ คุมาร์ จาร์ (Mr. Saroj Kumar Jha) ผู้อำนวยการใหญ่ด้านภารกิจทรัพยากรน้ำของธนาคารโลก กล่าวเตือนว่า ประเทศไทยอาจประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์น้ำท่วม เมื่อเดือนที่แล้วในการบรรยาย “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยงและบรรเทาอุทกภัยในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง”  นายสาโรจเน้นย้ำถึงผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ำต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทย“ทั่วโลกมีน้ำสำรองไว้ประมาณ 2.7 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าที่ประชากรโลกต้องการถึง 50 เท่า” เขากล่าว “อย่างไรก็ตาม จำนวนประชากรก็จะเพิ่มมากขึ้น การขาดแคลนน้ำจึงยังคงมีอยู่และกลายเป็นปัญหาใหญ่ในที่สุด”อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด ต่อ ครม. ในปลายเดือนนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะผลักดันร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาด ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในปลายเดือนนี้ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปิดเผยว่า ได้เสนอให้ประชาชนพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวบนเว็บไซต์ จนถึงวันที่ 13 พ.ย. และในวันที่ 16 พ.ย. ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐต่อไป ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 21 พ.ย.อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ประเทศลุ่มน้ำโขงจับมือกัน ยุติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสทนช. เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 และการประชุม World Water Congress ครั้งที่ 18 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน ที่ผ่านมานอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก 6 ประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation; MLC) เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยแม่น้ำโขงมีความยาว 4,880 กิโลเมตร และหล่อเลี้ยงผู้คน 326 ล้านคนในประเทศเหล่านั้นอ่านต่อ ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

3ryLS
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!