สหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทบทวนปัญหามลพิษจากพลาสติก

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ตามรายงานของสหประชาชาติระบุว่า ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ป็นหนึ่งในผู้ก่อมลพิษทางทะเลที่เลวร้ายที่ต้องการกฎระเบียบที่เข้มงวดสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อควบคุมการรั่วไหลของมลพิษลงสู่ทะเล

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวการหลักในการทิ้งขยะพลาสติกบนพื้นดินสู่มหาสมุทรของโลก โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจาก 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทยรวมถึงจีนซึ่งเป็นผู้ก่อมลพิษอันดับหนึ่ง

อ่านต่อ…