การเปลี่ยนแนวคิดในปัญหามลพิษพลาสติกในทะเล

ในปัจจุบันพลาสติกได้กลายเป็นส่วนสำคัญในสร้างความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต 

นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตในระดับอุตสาหกรรมในปี ค.ศ.1940 พลาสติกกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวัน แต่สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความสะดวกสบาย ในตอนนี้ทำให้นึกถึงภาพของบ่อขยะที่เต็มไปด้วยพลาสติก โดยมีพลาสติกที่ท่วมมหาสมุทรและคร่าสิ่งมีชีวิตในทะเล

อ่านต่อ…

Lieselot Nguyen