UNESCO Hackathon ในงาน FOSSASIA Summit

UNESCO Hackathon ในงาน FOSSASIA Summit จะจัดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561 ที่สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเทศสิงคโปร์

งานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมความคิดของพลเมืองต่อนักประดิษฐ์ แฮกเกอร์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ผลิตจากทั่วโลก ในเอเชีย สร้างแอพพลิเคชันและเกมโอเพ่นซอร์สที่สามารถจัดการกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และความท้าทายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมสตรีและให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถทำซ้ำและสามารถปรับได้

โดย hackathon เป็นเหตุการณ์ความร่วมมือที่ครอบคลุม ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและการลงทะเบียน กรุณาคลิก  ที่นี่

UNESCO Hackathon