เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานของธนาคารโลกเสนอแนวทางเบื้องต้นให้กับประเทศไทยในการจัดการกับความไม่เท่าเทียมและความยากจน

ในรายงานล่าสุดของธนาคารโลกที่เผยแพร่ ระบุว่า การปรับปรุงทักษะของคนทำงานและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงที่เพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานเป็นข้อเสนอแนะที่สำคัญบางประการสำหรับประเทศไทยรายงานเรื่อง “Bridging the Gap: Inequality and Jobs in Thailand” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาพรวมความเคลื่อนไหวของรายได้และความไม่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของประเทศ โดยพยายามตอบคำถาม 3 ข้อ ได้แก่ ความยากจนและความไม่เท่าเทียมที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา และ อะไรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ความไม่เท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง และวิกฤตโควิด-19 ส่งผลต่อแนวโน้มความยากจนและความไม่เท่าเทียมอย่างไรนายฟาบริซิโอ ซาร์โคเน ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ของประเทศไทยและมาตรการปฏิบัติเพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันและความยากจนอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

กรมสรรพสามิตดันประเด็น ESG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กรมสรรพสามิตแนะผู้ประกอบการเพื่อพลิกวิกฤตเป็นโอกาสพลิกธุรกิจสู่ความยั่งยืน กรมสรรพสามิตกำลังส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนโดยเสนอสิ่งจูงใจทางภาษี สำหรับธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญ เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากรายงานดัชนีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศโลกฉบับล่าสุด ระบุว่า ประเทศไทยมีความอ่อนไหวสูงต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

กระทรวงมหาดไทยเตรียมขยายแผนคาร์บอนเครดิต

กระทรวงมหาดไทยแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของความพยายามขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการขยะในครัวเรือนและลดการปล่อยคาร์บอน เมื่อวันพุธที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศความสำเร็จของ “มหาดไทยประกาศความสำเร็จการจัดการขยะอาหารจากครัวเรือน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรลุเป้าหมายประเทศไทยที่ยั่งยืน MOI’s Success on Food Waste Management for Climate Action and a Commitment to Sustainable Thailand” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และจัดการคาร์บอนเครดิตเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติกำหนด ผ่านโครงการจัดการขยะในครัวเรือน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

กุญแจความร่วมมือในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระหว่างการประชุมระดับภูมิภาคประจำปี “79th Commission Session [CS79]” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการประชุมเรื่อง “การเร่งดำเนินการด้านสภาพอากาศในเอเชียและแปซิฟิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UNCC) ในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Escap)อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

มหาดไทยจับมือ สหภาพยุโรป สหประชาชาติ ผลักดันความร่วมมือ SDG

กระทรวงมหาดไทย ร่วมมือกับสหภาพยุโรป (EU)  และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ประกาศเปิดตัวโครงการ “Strengthening SDG Localization in Thailand” หรือ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ (SDGs Localization)”SDG ย่อมาจาก Sustainable Development Goals หรือ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุนเงินทุนของสหภาพยุโรป ความคิดริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งความมุ่งมั่นของประเทศไทยในวาระปี 2030 โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและที่ไม่ใช่ของรัฐ โดยเริ่มจาก 15 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกทั่วประเทศไทย และมีแผนที่จะขยายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไปอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

งานสัมมนาในกรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้ธุรกิจมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในเอเชีย

การปฏิบัติทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ผู้บรรยายได้แบ่งปันแนวคิดเชิงลึกเกี่ยวกับการสัมมนาที่จัดโดย Oxfamการประชุม “Asia Inclusive and Responsible Business Forum 2023” จัดขึ้นที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคาร (28 กุมภาพันธ์) ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมเอเชียและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและความยุติธรรมทางเพศ และความยืดหยุ่นของสภาพอากาศอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ประเทศไทยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในกระบวนการพัฒนา

นโยบายและโครงการที่เกี่ยวข้องของไทยจะรับประกันว่าจะไม่มีใครถูกทอดทิ้งในกระบวนการพัฒนา นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กล่าวเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ในการสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เรื่อง “Contribution of Development to the Enjoyment of all Human Rights” ได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันของสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

กทม. ลงนามในปฏิญญาเอเชีย สำหรับน้ำ-ดิน-อากาศสะอาด

เมืองหลวงของไทยได้เข้าร่วมกับเมืองอื่น ๆ ในเอเชีย ในข้อตกลงที่มีผลผูกพันเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับพลเมืองปฏิญญา3R อินดอร์ฯ ของผู้นำเมืองต่าง ๆ ในเอเชีย ว่าด้วยการบรรลุเป้าหมาย น้ำสะอาด ดินสะอาด และอากาศสะอาด ในเมืองต่างๆ ได้รับการลงนาม ในการประชุมระดับสูงด้าน 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในกัมพูชาอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยร่วมงาน Global Compact-United Nations ผลักดันการดำเนินการด้านสภาพอากาศ

ผู้จัดงาน – Global Compact Network Thailand (GCNT) องค์การสหประชาชาติในประเทศไทย และสถานทูตอังกฤษ – ปรบมือให้กับบริษัทต่างๆ ที่งานซึ่งได้ฝังความยั่งยืนไว้ในการดำเนินงานแล้ว และสนับสนุนให้ธุรกิจต่างๆ เข้าร่วมการเคลื่อนไหวมากขึ้นตัวแทนของบริษัท 77 แห่งในประเทศไทยได้รวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ Global Compact Network และสหประชาชาติในประเทศไทยในการมีส่วนร่วมในการประชุมสุดยอดด้านสภาพอากาศที่ COP26 ที่กลาสโกว์ในเดือนพฤศจิกายนอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ความเหลื่อมล้ำ ทำให้มลภาวะในมหาสมุทรแย่ลง

มลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทรกำลังคุกคามมนุษยชาติ และประเทศไทยไม่สามารถหลีกหนีจากการตำหนิว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อมลพิษทางทะเลที่เลวร้ายที่สุดในโลก แม้ว่ารัฐบาลได้ให้คำมั่นว่าจะจัดการกับมลพิษทางทะเล แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอน ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมหากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในฐานะหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันตามข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่าประเทศไทยติด10 อันดับประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปีพ.ศ.2563) แต่ยังเป็นที่แปลกใจมากนัก เนื่องจากประเทศมีขยะที่ได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกต้องโดยเฉลี่ย 1.03 ตันในแต่ละปี เกือบครึ่งหนึ่ง (0.41 ตัน) ไหลลงทะเล ซึ่งขยะพลาสติกต้องใช้เวลานานในการย่อยสลายถึง 20 ถึง 500 ปีอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

fjWdn
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!