งานสัมมนาในกรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้ธุรกิจมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในเอเชีย

การปฏิบัติทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ผู้บรรยายได้แบ่งปันแนวคิดเชิงลึกเกี่ยวกับการสัมมนาที่จัดโดย Oxfam

การประชุม “Asia Inclusive and Responsible Business Forum 2023” จัดขึ้นที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคาร (28 กุมภาพันธ์) ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมเอเชียและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและความยุติธรรมทางเพศ และความยืดหยุ่นของสภาพอากาศ

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น