ประเทศไทยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในกระบวนการพัฒนา

นโยบายและโครงการที่เกี่ยวข้องของไทยจะรับประกันว่าจะไม่มีใครถูกทอดทิ้งในกระบวนการพัฒนา 

นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กล่าวเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ในการสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เรื่อง “Contribution of Development to the Enjoyment of all Human Rights” ได้กล่าวถึง

ความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันของสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น