กระทรวงมหาดไทยเตรียมขยายแผนคาร์บอนเครดิต

กระทรวงมหาดไทยแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของความพยายามขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการขยะในครัวเรือนและลดการปล่อยคาร์บอน 

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศความสำเร็จของ “มหาดไทยประกาศความสำเร็จการจัดการขยะอาหารจากครัวเรือน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรลุเป้าหมายประเทศไทยที่ยั่งยืน MOI’s Success on Food Waste Management for Climate Action and a Commitment to Sustainable Thailand” 

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และจัดการคาร์บอนเครดิตเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติกำหนด ผ่านโครงการจัดการขยะในครัวเรือน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์