มหาดไทยจับมือ สหภาพยุโรป สหประชาชาติ ผลักดันความร่วมมือ SDG

กระทรวงมหาดไทย ร่วมมือกับสหภาพยุโรป (EU)  และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ประกาศเปิดตัวโครงการ “Strengthening SDG Localization in Thailand” หรือ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ (SDGs Localization)”

SDG ย่อมาจาก Sustainable Development Goals หรือ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยการสนับสนุนเงินทุนของสหภาพยุโรป ความคิดริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งความมุ่งมั่นของประเทศไทยในวาระปี 2030 โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและที่ไม่ใช่ของรัฐ โดยเริ่มจาก 15 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกทั่วประเทศไทย และมีแผนที่จะขยายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์