ข่าว

ไทยรับแรงงานต่างด้าวทำงานในภาคประมงทะเลผ่านระบบ MOU

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายเต็ง ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ร่วมกันเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนองเพื่อรองรับแรงงานเมียนมาที่จะเข้ามาทำงานในภาคประมงทะเลเป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามผลการหารือระหว่างไทยกับเมียนมาผ่านระบบบันทึกความเข้าใจแบบรัฐต่อรัฐ (MOU) โดยจะมีแรงงานจากเมียนมาเข้ามาทำงานในภาคประมงทะเลที่ผ่านระบบ MOU ชุดแรกจำนวน 67 คนอ่านต่อ ...

ติดตามการไหลของน้ำทั่วประเทศ เพื่อการจัดการปัญหาน้ำท่วม

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในจัดการน้ำ และลดปัญหาน้ำท่วมลงอ่านต่อ ...

อติพร ละการชั่ว

บันทึกความเข้าใจในการพัฒนานักศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมในอีอีซี

สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) จะลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 แห่งในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอ่านต่อ ...

รชานนท์ จรูญศักดิ์

เซ็น MOU ระหว่างจังหวัดชายแดนใต้และจีน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อลงนามความตกลงกับจีนเพื่อขยายความรู้ภาษา วัฒนธรรม การค้าและการลงทุนอ่านต่อ ...

อติพร ละการชั่ว

กระทรวงพาณิชย์ลงนามบันทึกความเข้าใจในกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง

กระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในโครงการของกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ร่วมกับประเทศจีน นอกจากนี้ยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจอีกฉบับในการดำเนินงานโครงการพัฒนาร่วมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute)อ่านต่อ ...

ธนา บุญเลิศ

ไทย-อิหร่าน ลงนามเอ็มโอยูความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพ

ไทยและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ครั้งแรกในเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารระบบสุขภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและการแพทย์ของอิหร่าน ฮัสซัน กาอิซซาด ฮาชิมี่ ลงนามบันทึกความเข้าใจ ณ กรุงเตหะรานอ่านต่อ ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

Ypm2n
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!