กระทรวงพาณิชย์ลงนามบันทึกความเข้าใจในกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง

กระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในโครงการของกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ร่วมกับประเทศจีน นอกจากนี้ยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจอีกฉบับในการดำเนินงานโครงการพัฒนาร่วมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute)

อ่านต่อ…

ธนา บุญเลิศ