ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ธุรกิจไทยชอบคาร์บอนเครดิต แต่จะส่งผลเสียต่อสภาพภูมิอากาศและประชาชนรากหญ้าหรือไม่?

แม้ว่าคาร์บอนเครดิตจะได้รับการยกย่องในบางไตรมาสว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ แต่มีนักสิ่งแวดล้อมเตือนว่าอาจทำให้โลกตกอยู่ในภัยพิบัติที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นระบบเครดิตคาร์บอนเป็นวิธีการที่ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ สามารถซื้อเครดิตสำหรับโครงการลดคาร์บอน (เช่น การปลูกป่า) เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม เตือนว่า คาร์บอนเครดิตเหล่านั้นก็จะกลายเป็นอีกวิธีหนึ่งในการฟอกเขียว เว้นแต่จะมีกฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าคาร์บอนเครดิตได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมอ่านต่อ ...

ผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกคาดการณ์ภัยพิบัติทางน้ำของประเทศไทยจะเลวร้ายยิ่งขึ้น

นายสาโรจ คุมาร์ จาร์ (Mr. Saroj Kumar Jha) ผู้อำนวยการใหญ่ด้านภารกิจทรัพยากรน้ำของธนาคารโลก กล่าวเตือนว่า ประเทศไทยอาจประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์น้ำท่วม เมื่อเดือนที่แล้วในการบรรยาย “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยงและบรรเทาอุทกภัยในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง”  นายสาโรจเน้นย้ำถึงผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ำต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทย“ทั่วโลกมีน้ำสำรองไว้ประมาณ 2.7 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าที่ประชากรโลกต้องการถึง 50 เท่า” เขากล่าว “อย่างไรก็ตาม จำนวนประชากรก็จะเพิ่มมากขึ้น การขาดแคลนน้ำจึงยังคงมีอยู่และกลายเป็นปัญหาใหญ่ในที่สุด”อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ประเทศลุ่มน้ำโขงจับมือกัน ยุติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสทนช. เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 และการประชุม World Water Congress ครั้งที่ 18 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน ที่ผ่านมานอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก 6 ประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation; MLC) เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยแม่น้ำโขงมีความยาว 4,880 กิโลเมตร และหล่อเลี้ยงผู้คน 326 ล้านคนในประเทศเหล่านั้นอ่านต่อ ...

แผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหม่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สกอ.) ได้ร่างแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียบร้อยแล้วนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร กล่าวว่า สกอ. ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่างแผนฯฉบับใหม่ พร้อมเสริมว่า แผนเดิม ซึ่งครอบคลุมช่วงปี พ.ศ.2560-2565 ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบในการดำเนินนโยบายในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเกษตรได้รับมอบหมายให้ร่างแผนใหม่ฉบับนี้อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ความพยายามร่วมกันในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค่าไฟฟ้าในครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นในเดือนเมษายนเนื่องจากอุณหภูมิในประเทศไทยพุ่งสูงถึง 44.6 องศาเซลเซียส ตามด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยโลกที่สูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งธุรกิจและรัฐบาลต่างคำนึงถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศองค์การสหประชาชาติได้ออกคำเตือน เกี่ยวกับการมาถึงของยุค “ภาวะโลกเดือด” เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นได้ดำเนินการ เพื่อจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเป็นการเพิ่มต้นทุนในการดำเนินธุรกิจและการครองชีพในครัวเรือนรัฐบาลและบริษัทบางแห่งเริ่มดำเนินนโยบายเพื่อจัดการกับปัญหานี้ เช่น การผลักดันแบบจำลองเศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG) หรือการนำหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาใช้ แต่ความพยายามเหล่านี้อาจพิสูจน์ได้ว่าน้อยเกินไป สายเกินไปเนื่องจากระดับของภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากขึ้นอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อ กรมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็น กรมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มีผลบังคับใช ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การเปลี่ยนชื่อมีผลบังคับใช้เมื่อวานนี้ พร้อมเสริมว่ากรมฯใหม่จะปรับโครงสร้างเพื่อตอบสนองความท้าทายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใหม่ถ้อยแถลงล่าสุดของ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส (António Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับ “ภาวะโลกเดือด (global boiling)” โดยนายวราวุธ กล่าวว่า หน่วยงานใหม่นี้มีความสำคัญต่อความพยายามของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกูแตร์เรสได้กล่าวว่า อุณหภูมิพื้นผิวโลกและมหาสมุทรพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าภาวะโลกร้อนสิ้นสุดลงแล้ว และยุค “ภาวะโลกเดือด” ได้มาถึงแล้วอ่านต่อ ...

อภิญญา วิภาตะโยธิน

การจัดการอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทานมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่า การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย และลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโส ด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ TDRI กล่าวว่า ผลกระทบจากปรากฏการณ์สภาพอากาศเอลนีโญ ซึ่งคาดว่าจะคงอยู่ต่อไปอีก 1-2 ปี อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนอาหารอาจรุนแรงหรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรอาหารอุดมสมบูรณ์และเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ไทยจะมีฝนน้อยลงในปีหน้า เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าประเทศไทยอาจประสบภาวะแห้งแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญจนถึงต้นปีหน้าดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ปริมาณฝนในทุกภาคของประเทศไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย แม้ว่าฤดูฝนจะเริ่มต้นมากว่า 1 เดือนแล้วก็ตาม ปริมาณน้ำฝนทั่วประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 25% และคาดการณ์ช่วงแห้งแล้งในหลายภูมิภาคจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม โดยสถานการณ์อาจรุนแรงขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี พ.ศ.2567อ่านต่อ ...

เอลนีโญที่ยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร สัตว์น้ำ และผลไม้ของไทย

เอลนีโญที่ยืดเยื้อยาวนานถึงกลางปี พ.ศ.2567 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร สัตว์น้ำ และผลไม้ ส่งผลให้การส่งออกจากไทยลดลงเมื่อวันอังคาร องค์การสหประชาชาติได้ประกาศการมาถึงของปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งเกิดจากความร้อนที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและสภาวะแห้งแล้งในบางพื้นที่ โดยคาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณฝนน้อยลง 5% ในปีนี้ และสถานการณ์อาจคงอยู่ไปจนถึงกลางปี พ.ศ.2567ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการเกษตรและพืชผลของไทย อยู่ที่ประมาณ 1 หมื่นล้านถึง 3 หมื่นล้านบาทอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ไฮโดรเจน แนวทางประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

รัฐบาลควรออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง เพื่อช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ กล่าวโดย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก๊าซอุตสาหกรรมระดับโลกคุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือบีไอจี กล่าวในงานสัมมนา “ไฮโดรเจน พลังงานทางเลือกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ว่าบริษัทกำลังส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

djAzU
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!