การจัดการอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทานมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่า การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย และลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโส ด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ TDRI กล่าวว่า ผลกระทบจากปรากฏการณ์สภาพอากาศเอลนีโญ ซึ่งคาดว่าจะคงอยู่ต่อไปอีก 1-2 ปี อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนอาหารอาจรุนแรงหรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรอาหารอุดมสมบูรณ์และเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น