ความท้าทายทั่วไป: ภูมิศาสตร์ และความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย และอเมริกา

ความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจได้กลายเป็นอุปสรรคบนเส้นทางสำคัญเพื่อความเจริญรุ่งเรือง และประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยช่องว่างการพัฒนาขนาดใหญ่ระหว่างพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคกลาง และตะวันออกที่แสนเจริญ และภูมิภาคเกษตรกรรมอันห่างไกลอันเป็นแหล่งของการแบ่งแยกทางการเมือง และศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงมานานหลายทศวรรษ  20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ภาคอีสาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของหนึ่งในสามของประชากรทั้งประเทศมาหลายชั่วอายุคน และเป็นศูนย์กลางของความท้าทายระดับชาติที่น่ากลัวนี้

อ่านต่อ…

Thomas Parks