ธนาคารโลกเผยความยากจนเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว

ตามรายงานฉบับใหม่ของธนาคารโลกระบุว่า ร้อยละความยากจนของคนไทยลดลงอย่างมากในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา จากร้อยละ 65 ในปี พ.ศ.2531 สู่ระดับต่ำกว่าร้อยละ 10 ในปี พ.ศ.2561 อย่างไรก็ตามแนวโน้มดังกล่าวได้พลิกผันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยรายได้ครัวเรือนและการบริโภคที่ลดลง ส่งผลให้เกิดความยากจนเพิ่มขึ้น

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์